Afbeelding
donderdag 8 juni 2023

Twee scholen, 7500 leerlingen, 1 tram, 1 bus en toch gaat het goedkomen

Jasmijn van Engelen

In de Sluisbuurt op het mooie Zeeburgereiland in Amsterdam komen twee scholen te staan voor het voortgezet onderwijs, de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en de nieuwe campus van Hogeschool Inholland. Beide scholen samen zijn goed voor minimaal 7500 leerlingen en 800 medewerkers. Natuurlijk is niet iedere leerling en medewerker elke dag aanwezig, maar het kost niet veel rekenwerk om te beseffen dat met één tram (lijn 26) en één bus (lijn 37) het openbaar vervoer in de toekomst het risico loopt om propvol te zitten en vast te lopen als iedereen om 09:00 op school moet zijn.

Daarom hebben Gemeente Amsterdam, GVB en de scholen de handen ineen geslagen. Ze kregen voor elkaar wat nog bijna nergens in Amsterdam en de rest van Nederland op zo’n grote schaal gebeurd is, namelijk: afspraken maken over begin- en eindtijden voor lessen. Zodat leerlingen en medewerkers gespreid over de dag reizen en het ov niet te vol raakt. Een unicum, en daarom was het hoog tijd voor een interview met Marnix (GVB), Esther (gemeente Amsterdam), Peter (Inholland) en Alle (Montessori Scholengemeenschap Amsterdam).

Aanleiding: een nieuwe buurt en verhuizende scholen

Aanleiding voor de afspraken zijn de bebouwing van Zeeburgereiland en de verhuizing van de twee scholen naar de Sluisbuurt. Op dit moment heeft Inholland twee locaties: bij de Vrije Universiteit (VU) en in Diemen. Op de nieuwe locatie op Zeeburgereiland komen bijna alle faculteiten bij elkaar te zitten. Peter: ‘We gaan met z’n allen samenwonen in de Sluisbuurt. Drieëndertig  opleidingen komen dan samen in één gebouw, met uitzondering van Mondzorg en Verpleegkunde. Dat betekent dat we veel meer aan interdisciplinair onderwijs kunnen gaan doen, want we hebben al die verschillende perspectieven onder één dak zitten. Dat is een mooi vooruitzicht. Daarnaast vinden we het erg leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw stukje Amsterdam.’ Uiterlijk september 2024 opent Inholland z’n deuren in de Sluisbuurt.

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam splitst zich juist in twee. Alle: ‘Het Montessori Lyceum Amsterdam in Zuid zit aan het maximaal aantal leerlingen. Om in de toekomst door te groeien is er in Zuid te weinig plek. Dus starten we vanaf augustus 2025 met een onderbouw in de Sluisbuurt. We groeien daar langzaam door naar een volledige middelbare school.’

Esther: ‘Naast de twee scholen worden in de Sluisbuurt ook nog eens vijfenvijftighonderd woningen gebouwd en overige voorzieningen. Ook op IJburg komen er de komende jaren nog heel veel woningen bij. Dat alles bij elkaar zorgt voor veel verplaatsingen. Leerlingen reizen van en naar school en bewoners gaan de stad in voor boodschappen, bezoek, werk of vrije tijd. Het was daarom essentieel om voor Zeeburgereiland en IJburg een “mobiliteitsplan” te maken, een plan hoe iedereen van en naar de wijk kan reizen. Een complete aanpak van de bereikbaarheid met alle verschillende vervoersmiddelen. Nu en in de toekomst. In het stedenbouwkundig plan voor de Sluisbuurt staat dat het een autoluwe wijk wordt. Er is niet voor iedere inwoner een parkeerplek voor de auto. Fietsen, lopen en het ov worden zo veel mogelijk gestimuleerd.’

Een lastig pakket voor het OV

Marnix: ‘Die plannen zijn natuurlijk prachtig. Maar het bracht ons wel in een moeilijk pakket. Als GVB zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het ov. En met zoveel nieuwe inwoners en reizigers zou tijdens de spits tram 26 veel te vol komen te zitten. Zo vol dat de tramlijn stil kan vallen of met grote vertraging wegrijdt. En deze tramlijn kan niet omrijden, omdat het gebied een eiland is. Dus als de lijn er eenmaal uitligt dan duurt het al snel een uur om ‘m weer op te starten. Daar hebben een hele hoop mensen last van. Het nachtmerrie scenario was dan ook dat tram 26 van maandag tot vrijdag iedere dag problemen zou hebben, en Zeeburgereiland en IJburg praktisch onbereikbaar zouden worden.’

