Afbeelding
woensdag 22 februari 2023

Samen werken aan een robuust OV-systeem

Jasmijn van Engelen

De Vervoerregio werkt hard om het openbaar vervoer na Corona net zo robuust te houden als voor Corona. Daarvoor is wel de hulp van Den Haag nodig. Vandaar dat wij op verschillende manieren het belang van een goed OV-systeem in Den Haag duidelijk willen maken.  Zo was voorzitter van de Vervoerregio Melanie in Den Haag voor gesprekken met Kamerleden, deden wij mee met een urgentieconferentie en zenden we samen met andere partijen zoals het IPO (samenwerkingsverband van alle provincies) en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een “position paper” in naar de Kamer voor het debat OV & Taxi. Dat debat is vandaag. Het is een debat tussen de Kamerleden van de verschillende politieke partijen en de staatssecretaris van Verkeer en Infrastructuur en gaat onder andere over de huidige staat van het ov en er wordt gesproken over de toekomst van het ov. Hele belangrijke onderwerpen dus! Een position paper is een document waarin staat wat de Vervoerregio mee wil geven aan de Kamerleden die het debat voeren. Oftewel, hoe denkt de Vervoerregio dat het ov ervoor staat en wat willen we meegeven voor de toekomst?

Bezoek aan den Haag

Het bezoek van Melanie van der Horst aan Den Haag was een volle dag met afspraken. Onder andere met topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De voorzitter van het dagelijks bestuur wilde graag praten over een ‘klimaatticket’, geïnspireerd op eerdere initiatieven in Duitsland en Oostenrijk. Daarnaast was er een gesprek met D66 over maatregelen die genomen kunnen worden die het ov ten goede komen en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van het kabinet.

Urgentieconferentie

16 februari was de urgentieconferentie. Onder andere het Rijk, gemeenten, provincies,  de vervoerregio’s en de vervoerders waren hierbij aanwezig. Tijdens de conferentie werd er gesproken over de huidige staat van het openbaar vervoer. Alle partijen zijn het eens dat de kwaliteit van het huidige ov behouden moet blijven, ondanks de onzekere reizigersontwikkeling en -inkomsten. Alle partijen kwamen met vertrouwen de conferentie uit. Dat is belangrijk, omdat al deze partijen samen moeten werken om het doel van een robuust OV-systeem te behalen.

Position paper samen met IPO en MRDH

Uitkomsten van het bezoek van Melanie van der Horst en de urgentieconferentie zijn samengevat in het position paper van de Vervoerregio, in samenwerking met IPO en MRDH. Daarnaast is de inhoud van het paper gebaseerd op vele gesprekken met vervoerders, andere overheidsorganisaties en belangrijke spelers in de vervoerwereld. En op de kennis en ervaring die we als organisatie hebben en op de ontwikkelingen in de maatschappij.

De Vervoerregio wil namelijk gezamenlijk werken aan een robuust OV-systeem. Dit draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen, maakt een duurzame mobiliteitstransitie mogelijk, draagt bij aan het ontsluiten van nieuwe woningen en zorgt voor meer verbinding in en tussen stad en platteland. Daarom roept de Vervoerregio op tot de volgende acties.

  1. Energie compensatie voor vervoerders

Het ov is een duurzaam systeem, maar gebruikt wel veel (elektrische) energie. De energieprijzen zijn erg gestegen afgelopen tijd en daardoor zijn de prijzen voor vervoerders ook gestegen. De Vervoerregio zou graag zien dat er energiecompensatie voor vervoerders komt. Zo blijft het de kwaliteit van het ov behouden en blijft het ov betaalbaar voor iedereen.

2. Het fiscaal eenvoudiger maken voor reizigers in het openbaar vervoer

Op dit moment zijn de financiële regels voor reizen met het ov als werknemer omslachtiger dan bijvoorbeeld de financiële regels voor reizen met een leaseauto. Het kabinet doet al onderzoek naar deze regels en hoe de regels eenvoudiger kunnen worden voor reizen met het ov. Want hoe meer werknemers reizen met het ov, hoe beter dat is voor het bereiken van de klimaatdoelen van het kabinet. De Vervoerregio hoopt dan ook dat het onderzoek en vereenvoudiging van de regels gesteund wordt.

Meer weten over de fiscale regelingen rondom ov en leaseauto’s? lees dit interview met Nico van Paridon, strateeg bij de Vervoerregio.

3) Maak ‘groene abonnementen’ voor alle reizigers in heel Nederland. Hiermee zet de sector breed in op de duurzame relatie met (nieuwe) reizigers.

Door samen met vervoerders en overheden te werken kan er een landelijk ‘groen’ abonnement worden opgezet. Dit abonnement heeft dezelfde gedachte als het Oostenrijkse en Duitse klimaatticket. Als het goedkoop is om met het ov te reizen laten meer reizigers de auto staan.

4) Laat de BDU Verkeer en Vervoer meestijgen met de index

Deze oproep bestaat uit veel jargon. Wat met ‘BDU laten meestijgen met de index’ bedoeld wordt is dat de jaarlijkse hoeveelheid geld die regio’s krijgen voor het verkeer en vervoer, mee moet stijgen met het aantal inwoners in de regio. Daardoor kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het OV in de regio hooggehouden worden.

Vervolg

Hoe het debat vandaag verloopt is afwachten. Om 14:00 uur gaat het debat van start. Het is live via deze link te volgen. De Vervoerregio hoopt met deze position paper een goede bijdrage te leveren aan het debat van vandaag en daarmee een positieve bijdrage aan een robuust OV-systeem in de toekomst.