Afbeelding
woensdag 11 december 2019

Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg

Bram Nieuwstraten

Op het Zeeburgereiland en IJburg gaat de komende jaren van alles gebeuren. Er gaan meer mensen wonen, en er komt meer te doen. Dit zorgt ook voor meer mobiliteit van en naar het gebied. Om dit te faciliteren is het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg opgesteld. We spreken erover met Titus Reijntjes, projectbegeleider bij de Vervoerregio.

Titus, wat gaat er allemaal gebeuren in Zeeburg en IJburg?

Op het Zeeburgereiland en IJburg wordt de komende jaren veel nieuwe woningbouw ontwikkeld. Tot 2025 verrijzen daar 12.000 nieuwe woningen en tot 2038 ongeveer 22.400 nieuwe woningen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het opspuiten van nieuwe eilanden in het IJmeer: Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland. Naast nieuwe woningen, is er ook veel ruimte gereserveerd voor voorzieningen, winkels, kantoren en scholen. In totaal circa 350.000 m2.
De mobiliteit groeit mee. Het is de verwachting dat de woningbouw, gecombineerd met de realisatie van geplande bedrijvigheid, leidt tot ongeveer driemaal zoveel verkeersbewegingen in het gebied.

Welke mobiliteitsproblemen kunnen we verwachten als we niets doen?

De IJtram bereikt nu al zijn maximale capaciteit. Onlangs is overgegaan naar een 4-minuten dienst, en er wordt nu geregeld dat tram 26 vanaf de zomer van volgend jaar gekoppeld kan rijden. Dat betekent dat de capaciteit stapsgewijs verdubbeld kan worden. Er wordt tegelijkertijd ook gestudeerd op nieuwe verbindingen tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied, zoals voor de fietser een extra verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is nog niet besloten waar de verbinding aan de stadszijde zal aanlanden. Advies hierover wordt gegeven door de onafhankelijke commissie d`Hooghe, die adviseert over bruggen en tunnels over de vaarroute over het IJ en Amsterdam-Rijnkanaal.

Voor de auto wordt onder andere gekeken of de gelijkvloerse kruisingen tussen auto en de trambaan van lijn 26 op het Zeeburgereiland – respectievelijk kruispunt Zuiderzeeweg – IJburglaan en het kruispunt tussen tram 26 en de westelijke op- en afrit van de A10 – kunnen worden verbeterd. Gedacht wordt aan het ongelijkvloers maken van deze kruispunten. Dat betekent dat de trambaan op deze punten onder de weg doorgaat en er dus geen conflict meer is. Een andere mogelijke oplossing waar over wordt nagedacht is is het verleggen van de IJtram. In dat geval is er geen conflict meer met de op- en afrit van de A10.

De huidige verdiepte ligging van de IJtram ter hoogte van halte Rietlandpark.

Ok, dat is de westkant, en de oostkant dan?

Een aantal jaar geleden is de Oostelijke Ontsluiting IJburg geopend, met de Uyllanderbrug. Deze gaan we beter gebruiken. Er wordt onderzoek gedaan naar twee extra HOV-busverbindingen vanuit IJburg. Een HOV-bus naar station Bijlmer, met globaal dezelfde route als de huidige buslijn 66. En een geheel nieuwe HOV-bus naar Station Weesp, zodat het eenvoudiger wordt om van en naar plaatsen als Almere, Hilversum, en verder te reizen, zonder dat het hierbij nodig is om met een omweg via Amsterdam CS te reizen.

Voor de fietser wordt binnenkort de Overdiemerweg over het terrein van de energiecentrale Vattenfall (voorheen Nuon) opengesteld, zodat het winkelcentrum Maxis beter bereikbaar wordt, dit is een langgekoesterde wens van zowel de Maxis als de bewoners van IJburg. Ook maakt dit fietsen van en naar Muiden en Weesp gemakkelijker, aangezien de huidige route over de IJmeerdijk een sluiting kent in verband met het vogelbroedseizoen.

Zijn er ook duurzame ontwikkelingen te verwachten?

De Sluisbuurt krijgt een parkeernorm van 0,3 per huishouden. Dat wil zeggen dat er voor het merendeel van de nieuwe bewoners niet zomaar een parkeerplek voor de auto beschikbaar is, en er van de nieuwe Amsterdammers wordt verwacht dat zij zich verplaatsen per fiets en OV. Ook op het Strandeiland komt een lage parkeernorm. Hierbij worden ook autoloze straten ingericht. Op de kop van het eiland komt een mobiliteitshub waar de inwoners deelvervoer kunnen gebruiken.

