Afbeelding
vrijdag 20 december 2019

Vervoerregio tekent Green Deal – Autodelen II

van de Redactie | Vervoerregio

18 december onderstreepte Vervoerregio Amsterdam het belang van autodelen, met de ondertekening van Green Deal Autodelen II. Namens Vervoerregio reisde ik met David Uiterwaal en portefeuillehouder Gerard Slegers af naar Den Haag om deze ondertekening te verrichten. Waarom? De Vervoerregio doet dit omdat autodelen in toenemende mate interessant is voor haar gemeenten. Autodelen biedt niet alleen in de steden de mogelijkheid meer mensen met minder auto’s te vervoeren, maar kan ook in dunner bevolkt gebied een goede oplossing zijn. Mits op de juiste manier ingezet, kan dit leiden tot minder auto’s op straat, maar mogelijk ook om de bereikbaarheid van mensen die geen eigen auto hebben te vergroten én als aanvulling op het openbaar vervoer. De Vervoerregio zette 18 december, samen met 10 andere organisaties, haar handtekening onder afspraken die moeten resulteren in 100.000 deelauto’s in 2021, met minimaal 700.000 gebruikers. Europa neemt een voorbeeld aan Nederland. We zijn koploper op het gebied van Autodelen.

In de trein naar en van Den Haag met de ondertekenaar van de Vervoerregio Gerard Slegers én David Uiterwaal; dat kan niet anders dan een reis worden met interessante bespiegelingen op de laatste ontwikkelingen rond mobiliteit en autodelen.

De Vervoerregio is opdrachtgever voor het regionale Openbaar Vervoer. Waarom dan deze uitstap naar Autodelen?

“De Vervoerregio kijkt steeds breder naar het mobiliteitssysteem in de regio. Daarin is en blijft Openbaar Vervoer natuurlijk een hele belangrijke basis. Onze gemeenten zoeken echter naar verschillende oplossingen om hun mobiliteitsuitdagingen het hoofd te bieden. Autodelen kan daaraan een bijdrage leveren, als je het op een goede manier inzet en de juiste voorwaarden neerzet. De Green Deal focust zich sterk op het delen van kennis en best practices rondom autodelen. Het kan ons daarom helpen bij het goed toepassen van autodelen in de Amsterdamse regio” aldus David Uiterwaal.

Gerard Slegers voegt toe: “De Vervoerregio wordt door haar gemeenten dan ook steeds meer de vraag gesteld om op dit soort ontwikkelingen beleid te gaan ontwikkelen voor de regio, zodat we een antwoord hebben op de verschillende ontwikkelingen. Daarmee wordt de Vervoerregio ook steeds meer een kennisplatform. De regio groeit hard. Naar verwachting telt de Metropoolregio Amsterdam in 2050 250.000 nieuwe inwoners. Die willen ook allemaal schone lucht en ruimte hebben om te bewegen.”

Wethouder Slegers (gemeente Zaanstad en portefeuillehouder van de Vervoerregio)

Is de Vervoerregio aangesloten bij meerdere Green Deals?

“Jazeker. Het is van belang dat we goed in de gaten houden hoe de markt zich ontwikkelt zodat we aansluiten op de kansen en behoeften als het gaat om duurzame initiatieven” aldus Gerard Slegers.  “De verschillende Green Deals helpen daarbij.  Het de bedoeling dat de Vervoerregio in 2020 met beleid rondom autodelen komt. Belangrijk is daarbij dat we dankzij de verschillende Green Deals waar we deel van uitmaken ook beter met andere organisaties gaan samenwerken, we tekenen daar voor. Op het gebied van bijvoorbeeld de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek komen verschillende overheden en de logistieke sector samen.”
“En niet alleen overheden hebben baat bij nieuwe oplossingen”, vervolgt Gerard Slegers. “Bedrijven uit de regio melden zich steeds vaker met ideeën om bijvoorbeeld duurzamer woon/werk verkeer te realiseren voor hun medewerkers. Er komen bijvoorbeeld vragen voor extra ruimte voor deelauto’s of het plaatsen van deelfietsen. Daar wil je als gemeente goed en snel op kunnen anticiperen. Je wilt handen en voeten geven aan al die ontwikkelingen. Vraag die voor ons ligt is ‘wat willen we met dit onderwerp’? Samenwerking en kennisdeling binnen de Green Deal Autodelen II kan helpen in het beantwoorden van die vraag.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?