Afbeelding
vrijdag 19 maart 2021

Egbert de Vries: ‘Goed om metro- en lightrail opties aan oostkant Amsterdam te onderzoeken’

Hilde Postma

Precies een jaar na de eerste lockdown waardoor ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde, stond een rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel geheel in het teken van bereikbaarheid. Voorzitter van de Vervoerregio Egbert de Vries en gedeputeerde Jan de Reus spraken over hun toekomstbeelden en onderwerpen als Amsterdam Bay Area. Ook was er expliciet de oproep aan mede-overheden om werk te maken van flexibel werken en slim reizen.

‘We moeten niet vergeten dat we een jaar geleden nog met de handen in het haar zaten omdat het openbaar vervoer uitpuilde en er regelmatig kwesties waren rondom fileproblematiek’, opende Egbert De Vries de uitzending. ‘Er is nu niet veel verkeer door corona, maar dat komt weer terug. Dus laten we nu juist de tijd pakken om samen te bouwen aan bereikbaarheid.’

Dat de coronasituatie kan helpen bij een nieuwe balans in woon-werkverkeer, beaamde gedeputeerde De Reus: ‘Ik hoop dat ik straks de afweging kan maken of ik naar kantoor ga of thuis werk. Je moet wel mensen kunnen zien. Egbert is nu een half jaar bezig als wethouder, maar we hebben elkaar net in deze studio voor het eerst live gezien!’

Polycentrisch verstedelijken

Egbert de Vries en Jan de Reus spraken ook over de grote woningbouwopgave voor Amsterdam Bay Area: tussen Amsterdam-Oost en Almere worden de komende jaren circa 100.000 woningen gebouwd. De Reus: ‘Dat betekent ontzettend veel voor het gebied. Er kan niks meer bij over de bestaande spoorverbinding, dus dat betekent dat je naar andere mogelijkheden moet kijken.’ Egbert de Vries: ‘Het spoor is vooral ook voor de langere afstanden: voor de reizigers die uit het Noorden via Lelystad en Almere naar Amsterdam komen. Maar voor het reisverkeer in de regio moeten we meer naar oplossing in de richting van metro en lightrail kijken. Daarom is het goed dat daar een studie naar wordt gedaan.’

‘Betere fietsverbindingen in de hele regio’

Egbert de Vries zei ook dat er ‘een heleboel zaken zijn die we op korte termijn in onze regio kunnen oppakken. Hij denkt daarbij aan betere fietsverbindingen door de hele regio. ‘Maar ook een station als Lelylaan kunnen we beter faciliteren. Dat is nu nog een plek waar mensen het moeilijk vinden om hun weg te vinden. Ook bij de aanpak van Zuidasdok kijken welke dingen we op korte termijn gedaan kunnen krijgen. Daarvoor staan we als regio zelf aan de lat.’

Multimodaal toekomstbeeld 

Bregje van Beekvelt (directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat WNN) beantwoordde de kijkersvraag of investeren in het wegennet nog wel nodig is als mensen zich ook op andere manieren kunnen verplaatsen. ‘Ja. We willen heel graag duurzame mobiliteit, maar we kunnen er niet omheen dat we ook het wegennet moeten aanpakken om gesteld te staan voor de enorme groei die ons te wachten staat. In de MRA bekijken we of we met een tweede ring – dan kun je denken aan de A9, A5, A10 Noord – het doorgaand- en bestemmingsverkeer kunnen ontvlechten. Dus verkeer dat niet in Amsterdam hoeft te zijn, langs de stad leiden. We onderzoeken hoe deze verkeersstromen zich ontwikkelen bij verschillende scenario’s.’

Samenwerken tussen stad en snelweg

Egbert de Vries sloot hier op aan: ‘We sturen er actief op dat de stad ook leefbaar en veilig blijft. Dus we proberen de stad enigszins autoluw te houden, omdat het anders ook gewoon niet past. Wat wij in de stad doen, heeft effect op wat er op de snelwegen gebeurt. Daarom is het zo belangrijk dat we er samen aan werken.’ Van Beekveld: ‘We werken daarom ook aan de ov-kant en de fijnmazigheid ervan. Hoe netwerken samenhangen, en we kijken naar goede overstappunten zodat mensen ook een deel van de reis met de auto, het ov, fietsend of lopend kunnen doen.’

