Afbeelding
vrijdag 26 juni 2015

Vervoerregio Amsterdam

Het hoofddoel van de Vervoerregio Amsterdam is om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de hele regio Amsterdam.

Om dit te bereiken, zijn we de opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de vijftien gemeenten die samen de Vervoerregio Amsterdam vormen. Dat zijn, naast de gemeente Amsterdam, de gemeenten in Zaanstreek-Waterland en in Amstelland-Meerlanden. Hiervoor verleent de Vervoerregio concessies aan vervoerbedrijven en verstrekken we subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor infrastructuurprojecten voor de auto, OV en fiets en houden we ons bezig met verkeersveiligheid.