'Uiteindelijk is er gewoon niet genoeg plek voor iedere reiziger als iedereen in de spits gaat reizen.' - Marnix, GVB

Samen oplossen

Dus moesten ze met elkaar om tafel om deze situatie van alle kanten te bekijken. Esther: ‘Het is voor alle betrokken partijen belangrijk dat deze situatie opgelost wordt. Voor de huidige bewoners van Zeeburgereiland, maar ook voor de toekomstige bewoners en gebruikers van de Sluisbuurt en het imago van de wijk is het belangrijk een oplossing te vinden. De gemeente wil dat het op Zeeburgereiland prettig wonen, werken en leven is en dat de Sluisbuurt autoluw wordt. Daar horen honderden wachtende studenten en uitgevallen trams in de ochtendspits niet bij.’

Peter: ‘Voor Inholland is het belangrijk dat de school bereikbaar is voor studenten en collega’s. De situatie viel samen met een wens van studenten die we al langer aan het onderzoeken zijn. Het is vervelend als een rooster veel gaten kent. Dat een leerling om negen uur begint en dan om half elf opeens drie tussenuren heeft. Daarom zijn we met studenten in gesprek gegaan over hun wensen. En net als elke groep mensen, is de ene student de andere niet. Sommige studenten wilden liever iets later beginnen terwijl anderen bij wijze van spreken om half negen in de lab-jas wilden staan. Dus we wilden graag aan die verschillende wensen tegemoet komen. Daarnaast leeft onder docenten natuurlijk dezelfde wens als iedere reiziger die het ov voor woon-werkverkeer gebruikt: het is niet prettig om als sardientjes in een blik in een tram te staan. Dus vanuit iedereen in de school is er veel motivatie om geen hyperspits te laten ontstaan door iedereen om negen uur in het gebouw te laten zijn.’

Marnix: ‘We willen in heel Amsterdam robuust ov bieden, ook op Zeeburgereiland en IJburg. Dus dan is in gesprek gaan de enige optie.’

Op de fiets in plaats van met de tram

Allereerst werd er natuurlijk gekeken of de tram niet vaker kon rijden en of die langer gemaakt kon worden. Immers, het wordt naast de leerlingen en medewerkers van Inholland en de montessori ook drukker in het ov met nieuwe bewoners en forenzen van/naar IJburg en Zeeburgereiland. Marnix: ‘De route van tram 26 wordt in de toekomst twee maal verlengd. De gehele infrastructuur van tram 26 is aangelegd om met een maximale tramlengte van zo’n zestig meter (2 aan elkaar gekoppelde trams) kunt rijden. Daarnaast rijdt tram 26 door de Piet Hein tunnel. Vanwege veiligheidsredenen mag er maar één (gekoppelde) tram per rijrichting tegelijk in de tunnel rijden. Dat betekent dat je maximaal iedere vier minuten een tram kan laten rijden. Er is dus een grens aan hoe lang de tram is en hoe vaak hij kan gaan. En dat is nog steeds niet voldoende om al die studenten tegelijk om negen uur in de collegebanken te hebben.’ Ook bus 37 gaat de frequentie (hoe vaak de bus rijdt) op basis van ingecheckte reizigers stap voor stap omhoog. Marnix: ‘De bus rijdt van Amstel, via Muiderpoort naar station Noord. Maar ook daar zit een maximum aan en in de bus passen altijd minder mensen dan in een tram. Uiteindelijk is er gewoon niet genoeg plek voor iedere reiziger als iedereen in de spits gaat reizen.’

Of de leerlingen dan op de fiets kunnen gaan? Alle hoopt van wel: ‘Scholieren van de middelbare fietsen over het algemeen naar hun school, dus dat is goed nieuws. Tevens stopt de tijdelijke pont vanuit Amsterdam oost vlakbij het nieuwe schoolgebouw, dus we hopen dat dit leerlingen stimuleert om met de fiets via de pont naar school te reizen.’

Peter steekt ook de handen uit de mouwen: ‘We gaan als hogeschool zeker fietsen stimuleren. We schalen onze verkeerscampagnes op. We hebben bijvoorbeeld verschillende routekaarten gemaakt naar de nieuwe locatie. Een mooiste route, een route langs de leukste koffietentjes, een snelste route, enzovoort. Zo proberen we studenten te verleiden om toch op de fiets te stappen. Daarnaast zijn we in gesprek met private partijen hoe we kunnen samenwerken om de fiets toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld via leasefietsen of deelfietsen.’ Toch weet hij ook dat het niet een eind oplossing is. ‘De waarheid is wel dat een gedeelte van onze studenten weinig bereid zijn om op de fiets te komen. Ze hebben een gratis OV-jaarkaart en met bijvoorbeeld slecht weer is de motivatie om dan op de trappers te gaan staan laag.’ Aldus Peter.

