Afbeelding
woensdag 1 november 2023

Het is officieel: het nieuwe Beleidskader Mobiliteit is vastgesteld

Daniëlle Graman | Vervoerregio Amsterdam

Dinsdagavond 31 oktober is het Beleidskader Mobiliteit ‘Verbinden in verscheidenheid’ in de regioraad vastgesteld. Het beleidskader is het belangrijkste document voor onze organisatie. Hierin staat welke kant de Vervoerregio op wil met het verkeer en vervoer in onze regio. Met de beslissing om dit beleidskader te gaan volgen slaat de Vervoerregio een nieuwe weg in. Collega’s Mark Degenkamp en Constance Winnips vertellen over hoe we dat gaan doen.

Afgelopen dinsdag is het beleidskader vastgesteld. Hoe voelt het nu dat het schrijven van het beleidskader is afgerond?

Constance: ‘Ik heb er een goed gevoel bij. Ik kijk terug op een periode van fijn werken. Ook vind ik het fijn dat we de gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties zo goed mee hebben kunnen nemen. Ik ben ook echt wel trots op dit product, dit is het product dat ik wilde maken. En: we hebben het helemaal zelf gemaakt, met onze eigen mensen!’

Kunnen jullie ons nog eens meenemen door het proces van de afgelopen maanden, hoe zag dat eruit?

Mark: ‘Sinds de eerste versie van het beleidskader in de regioraad is besproken, hebben we een inspraakperiode gehad. Gemeenten, belanghebbenden, maar ook reizigers, inwoners en ondernemers konden vragen en opmerkingen sturen. We hebben 22 van dit soort zienswijzen binnen gekregen. De helft was van onze eigen gemeenten binnen de Vervoerregio, een paar van inwoners en voor de rest andere belanghebbenden zoals de Reizigers Advies Raad, de provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam. Er kwamen eigenlijk alleen maar positieve reacties. We hebben uiteindelijk vooral de tekst duidelijker gemaakt. Er kwamen goede opmerkingen waarna wij dachten ‘ja dit bedoelen we eigenlijk ook’. Dus daar maakten we uit op dat we nog wat teksten duidelijker moesten opschrijven.’

Constance: ‘Tijdens de periode van inspraak zijn Mark en ik samen met ons team bij veel gemeenten in de vervoerregio langs geweest. Daar hebben we een presentatie in de raadsvergadering gehouden waarin we het nieuwe beleidskader uitlegden. We merkten dat de gemeenten dat op prijs stelden, maar het was voor ons ook leuk om te horen hoe het in de gemeenten leefde.’

Mark: ‘Sommige gemeenten hebben ook al afstemming met ons gezocht hoe ze het beleidskader kunnen gebruiken in hun eigen beleid, al voordat het beleidskader überhaupt is vastgesteld. Daaraan merken we dat het leeft bij de gemeenten en dat ze het een goede basis vinden om op voort te bouwen.’

In de nota van beantwoording staan alle zienswijzen genoteerd en wordt er antwoord gegeven op de ingestuurde vragen.

De titel van het nieuwe beleidskader is ‘Verbinden in verscheidenheid’, waarom is er voor deze titel gekozen?

Constance: ‘Verbinden omdat mobiliteit in de kern natuurlijk gaat over verbinden, maar ook het verbinden van verschillende vakgebieden omdat we breder naar mobiliteit willen kijken. Wij kijken nu ook vanuit ruimte, sociale invloed, klimaat. Verscheidenheid gaat over allerlei typen mensen. Iedereen is anders en iedereen heeft daarom ook iets anders nodig voor een prettige reis. De ene is bijvoorbeeld angstig, de ander heeft een beperking die verplaatsen moeilijk maakt. En weer iemand anders reist de hele dag van hot naar her voor zijn werk. Wij vinden het belangrijk dat we aan de reisbehoeften van iedereen voldoen.’

Mark: ‘En dus ook aan de reisbehoeften in verschillende gebieden. Als je in een afgelegen gebied woont dan moet je misschien vaker met de auto, maar dan kun je overstappen als je in een ander gebied komt. We willen dus eigenlijk voor ieder persoon en ieder gebied de beste oplossing vinden.’

Wat gaat er met dit nieuwe beleidskader anders worden?

Constance: ‘Dit nieuwe beleidskader is echt het startpunt om te gaan denken vanuit de mens. We gaan bijvoorbeeld niet meer alleen vanuit snelheid kijken, maar we gaan kijken wat een nieuw project bijdraagt aan bereikbaarheid, inclusief, duurzaamheid, verkeersveiligheid en gezondheid. Maar ook bij bestaande ov-lijnen gaan we ons afvragen: kan dit nog inclusiever? Nog verkeersveiliger? Nog gezonder? En dat gaat dan verder dan alleen de halte en het voertuig zelf. Ook de looproute naar de halte moet toegankelijk worden, en dan het liefst ook gemaakt van duurzaam materiaal. Zo hebben we aandacht voor wat voor de mens belangrijk is, niet voor het systeem.’

Meer lezen over de plannen uit het beleidskader? Hier lees je meer over de verandering naar een inclusief vervoersysteem en een andere rol voor de auto.

Kan je een voorbeeld geven over het denken vanuit de mens en niet vanuit het systeem?

Mark: ‘Stel dat jij een dagje naar de stad gaat met de auto en je parkeert je auto netjes buiten het centrum op een P&R. Vanaf daar zou je gemakkelijk met het openbaar vervoer de binnenstad kunnen bereiken. Je wilt dan niet ineens verrast worden dat je niet in iedere bus kan instappen omdat daar in het systeem geen afspraken over zijn gemaakt. Dat de P&R alleen gekoppeld is aan GVB, en je dus niet in een Connexxion bus mag stappen. Dat is denken vanuit het systeem, niet vanuit de mens.’

Constance: ‘Ik heb ook nog wel een voorbeeld. Bij mij in de buurt is er nu een nieuwe bushalte gemaakt. Heel mooi, nieuw beton en goed verlicht, maar je staat op een knooppunt met niks anders om je heen dan snelwegen. Er is technisch niks mis met de halte. Alles is schoon, verkeersveilig en keurig geplaatst, maar ik ga er niet graag heen. Want dan sta je daar, in je eentje op een betonvlakte. Sociale veiligheid is net zo belangrijk. Als mensen zich niet veilig voelen, dan wordt de halte namelijk alsnog niet gebruikt.’

Wat zijn nu jullie vervolgstappen richting implementatie van het nieuwe beleidskader?

Mark: ‘Nu het beleidskader is vastgesteld gaan we daar stap voor stap onze plannen, begroting en nieuwe projecten op aanpassen. We gaan nu het proces vormgeven. Wanneer gaan we wat doen? En hoe gaat we dat doen? Wat doen we bij de start van nieuwe projecten? Dat zijn vragen waar we nu over na moeten denken. Daarbij is het wel belangrijk om te zeggen dat lopende projecten gewoon door gaan. Afspraak blijft afspraak, maar bij een tussentijds evaluatiemoment gaan we ook bij lopende projecten kijken of we het project nóg beter kunnen toespitsen op de thema’s van het beleidskader.’

Meelezen met het Beleidskader ‘Verbinden in Verscheidenheid’?

Beleidskader Mobiliteit: Visie

Beleidskader Mobiliteit: Uitwerking