Afbeelding
zondag 11 oktober 2020

Veel animo voor bewonersavond Uithoornlijn

Hilde Postma

Hoe lang duurt het straks om vanuit Uithoorn naar Amsterdam Zuid te reizen met lijn 25? Wanneer is de Uithoornlijn klaar? Welke maatregelen worden er genomen om de kruisingen veilig te maken? Met welke frequentie zal de tram rijden? Er leven veel vragen bij buurtbewoners over de toekomstige Uithoornlijn. Daarom stond donderdagavond 8 oktober een bewonersavond gepland. Door de verscherpte coronamaatregelen werd dat een digitale presentatie – waar vanuit 130 huishoudens naar werd meegekeken.

Marieke Hietbrink van Metro en Tram en Dennis Huijsman van aannemer Dura Vermeer beantwoordden samen met het omgevingsteam vragen van de bewoners – die ze per chat konden stellen. Marieke legde uit dat de Uithoornlijn in opdracht van de Vervoerregio – en in samenwerking met de projectpartners Uithoorn, Amstelveen en de provincie Noord-Holland wordt gebouwd. Over de reden waarom Dura Vermeer de opdracht was gegund, zei ze: ‘Dura Vermeer kwam tijdens de aanbestedingprocedure met een goede realistische planning en een degelijke aanpak. We hebben ook goed gekeken naar welke aannemer voldoende maatregelen treft waardoor bewoners zo min mogelijk last hebben van de aanleg. Dura Vermeer had een goed pakket maatregelen om de hinder te beperken.’

Het traject van de Uithoornlijn.

Dennis Huijmans van Dura Vermeer en Marieke Hietbrink van MET.

‘In 29 minuten op Amsterdam-Zuid’

Marieke nam het tracé van de hele toekomstige Amsteltram – lijn 25 – door: ‘De Amstelveenlijn – die in december 2020 in gebruik wordt genomen – loopt tot aan het opstelterrein. Wij pakken het vanaf daar op en bouwen het tweede gedeelte: de Uithoornlijn. Over 4,4 kilometer tramspoor en met drie haltes: Aan de Zoom, Uithoorn Station en Uithoorn Centrum. Met lijn 25 staat u straks vanuit eindhalte Uithoorn-centrum in 29 minuten op Amsterdam-Zuid.´

Gecombineerde tram/bus baan

Marieke doorloopt het tracé van Noord naar Zuid: ‘Wij bouwen een gedeelte aan het opstelterrein vast, omdat er extra trams nodig zijn met de Uithoornlijn. Vervolgens komen we de N201 tegen – daar bouwen we een viaduct overheen. Daarna komen we Uithoorn binnen via de Randweg en daar maken we een gelijkvloerse kruising – met slagbomen voor de veiligheid. Vanaf daar gaan we over de oude spoordijk waar vroeger een spoor liep – en dan komen we bij een fietsbrug Bieslook – met slagbomen. Dan komen we bij de eerste halte Aan de Zoom met een gelijkvloerse kruising met slagbomen. Na de bocht bij Buitendijks voegt de tramlijn in op de vrijliggende busbaan. Dat betekent dat het in de toekomst een gecombineerde tram/busbaan wordt. Belangrijk is dat de oversteek bij de Weegbree verdwijnt voor de veiligheid – en de bushalte daar wordt verplaatst naar de Faunalaan. Vervolgens gaan we de Zijdelweg onderdoor – net als de bus nu doet. Wij moeten de onderdoorgang passend maken voor de tram. Bij het busstation komt de tweede halte: Uithoorn Station met de gelijkvloerse kruising met de Boerlagelaan. Daar kan van de tram op de bus worden overgestapt – en andersom. Dan gaan we richting de eindhalte Uithoorn Centrum bij het Spoorhuis.’

De 15G trams op transport van Zaragoza naar Amsterdam.

Proefritten in Amstelveen.

