Afbeelding
woensdag 19 september 2018

Smart Mobility bij de Metropoolregio Amsterdam: Een kijkje in de toekomst

Renske van Bers

Smart Mobility ofwel ‘Slimme mobiliteit’: het kan eigenlijk van alles betekenen, maar wat betekent dit begrip bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en waar wordt aan gewerkt? Julie van Heteren, programma-manager Smart Mobility van het gelijknamige programma van de Metropoolregio, vertelt meer.

Julie: “Als we het over Smart Mobility hebben, hebben we het eigenlijk over de digitalisering van verkeer en vervoer, en alle innovaties die hiermee samenhangen. Een voorbeeld? Iedereen heeft te maken gehad met de digitalisering van mobiliteit toen je geen strippenkaart, maar een ov-chipkaart moest gebruiken in het openbaar vervoer. Nu is dit natuurlijk iets wat al toegepast is; wij houden ons vooral bezig met innovaties die op termijn of soms pas in de verre toekomst zullen plaatsvinden.”

20150604_9991

Slimme stoplichten zullen het verkeer in de toekomst beter regelen.

Vier ontwikkelingen

Julie vervolgt: “In grote lijn houden we ons bezig met vier ontwikkelingen. Ten eerste kijken we wat mogelijk is als je gegevens of apparaten met elkaar verbindt. Een concreet voorbeeld is een verkeerslicht die bepaalde software bevat die verbinding kan maken met systemen in een auto, vrachtwagen of met mobiele telefoons. Hierdoor kan dit verkeerslicht, afhankelijk van de functie van de weg, automatisch voorrang verlenen aan een van deze verkeersstromen en sneller groen geven. Deze innovatie richt zich dus vooral op een goede doorstroom van auto’s, vrachtwagens of fietsers.”

Efficiëntere keuzes

Julie vertelt verder: “De volgende ontwikkeling die we nauwkeurig in de gaten houden, komt eigenlijk voort uit de eerste. Door het koppelen van apparaten en voertuigen beschikken we over steeds meer data en daarmee informatie. Door het combineren van deze data kan er betere informatie aan de reiziger gegeven worden. Voorbeelden hiervan zijn reis-apps als de NS-reisplanner en OV9292. Vaak richten deze zich alleen wel maar op bepaalde delen van je reis. Of ze maken nog hele ingewikkelde keuzes die niet overeenkomen met je wensen als reiziger. Door een betere combinatie van data zouden in de toekomst reis-apps ontwikkeld kunnen worden, die de hele reis van deur tot deur op een efficiënte manier voor je plannen. Hierin zou dan bijvoorbeeld ook de actuele informatie over de toestand op de weg en/of het spoor kunnen worden meegenomen. Zodoende weet je echt wat voor jou de beste reis is.”

AMSTERDAM ZUID OOST,  4 oktober 2017 PHOTO: WIEBKE WILTING

Een app die de beste reis weergeeft en daarin alle beschikbare voertuigen meeneemt behoort ook tot de mogelijkheden.

Slimmere voertuigen

En wat is de derde ontwikkeling die jullie in de gaten houden? Julie: “Wat nu al speelt is de ontwikkeling van slimmere voertuigen. Een bestaand voorbeeld is cruisecontrole bij auto’s, maar er zijn nog talloze andere innovaties te bedenken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een auto die helemaal zelfsturend is? Dat lijkt nu misschien nog ver weg, maar heeft wel de toekomst. Een voordeel voor de mobiliteit ligt dan niet alleen op het gebied van efficiëntie, maar ook veiligheid. Doordat auto’s elkaar detecteren kunnen ze enerzijds dichter op elkaar rijden wat ruimte oplevert, maar is het tegelijkertijd veiliger doordat auto’s automatisch afremmen als ze te dicht op elkaar zitten.”

‘Mobility as a service’

Julie: “Tot slot richten we ons op ‘Mobility as a Service’, wat we ook wel afkorten tot MaaS. Dit is een nieuw concept, waar je als reiziger mobiliteit inkoopt waarbij een zogenoemde MaaS aanbieder zowel je reis als je vervoermiddelen voor die reis regelt. Dit sluit aan op de bovenstaande ontwikkelingen. Een eigen auto hebben wordt dan ook minder noodzakelijk. Het concept gaat er ook van uit dat het voor reizigers voordeliger wordt om je aan te sluiten bij een MaaS aanbieder, dan dat je zelf beschikt over een eigen vervoermiddel. Het is de bedoeling dat mensen zodoende veel meer gebruikmaken van deelauto’s, (elektrische) deelfietsen, scooters, ov enzovoort.”

20150604_9911

Verkeer wordt steeds vaker digitaal geregeld.

In de praktijk

Julie vertelt enthousiast verder: “In de praktijk zou dat betekenen dat je bijvoorbeeld een abonnement hebt bij zo’n MaaS aanbieder. Dagelijks kun je dan via een app je reis plannen. Deze app geeft aan wat voor jou de beste route en vervoerwijze is. Via de app boek je en betaal je je reis. Landelijk wordt nu door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de regio’s gewerkt aan zeven pilots om met elkaar te onderzoeken of een dergelijk concept kan werken en wat hiervoor nodig is. Binnen de Metropoolregio doet de gemeente Amsterdam mee aan deze landelijke pilot.”

Rol M-programma Smart Mobility

Maar wat is dan precies de rol van het MRA programma Smart Mobility, buiten het feit dat jullie al deze ontwikkelingen in kaart brengen en hier zicht op houden? Julie: “Vanuit het MRA-programma willen we kansrijke Smart Mobility toepassingen aanjagen, als deze een bijdrage leveren aan het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van de Metropoolregio. Dit doen we door overzicht te houden en kennis te delen met al onze samenwerkingspartners. Ook kijken we wat een ontwikkeling tegenhoudt en proberen we deze barrières op te lossen. Een voorbeeld is dat we nu bijvoorbeeld een leidraad aan het ontwikkelen zijn die gaat helpen om Smart Mobility toe te passen in nieuw te bouwen gebieden. We hebben in ieder geval genoeg te doen dus!”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?