Afbeelding
woensdag 21 april 2021

Voorbereidende werkzaamheden Uithoornlijn

Hilde Postma

Vanaf woensdag 28 april 2021 legt aannemer Dura Vermeer een tijdelijke afrit aan voor het werkverkeer van de Uithoornlijn. De tijdelijke afrit op de N201 komt ter hoogte van hectometerpaal 40.6. Werkverkeer maakt gebruik van deze afrit om het bouwterrein ten noorden van de N201 te bereiken. De aanleg van deze tijdelijke afrit duurt circa twee weken. Tijdens de aanleg van de tijdelijke afrit rijdt verkeer met een snelheidsbeperking op één rijstrook ter hoogte van de werkzaamheden.

door Katja Torbijn, Uithoornlijn

De tijdelijke afrit blijft 1,5 jaar tot 2 jaar in gebruik. Daarna wordt deze weer verwijderd. Doordat het werkverkeer gebruik maakt van de tijdelijke afrit, ontzien we het onderliggend wegennet deels. Dit voorkomt hinder voor andere weggebruikers en langzaam verkeer.

Alleen voor werkverkeer

Alleen werkverkeer mag de tijdelijke afrit gebruiken. Nood- en hulpdiensten kunnen bij spoedritten ook gebruik maken van de tijdelijke afrit. Buiten werktijden is het bouwterrein afgesloten met hekken.

Inspectie duikers

In opdracht van het projectteam inspecteert en reinigt Van der Velden ondertussen de duikers in de directe omgeving van de toekomstige tramlijn. Duikers zijn waterdoorgangen onder bijvoorbeeld de weg door. De werkzaamheden starten op 28 april en duren naar verwachting tot begin juni.

Negen locaties

In totaal worden er op negen locaties duikers – vijftien stuks in totaal – geïnspecteerd en gereinigd. De duikers worden stuk voor stuk afgesloten en gedeeltelijk leeggepompt. Na de inspectie en reiniging wordt het water weer teruggepompt in de sloten. Per locatie is Van der Velden maximaal twee dagen aan het werk.

Ecologische check

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt per duiker een ecologische check gedaan door een ecoloog. Als de ecoloog broedvogels of vleermuizen aantreft worden de werkzaamheden voor die duiker uitgesteld. Om vissen te beschermen maakt de aannemer gebruikt van speciaal materieel, zoals een zuigslang die voorzien is van een beschermende zuigkorf.

Mogelijke hinder

De aannemer legt rijplaten neer om de ondergrond rond de duikers te beschermen. Op sommige locaties staan de machines (gedeeltelijk) op het fietspad of de rijbaan. Daar geldt een snelheidsbeperking. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer om de werkzaamheden heen te leiden.

Monitoring nestkasten huismussen

In februari 2020 hing het projectteam huismussenkasten op bij diverse woningen rondom de spoordijk. De huismussenpopulatie wordt drie jaar lang gemonitord door onze ecoloog. Tussen half april en half mei onderzoekt de ecoloog op twee verschillende momenten – met een tussenpauze van minimaal tien dagen – of de opgehangen nestkasten gebruikt worden door de huismus. Deze monitoring vindt plaats vanaf de openbare weg. De ecoloog maakt een verslag van zijn bevindingen en deelt deze met de gemeente Uithoorn.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?