Viaduct

Projectmanager Dennis Huijsman van Dura Vermeer laat een impressie zien van het viaduct over de N201 heen: ‘Op het moment zijn we het viaduct verder aan het uitwerken. We zitten nu in de Voorlopige Ontwerpfase. We passen het ontwerp in op de grond die de gemeente beschikbaar heeft gesteld: met de spoorbaan, de bovenleiding, de verkeerslichten, de tramhaltes en de busbaan. Die leggen wij daarna voor ter bespreking aan de opdrachtgever: de Vervoerregio Amsterdam. Daarna werken we het definitieve ontwerp uit in de DO-fase (definitief ontwerp): in digitale 2D- en 3D-modellen die ons helpen. Dan hebben we inmiddels ook de informatie voor de definitieve bouwvergunningen beschikbaar. Daarmee maken we de uitvoeringstekeningen waarmee later de timmermannen, de spoorbouwers en de installateurs het werk bouwen: dat noemen we de uitvoeringsfase.’

De plek waar halte Aan de Zoom komt.

Zo ziet de halte er straks uit.

Geluidsschermen met hedera

Dennis liet de impressietekeningen voor de haltes zien: ‘Bij halte Aan de Zoom komt in het midden een grasbaan te liggen waar de tram overheen rijdt. Het voordeel daarvan is dat het altijd natuurlijk schoon blijft en aangenaam om te zien.’ Dennis vertelt ook dat Dura Vermeer nieuwe zicht- en geluidschermen zal plaatsen langs het traject: ‘Die zijn ongeveer drie meter hoog en bestaan uit kokos – een duurzaam materiaal. Ze zullen worden beplant met groene hederaplanten (klimop), zodat de schermen er mooi groen uit komen te zien. Ook in het talud komt beplanting.’

‘Stillere 15G-trams’

Marieke laat een afbeelding zien van de 15G-trams die straks rijden op de Uithoorlijn, net als op de Amstelveenlijn. Ze vertelt dat de trams stiller zijn dan de huidige trams. Een bewoner wil weten hoe het zit met de toegankelijkheid van de haltes en trams. ‘Alle haltes zijn toegankelijk middels hellingbanen en de tram heeft een gelijkvloerse instap.’

Tien keer per uur in de spits

De Amsteltram zal maximaal tien keer per uur in de spits gereden, zegt Marieke. Een bewoner vraagt op de chat hoe vaak dat buiten de spits zal zijn: ‘Overdag zes keer per uur’, zegt Marieke ‘en ’s avonds wordt dat nog verder afgebouwd.’

Een andere bewoner vraagt waarom de bushalte Burgemeester Kootlaan naar de Faunalaan wordt verplaatst. Marije Mooij van het omgevingsteam legt uit dat op de huidige locatie de tram en de bus bij elkaar komen. ‘Dan is het niet wenselijk daar de bus te laten halteren. De bus zal eerst de kruising Faunalaan voorbij rijden en dan halteren, zodat het verkeer goed kan doorstromen en het veilig is.’

Bij het busstation komt de tweede halte van de Uithoorlijn...

.... die er zo uit komt te zien.

Parkeerplaatsen

Marieke vertelt dat er verdeeld over de drie haltes 710 nieuwe fietsparkeerplaatsen bijkomen – naast de 120 bestaande. Ook komen er 66 autoparkeerplaatsen bij: zestien bij halte Aan de Zoom, tien extra bij Uithoorn Station en veertig extra bij Uithoorn Centrum. ‘Er zijn veel vragen over binnengekomen over die parkeerplaatsen. Mensen zijn bang dat de verkeersdruk van buitenaf hierdoor toeneemt omdat mensen kunnen parkeren en dan de tram nemen. Op onze website geeft verkeerskundige Ronald van de Hoek hier uitleg over.