Bron: GVB

Spits mijden en spits spreiden door verschillende lestijden

Dus zat er maar één ding op: spits mijden en spits spreiden door de starttijden van colleges en lessen te spreiden over de dag. Het schema waar nu aan gewerkt wordt bij Inholland, is een spreiding van start lestijden tussen negen en half elf. Peter: ‘Er werken bij Inholland zes medewerkers fulltime aan het rooster. Dat is echt een monsterklus. Want er zijn zoveel verschillende lessen in verschillende lokalen en collega’s die bepaalde dagen wel of niet werken. Sommige leerlingen krijgen practica, anderen hoorcollege, weer anderen een workshop. Daarom wordt gewerkt in blokken van een half uur. Zodat je enigszins structurering kan aanbrengen. We hebben nog niet een definitief rooster, maar het is top dat we de start van de lessen over de hele ochtend uit kunnen spreiden.’ Ook de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam kijkt of de lestijden aangepast kunnen worden. Alle: ‘De school krijgt een vernieuwd onderwijsprofiel. Er zal thematisch en projectmatig onderwijs gegeven worden. Daar past geen traditioneel rooster bij van half negen tot tien over vier bij. Er is dus ruimte om te spelen met de begintijden.’

Op die manier wordt de piek in het ov in de ochtend afgezwakt. Marnix: ‘Veel lessen beginnen straks later op de dag. Dat is beter voor de spreiding buiten de spits. ‘s Ochtends vroeg is ook het drukste moment voor woon-werk verkeer.’

Om in te schatten hoe dat uitpakt met reizigers heeft het GVB samen met Inholland en de Montessori een inschatting gemaakt van de herkomst van de toekomstige scholier. Peter: ‘Dat gebeurde op basis van waar onze studenten nu vandaan komen. De studenten die in 2025 naar Zeeburgereiland komen zitten nu nog op de middelbare school. En als een school verhuisd, verandert de samenstelling van de studenten ook. Sommige leerlingen zullen opeens voor Inholland kiezen omdat het nieuwe gebouw dichterbij huis ligt. Of juist afhaken omdat ze het te ver vinden.’ Hetzelfde geldt voor de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Alle: ‘We hebben de data van de inschrijvingen voor volgend jaar geanonimiseerd gedeeld zodra deze binnen kwamen. We weten natuurlijk niet welke invloed de verhuizing heeft op ons leerlingenbestand, maar het is goed om een prognose op basis van data te maken.’

Met de gespreide lesroosters zal het nog steeds druk zijn in tram 26 bus 37, maar niet meer zo druk dat het spaak loopt. Marnix: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we het samen voor elkaar krijgen dat de drukte binnen de perken blijft.’ Straks een mooi resultaat dus, en een unieke samenwerking.

Evaluatie voor de toekomst

De samenwerking in het project verloopt goed, ondanks dat het nog een flinke kluif is om het probleem op te lossen. Esther: ‘Het fijne aan deze groep is dat iedereen zo helder heeft dat we het met z’n allen moeten oppakken.’ Peter beaamt dit: ‘Het is heel belangrijk dat je open kaart speelt in een situatie als deze. We hebben allemaal hetzelfde doel. Dus dan moet je eerlijk zijn over de knelpunten, anders ga je het niet redden. Dat vraagt kwetsbaarheid. GVB was gelukkig heel open over waar de moeilijkheid zat en wij waren heel open met onze data. Daardoor zijn we er met flink gepuzzel bijna uit.’ Ook Alle is positief: ‘De samenwerking verloopt goed. Van beide kanten is er de bereidheid om te zoeken naar oplossingen. Dat is belangrijk.’ Marnix voegt eraan toe: ‘Onze samenwerking houdt ook niet op nu we de afspraken bijna rond hebben. We blijven evalueren of onze inschattingen kloppen en of de situatie houdbaar blijft. Want we willen allemaal dat IJburg en Zeeburgereiland bereikbaar blijft en ook met OV op tijd aankomt op bestemming.’

Daarnaast de oplossing voor een ingewikkeld probleem vormen deze afspraken een inspiratiebron voor de stad en andere onderwijsinstellingen. Ger Rolsma, gemeente Amsterdam, hoopt dat de tred die hiermee wordt gezet doorsijpelt in de rest van de stad: ‘We hopen dat we hierover samen met GVB ook in gesprek kunnen gaan met de VU en UvA.’

Feiten en cijfers

– In 2023 was Inholland in Amsterdam en Diemen goed voor ongeveer 7000 studenten en 500 medewerkers.

– De Montessori Scholengemeenschap Amsterdamin de Sluisbuurt heeft naar verwachting in 2025 550 leerlingen en 60 medewerkers. Dat groeit door tot 1100 leerlingen en ongeveer 110 tot 150 medewerkers.

– Tram 26 rijdt op dit moment tot halte IJburg op Haveneiland. Zodra de extra woningen gebouwd zijn rijdt de tram tot halte Strandeiland. Dat is naar verwachting eind 2025.