Meer weten? Klik hier voor het Mobiliteitsplan Zeeburg en IJburg Met kaartbeelden.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

23 december 2019 | 15:26

Marinus Knulst

Wanneer worden de ijburgers betrokken bij de plannen voor de IJburglaan en De Pampuslaan tussen blok 1 met de klok en supermarkt Deen? Het loopt nu al vast terwijl de verkeersdrukte door de aanleg van Centrumeiland  en Strandeiland minimaal zal verdubbelen. 

30 december 2019 | 14:29

Bram Nieuwstraten

Beste Marinus,

Ik heb je vraag doorgegeven aan het projectteam. Ze geven aan na het Kerstreces met een reactie te komen.
Nog eventjes geduld, en een fijn uiteinde gewenst.

Groeten,

Bram

23 januari 2020 | 15:06

Bram Nieuwstraten

Beste Marinus, dan hier toch eindelijk het langverwachte antwoord.

Geachte heer Knulst,

Hartelijk dank voor uw reactie op het bericht over de ontwikkelingen op IJburg en Zeeburgereiland. Allereerst nog excuses voor de late reactie op uw bericht. Als frequente bezoeker van onze bijeenkomsten weet u dat het puzzelen aan de bereikbaarheid nog in volle gang is.

De huidige situatie op IJburg, in combinatie met het grote aantal nog te bouwen woningen op Zeeburgereiland en Strandeiland, maakt het belang van bereikbaarheid onmiskenbaar groot. Het Mobiliteitsplan uit 2018 bevat maatregelen om de gebieden bereikbaar te houden en knelpunten op te lossen. We monitoren de ontwikkelingen en stellen maatregelen waar nodig bij. Op dit moment kijken we onder andere naar de doorstroming van de IJburglaan van de Piet Heintunnel tot Haveneiland, de zogenaamde Cruciale mijl. Ook de effecten op IJburg houden we in de gaten.

U weet wellicht dat de gemeenteraad afgelopen najaar kennis heeft genomen van de laatste update van het mobiliteitsplan. Deze stukken kunt u vinden op http://www.amsterdam.nl/mobiliteitsplanoost.

De vastgestelde bereikbaarheidsmaatregelen in het Mobiliteitsplan zijn belangrijke uitgangspunten voor de planvorming en gebiedsontwikkeling. Die vindt momenteel met name plaats voor Zeeburgereiland en Strandeiland. Vele buurtbewoners en bezoekers en hebben ons al gesproken op de diverse bijeenkomsten. Inzichten uit de buurt zijn waardevol gebleken, en in de verdere uitwerking zullen we de ‘lokale’ kennis graag weer gaan benutten.

Komende maanden zijn er weer diverse bijeenkomsten, waar wij over zullen informeren. Wij zijn dan ook aanwezig. Heeft u nog vragen? Mail mij dan gerust via m.kemps@amsterdam.nl. Mieketrien Kemps, programmamanager gemeente Amsterdam. Mailadres programma: mobiliteitsplanoost@amsterdam.nl.

17 december 2019 | 20:30

Lou

Voor de fietsverbinding moet ook naar de speedpadalecs (en dus brommers) worden gekeken. Nu moet er behoorlijk om gepaddeld worden richting West en dat maakt de reistijd naar bv Haarlem echt veel langer dan nodig. 

Dus hoge snelheid fietspaden moeten echt niet vergeten worden! 

16 december 2019 | 23:54

JM

@Antje In combinatie met die extra treinsporen tussen Weesp en Muiderpoort kan ik me een verlenging van lijn 26 naar Weesp wel voorstellen. Zo lang Weesp een goedbediend station blijft met overstapmogelijkheden van en naar Flevoland, Amstetda-Zuid, Utrecht en Amersfoort kan dit een interessant alternatief zijn voor mijn voorstel deze lijn te verlengen naar Diemen-Zuid.

In beide scenario’s zorg je dat op lijn 26 een hoge capaciteit tussen Centraal en het eindpunt in beide richtingen optimaal benut kan worden. Zo lang het eindpunt op IJburg ligt zal er sprake blijven van duidelijke spitsrichtingen en zullen de trams naar mate zij verder van Centraal af rijden steeds leger zijn. Door de lijn aan beide kanten een in/overstappunt te geven kunnen er nog meer reizigers gebruik maken van de hoogfrequente dienstregeling met gekoppelde voertuigen.

16 december 2019 | 19:38

Koen

@Antje

De overweg in Diemen gaan ze de komende 2 jaar vervangen door een tunnel onder het spoor door.

Op mijn vraag of daarbij rekening wordt gehouden met uitbreiding van de sporen, heb ik nog geen antwoord gekregen (maar ik kan het wel raden, gezien er nergens met een woord over werd gerept).