‘Grondwerk start in het voorjaar’

Marieke vertelt over de globale planning van het project: ‘Dura Vermeer is inmiddels gestart met het voorlopig ontwerp en er is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. Het groen op de spoordijk is verwijderd. De komende tijd zullen er kabels en leidingen worden verlegd en worden er milieukundige onderzoeken gedaan. In het voorjaar zal het grondwerk starten – in Amstelveen op het opstelterrein en bij de N201. Want daar moet de grond nog een tijd liggen voordat er gebouwd kan worden om de ondergrond stabiel te maken. In het najaar van 2020 starten de werkzaamheden in Uithoorn. In de zomer van 2023 start de testperiode – en in de zomer van 2024 is de verwachte ingebruikname.’

Halte Uithoorn Centrum is de eindhalte...

Dit is de impressie voor die halte.

Vier deelgebieden

Dennis legt uit dat de bouwfasering is opgedeeld in vier deelgebieden, waarbij er wordt ‘teruggebouwd’ vanuit deelgebied 4 naar deelgebied 1. ‘We zullen volgend jaar beginnen onze bouwhub bij de N201 in te richten: vanuit die bouwhub worden de materialen verreden naar de deelhubs. In september gaan we bouwen in deelgebied 4 waarbij de busbaan tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld en de bus wordt omgeleid. Dan bouwen we daar het spoor en de haltes. Via de oude spoordijk bouwen we terug naar het opstelterrein.’

Kale dijk

Een bewoner wil weten waarom er niet vanuit Amstelveen naar Uithoorn wordt gewerkt? ‘Er is nu een kale dijk te zien, en het is jammer dat al het groen nu al weg is.’ Dennis: ‘Wij moesten de begroeiing wel weghalen, anders konden we het bestaande tracé niet inmeten. Ook doen we milieukundige onderzoeken en bepalen we de samenstelling van de grond. Die gegevens hebben we nodig voor het ontwerp. Het gebied is nu wel weer opengesteld voor mensen die hun hond willen uitlaten of willen wandelen. Zodra wij beginnen met ophogingen dan sluiten we het gebied weer af.´

De begroeiing op de Spoordijk is weggehaald. Er kan nu wel weer gewandeld worden.

Een bushalte wordt naar de Faunalaan verplaatst.

‘Zo min mogelijk hinder’

Dennis zegt dat er tijdens werkzaamheden altijd hinder is, maar dat Dura Vermeer tijdens de bouw probeert zo min mogelijk hinder te veroorzaken. In principe wordt er van maandag tot vrijdag gewerkt van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. ´Incidenteel is het nodig buiten deze tijden te werken, als we sommige kruisingen moeten afsluiten om het spoor door te bouwen of de kabels of bovenleiding door te trekken. Dan zal het verkeer worden omgeleid. We proberen dat zo kort mogelijk te laten duren – en de omgeving tijdig informeren. Ook zullen we zo min mogelijk damwanden intrillen. We hebben daar een innovatieve oplossing voor: we versterken de grond met geogrid – een soort vlechtmat van kunststof. Daar verstevigen we de spoordijk mee, zodat we tachtig procent minder damwanden hoeven in te trillen dan voorzien. Daarna hergebruiken we de grond zoveel mogelijk. Ook maken we gebruik van schroefpalen in plaats van heipalen: ook zo beperken we de geluidshinder.’ Er zal geen bouwverkeer door Uithoorn heen rijden, benadrukt Dennis: ‘We voeren onze bouwmaterialen aan via de busbaan. En het busstation blijft open:. De bussen blijven gewoon halteren.’

Extra bus

Marieke vertelt dat een aantal bussen verdwijnt, als de Uithoornlijn eenmaal rijdt. ‘Dat geldt in ieder geval voor bus 347 naar Amsterdam Elandsgracht en bus 348 naar Amsterdam-Zuid, omdat zij het tracé van de Uithoornlijn volgen. Omdat de afspraak is dat er voor ieder huis in Uithoorn binnen 800 meter een tramhalte moet zijn of binnen 400 meter een bushalte, betekent dit dat er gebieden zijn die nog met bussen worden ontsloten. Er zal in ieder geval wel extra bus naar station Amstelveen komen. De vervoerders zullen een jaar voor ingebruikname van de Uithoornlijn bekend maken hoe het vervoersplan eruit gaat zien.’