Reisgedrag veranderen

Senta Modder (Afdelingshoofd Kennis & Kaders bij de gemeente Amsterdam), schoof aan om te praten over het aanpassen van ons reisgedrag: ‘Als je 1 à 2 dagen in de week thuiswerkt, zijn de files weg en is er genoeg zitplek in de trein. Corona biedt in dit opzicht kansen om duurzame mobiliteit te ontwikkelen.’ Ze vervolgt: ‘Mede gedreven door de anderhalvemetersamenleving zijn we afspraken gaan maken met onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en vervoerders. Op basis van data hebben we gekeken waar knelpunten zitten. De grote vraag is nu: hoe gaan we dit bestendigen? We hebben hiervoor al ondertekende intentieverklaringen met scholen en grote werkgevers. Dat willen we uitbreiden. Zodat het gewoner wordt dat we van elkaar leren. Met de gebiedsaanpakken van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid kunnen partijen elkaar goed vinden en samen de volgende stap zetten.’

Mix van thuis en op locatie

Rein Aarts, directeur van duurzaam mobiliteitsadviesbureau Breikers, liet zien dat de toekomst wat dat betreft hoopgevend is: ‘We hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst en willen met werkgevers een goede mix vinden van thuiswerken, naar je locatie buiten de spits en op een slimme en duurzame manier. Werkgevers merken nu bijvoorbeeld dat ze minder reiskosten maken, terwijl werknemers aangeven dat ze 2 à 3 dagen thuiswerken in de week ook heel fijn vinden. We hebben een jaar lang in de praktijk geleerd hoe dat werkt. Steeds meer partijen willen aan de slag om de voordelen van flexibel werken ook echt in de organisatie te borgen. En daar helpen we ze bij.’

Oproep aan overheden: doe mee met flexibel werken en slim reizen 

Rein deed verder nog de oproep aan de overheden in de MRA om zelf ook aan de slag te gaan met flexibel werken en slim reizen en dus om mee te doen aan de samenwerkingsovereenkomst. Breikers en de gebiedsaanpakken in de MRA helpen daarbij!

‘Drie dagen thuiswerken’

Ook de kijkers werden gevraagd hoe vaak zij na corona zouden willen blijven thuiswerken. 35 procent van de stemmende kijkers gaf aan dat graag 3 dagen te willen blijven doen.

Regionale winnaar (thuis)werkgever-award

Verder was Timo Krenn van Kartent te gast; het bedrijf dat de regionale (thuis)werkgever-award won van mobiliteitsplatform Zo Werkt Het. Hij vertelde Timo wat Kartent doet om de betrokkenheid groot te houden. Timo: ‘We merken toch ook wel hoe lastig het eigenlijk is met een klein team – waarmee je normaal dicht bij elkaar zit – thuis te werken zonder dat iemand zich buitengesloten voelt.’

Heeft u vragen? Stel ze hier.

4 april 2021 | 09:34

Herman

Lekker hoge lachwekkkendheidsfactor, dat “ Amsterdam Bay Area” 😂😂😂
Als iemand overigens even had gegoogled, dan had men geweten dat Bay Area niet het gebied tussen SF en Oakland is, maar het hele gebied.

27 maart 2021 | 18:10

Daniël

Geen slecht idee om een soort lightrail-verbinding te realiseren vanuit IJburg.
Nu kun je alleen met de tram 26 naar de stad, die tegenwoordig vaak uitvalt of niet rijdt door storingen enzovoort. Een lightrail-verbinding zou daarbij de beste oplossing zijn voor de bereikbaarheid van IJburg. Mijn idee zou zijn: hef de haltes Vennepluimstraat en Diemerparklaan op en maak daarvan één halte op de trambaan van de IJburglaan met aan weerszijden een bushalte van bus 66 of een andere bus. De halte Steigereiland kan blijven bestaan, want er ligt toch geen halte dichterbij in de buurt.
Groetjes,
Daniël

26 maart 2021 | 07:33

anoniem

*Amsterdam Bay Area = Regio Amsterdam
*light rail = (snel)tram
*faciliteren = ?

Wil je dit bericht delen?