16 december 2019 | 19:37

Koen

Waarom is de fietsbrug niet in het verlengde van de IJburglaan gepland? Het blijft zo een omweg voor de rest van Zeeburgereiland en IJburg, met een rare route door de Sluisbuurt.

15 december 2019 | 12:11

Antje

@JM

Precies, beter Weesp-Muiderpoort viersporig maken. Alleen moet die overweg in Diemen dan in een tunnel (of de trein in een dure bak).   ERTMS installeren van Hoofddorp tot Zaandam naar Centraal en naar Weesp alsook Bijlmer. Dan de Flevolijn ook en je kan van Rotterdam tot Zwolle onder ERTMS rijden. Goed voor iedereen een veel nuttiger dan een trage tramlijn.

13 december 2019 | 12:37

n-evo

Mooi dat er weer een hoop “gekeken”, “verkend” en “onderzoek gedaan” wordt. Ik ben benieuwd wat van de grotere ingrepen het tot “uitvoering” haalt en de timing ervan.

13 december 2019 | 09:58

Jan.Meeuwenberg

@johan siemons: Nee dat geloof ik niet, er gebeurt zoveel in en rond Amsterdam.

13 december 2019 | 09:22

johan siemons

@Jan.Meeuwenberg…..ik had toch al aangegeven dat in de singelgracht bij het eind van de nassaukade een tweede garage onder water in aanbouw is/gaat ?

12 december 2019 | 19:16

JM

@Sibbel

Wie gaan er volgens jou gebruik maken van een verlenging van lijn 26 naar Almere?

De bewoners van Zeeburg en IJburg hebben weinig te zoeken in Almere, het bestaande deel van de lijn kan alle extra reizigers nu al niet aan, laat staan dat er nog meer vanuit Almere bijkomen.

Daarbij bestaat er tussen Amsterdam en Almere al een zeer hoogwaardige OV-verbinding: de trein.

Trams en metro’s presteren qua snelheid en capaciteit vooral goed in stedelijke gebieden met meerdere stops. Voor de kosten van het doortrekken van lijn 26 kun je een hoop werkende oplossingen voor bestaande problemen realiseren.

12 december 2019 | 19:00

Jan.Meeuwenberg

@Waterlander: Kijk hier heb ik wat aan, die garage onder water heb ik gevolgd tijdens de bouw en mooie foto’s van kunnen maken, een grappig idee dat waar bootjes varen daaronder auto’s geparkeerd staan. Er zouden meer van die garages gebouwd kunnen worden, grachten genoeg in Amsterdam.

12 december 2019 | 18:22

Waterlander

@Jan.Meeuwenberg
Ter info: de parkeergarage onder de Boerenwetering heet de Albert Cuypgarage. Wellicht vind je dan meer informatie.

12 december 2019 | 18:09

Jan.Meeuwenberg

@johan siemons: Amsterdam is goed bezig, dan zijn er nog mensen die zeggen waarom niet dit of dat, maar dan vergeten ze dat er wel geld voor moet zijn.
Een goede zaak dat er veel gedaan wordt voor al die fietsen te kunnen stallen.
Je had het over de Boerenwetering, ook een goede zaak dat daar een garage is gekomen ( er is weinig over geschreven), en nu wordt de N/Z-lijn toch doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp. en vergeet het station bij de Sixhaven niet, en nog veel meer.
Dus er gaat nogal wat gebeuren de aankomende jaren.
Jammer dat er zoveel tijd voor nodig is.
Laten we beseffen dat Amsterdam niet stil zit.

12 december 2019 | 18:00

Sibbel

Ik steun het plan om lijn 3 te verlengen naar Noord. Ook de verbinding van lijn 26 naar Almere juig ik van harte toe. Misschien kan er ook nagedacht worden om lijn 10 met een tunnel naar noord te verbinden. Lijn 3 en 10 op noord met elkaar verbinden geeft veel perspectief op Noord. Allemaal dure kosten maar wat is duur?

12 december 2019 | 09:09

JM

Amsterdam maakt een hoop mooie plannen, maar vooralsnog worden de noodzakelijke stappen niet gezet. Hopelijk gaat dit veranderen.

Het is mooi dat de capaciteit van lijn 26 omhoog gaat. Tegelijk is het zonde dat deze voertuigen naar mate ze hun eindpunt naderen steeds leger worden (en omgekeerd). Als je de lijn door zou trekken richting Diemen-Zuid kan met een beperkte verlenging de beschikbare capaciteit continu en in twee richtingen worden benut. Genoeg bestemmingen voor de inwoners van IJburg en Zeeburg waarvoor deze route interessanter is dan de flessenhals richting Centraal.

12 december 2019 | 06:09

Alain

Nou, vergeet dit geneuzel aan de oostkant: aan de westkant wordt “binnen tien jaar”, volgens betrouwbare media, de Noord/Zuidlijn naar Schiphol doorgetrokken.

