Afbeelding
woensdag 28 juni 2023

Van een black spot naar een veilige fietstocht: de Gelderse Kade/IJ

Jasmijn van Engelen

Slingerend op de fiets van de OBA naar Amsterdam Centraal? Of van de Nieuwmarkt naar het pontje? Grote kans dat je afgelopen tijd de werkzaamheden bij de Gelderse kade en het IJ bent tegengekomen. Er wordt noest gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. Dat is hard nodig want het kruispunt vlak voor de spoorondergang was een zogeheten ‘black spot’. Een plek waar meerdere ongelukken zijn gebeurd. Maar niet alleen het kruispunt wordt aangepast. Ook de Gelderse kade richting de Nieuwmarkt wordt onder handen genomen. ‘Uiteindelijk geeft dat meer ruimte, veiligheid en wordt het prettiger reizen voor fietsers en voetgangers.’ Aldus Maarten Bakker, projectbegeleider bij de Vervoerregio Amsterdam.

Gelderse Kade

Op de Gelderse kade is standaard het erg druk met verkeer. Maarten Bakker: ‘De Gelderse kade is een van de drukst befietste routes van Amsterdam. Tijdens de spits zagen we dat er niet genoeg ruimte was op het fietspad voor alle fietsers. Omdat er een opstaande rand tussen het fietspad en de straat zat konden fietsers niet uitwijken naar de weg. Daardoor werd het stuk weg een red route, een stuk weg waar meerdere ongelukken gebeuren.’ De gemeente Amsterdam heeft daarom besloten om het fietspad weg te halen, evenals het richeltje tussen het fietspad en de autoweg. De hele straat wordt één geheel voor al het verkeer: fiets en auto maken samen gebruik van dezelfde weg. Maarten: ‘Bij drukte hebben fietsers daardoor meer ruimte en kunnen ze zich uitspreiden over het hele wegdek.’ Over de ontwikkelingen voor de auto vertelt Maarten: ‘Uiteindelijk wordt deze straat onderdeel van Amsterdam Autoluw. Dat betekent dat auto’s er maximaal 30km/u mogen rijden en “te gast” zijn, zoals bij een fietsstraat. We zien dat dit uiteindelijk veiliger is voor fietsers.’ De auto’s moeten overigens als de werkzaamheden voorbij zijn verplicht rechtsaf slaan vanaf de Gelderse kade. Zij mogen niet langer onder de spoorbrug door. Hoe het fietspad er uit komt te zien, zie je hier in het ontwerp.

IJ bij Amsterdam centraal/spoorbrug

Naast de Gelderse kade wordt de situatie bij de spoorbrug bij het IJ ook flink aangepast. De autoweg in de Oostertoegang en op de Odebrug richting het IJ wordt definitief éénrichtingsverkeer. Maarten: ‘Door een rijstrook weg te halen komt er ruimte vrij en kan het fietspad en de stoep verbreed worden.’ Voorheen moesten fietsers die onder de spoorbrug door wilden fietsen aan de centrumzijde van Amsterdam Centraal oversteken. De fietspaden liepen niet vloeiend door. Maarten: ‘Dat gaf veel verwarring voor fietsers. In combinatie met de vele auto’s die daar reden was het een gevaarlijk kruispunt. Voor de fietsers en voetgangers wordt het nu één rechte weg zonder onderbrekingen. Dat is prettig en veel veiliger. In alle opzichten een grote verbetering dus.’

Kabels en leidingen

De werkzaamheden voor beide projecten nemen meer dan anderhalf jaar in beslag. Het aanpassen is ingrijpend. Bij de start van de werkzaamheden ontstond er gelijk een file omdat automobilisten dachten dat ze nog over de Odebrug konden rijden. Inmiddels gaat dat een stuk beter. Maar de weg ligt voorlopig nog open. Gemeente Amsterdam hanteert het ‘werk met werk-maken’ principe en dat betekent dat de kade ook vernieuwd wordt. De leidingen en kabels in de grond worden vervangen. Daarna kan de weg weer heel lang mee. Maarten: ‘Het is nu even vervelend, maar op langer termijn beter voor de stad en voor de reizigers.’ De voetgangers en fietsers kunnen altijd langs de werkzaamheden, al gelden voor fietsers op enkele momenten korte omleidingsroutes.

Omleidingen voor de bus

Omdat vele reizigers gebruik maken van beide wegen wordt het project in fases opgedeeld. Zo wordt de hinder zo veel mogelijk beperkt. Tijdens de tweede fase van het project, het aanpassen van de we bij de spoorbrug bij het IJ, kunnen bussen uit Zaanstreek en Waterland niet doorrijden tot aan station Amsterdam Centraal. Die bussen zullen tijdelijk stoppen bij halte Noorderpark en Amsterdam Noord/Termini. Reizigers kunnen vanaf daar overstappen op de Noord-Zuidlijn. Maarten: ‘We hebben lang gepuzzeld hoe we het gingen regelen met de bussen. Dit is de meest passende oplossing omdat reizigers zo snel hun reis kunnen vervolgen met de Noord-Zuidlijn. Als Vervoerregio kijken we altijd naar hoe we de regio zo bereikbaar mogelijk kunnen houden.’

Dit is een artikel in het kader van de maand van de fiets. Vervoerregio Amsterdam claimt de maand juni als dé maand van de fiets. Tijdens deze maand brengen we vrijwel alles aan het licht wat we in deze periode als organisatie doen omtrent de fiets. Want de fiets is duurzamer en ruimte efficiënter dan de auto of het openbaar vervoer. Zin om meer te lezen? Probeer het artikel over de fiets-vaar excursie in Landsmeer. Of lees over de interessante pilots om kinderen op jonge leeftijd te leren fietsen. En meld je vooral aan voor de nieuwsbrief!