Wijnemenjemee, kom d’r maar in! Iris? Lútsen? Bram?

Duco?

11 december 2019 | 22:50

Gerard

En zoals reeds opgermerkt. Waar blijft de Trein/metro naar Almere. Dat hoort toch minstens met deze  plannen meegenomen te worden. Er zijn al jaren enkele alternatieven van Ingenieursbureaus en aannemers bekend. 

11 december 2019 | 22:47

Gerard

En weer wordt Amsterdam-Noord vergeten. Bus 37 een extra halte is alles. Maar die bus staat vaak minuten stil om zeilschepen met staande mast door te laten door de Schellingwoubrug. Trek dus tyram lijn 3 niet alleen door naar de kruising met lijn 26 maar maak dan ook een tunnel naast de Orenjesluizen en laat de tram door gaan naar Nieuwendam, Buikslotermeer en Metrostation Noord. En eventueel nog verder.

11 december 2019 | 22:27

johan siemons

@Jan.Meeuwenberg……..
jan , ik gebruik deze “pagina” om je even iets anders te laten weten …in het verleden besteedde jij aandacht aan een pakeergarage onder het water van de boerenwetering . nú gaat er nog zo iets gebeuren en wel in de singelgracht bij oudwest . goed voor 800 auto’s . in 2023/2024 klaar . het item is/was te zien op de amsterdamse zender AT5 . google maar .

11 december 2019 | 19:59

trolly

@Alain: Op pagina 14 van het plan zijn wat wollige woorden aan die verbinding gewijd:

Naast de IJtram is een extra HOV­verbinding nodig die IJburg en Zeeburgereiland rechtstreeks verbindt met Amsterdam Oost. De nieuwe HOV­verbinding rijdt over een tweede Amsterdamse HOV­brug, parallel aan de bestaande Amsterdamsebrug. Deze HOV­verbinding vormt zo een tweede hoogwaardige verbinding tussen de bestaande stad en de oostflank.

Bij de verkenning naar deze HOV­verbinding is naar een breed spectrum van tram­ en busverbindingen bekeken. Voor de tram is de meeste effectieve verbinding het doortrekken van de toekomstige tramlijn 3 vanuit de Indische Buurt. Daarmee wor­ den IJburg en Zeeburgereiland beter verbonden met het oostelijk en zuidelijk deel van de stad. Een verlengde tram 3 zou het aantal instappers op de IJtram met 12% kunnen verminderen én zorgt voor 8% meer OV­passagiers. Een verlengde busver­ binding blijkt qua vervoerswaarde minder goed te scoren ( 1% OV passagiers) en de IJtram maar beperkt (­3%) te verlichten14. In een volgende fase wordt uitgebreider gekeken naar de keuze tussen een tram­ of busverbinding en de beste lijnvoering.


Merk overigens op dat een Oost-Westlijn of het doortrekken van de zgn. “Diemertak” naar IJburg geen deel uitmaakt van de plannenmakerij. Het argument hiervoor is dat de IJtram in 2028 ook met verlengde trams uit zijn voegen barst, en niet verwacht wordt dat een metrolijn voor die tijd af kan zijn. Echt, het staat er.

11 december 2019 | 19:39

Jan.Meeuwenberg

Weer eens interessante ontwikkelingen, Amsterdam is nog steeds niet uitgebouwd.

Dit soort berichten houd de website levensvatbaar, beter dan al dat zinloos gezwets van sommige volgers die willen uitblinken met moeilijke woorden, wat op mij echt geen indruk maakt. 

Voor de Tram- liefhebbers, aanstaande Zaterdagmiddag kan er (gratis) ritjes gemaakt worden in Utrecht met de Uithof-lijn Tram-22. Sorry het heet geen Uithof meer maar Science Park. Waarom vertrouwde namen zo nodig moeten worden aangepast begrijp ik niet, ach het mag geld kosten natuurlijk!. De (Uithoflijn heeft 84 miljoen extra gekost van totaal 485 miljoen, een duur lijntje in verhouding met de N/Z-lijn.

11 december 2019 | 18:40

Alain

En hoe zit het met de tweede tramverbinding?

11 december 2019 | 14:33

trolly

Leuk stukkie. Wel weer jammer dat een link naar het mobiliteitsplan ontbreekt. Omdat dat ditmaal niet op de corporate site te vinden is hierbij dan maar een linkje naar de site van de Gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/projecten/mobiliteitsplanoost/mobiliteitsplan/

11 december 2019 | 16:55

Bram Nieuwstraten

Beste Trolly,

Dank voor je suggestie. We hebben hem ook in de lopende tekst gezet.

Wil je dit bericht delen?