Afbeelding
vrijdag 29 september 2023

Reageer op de plannen voor Zeeburgereiland en omgeving

Jasmijn van Engelen

Zeeburgereiland en IJburg zijn volop in ontwikkeling. De komende jaren bouwen we hier duizenden woningen. De gemeente Amsterdam heeft plannen gemaakt om de eilanden leefbaar en bereikbaar te houden. U kunt daarop reageren.

door: Amsterdam.nl

Zeeburgereiland verandert de komende jaren in een echte stadswijk met bijbehorende voorzieningen. Ook IJburg groeit verder. Steeds meer mensen wonen hier of bezoeken deze gebieden en gebruiken de tram, bus, fiets of auto. De IJburglaan is een belangrijke route voor het verkeer van en naar de binnenstad. De gemeente wil dat deze gebieden leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom hebben ze vier plannen gemaakt.

Groen, stedelijk en gericht op fietsers

De vier plannen geven meer ruimte aan fietsers en voetgangers en zorgen voor een betere doorstroom van auto’s en het openbaar vervoer. Drie plannen gaan over de infrastructuur, zoals wegen en bruggen. Plan vier beschrijft hoe de toekomst van het Zeeburgereiland eruitziet.

De plannen:

  1. Een nieuw plein op een onderdoorgang voor auto’s bij de kruising van de IJburglaan met de Zuiderzeeweg. De trambaan gaat naar de noordkant van de IJburglaan en fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte.
  2. Een nieuwe en grotere stalling voor de IJtram op de Oostpunt. Dat is nodig voor de extra trams die naar Strandeiland op IJburg gaan rijden.
  3. Een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal direct naast de Amsterdamsebrug, voor het groeiende aantal fietsers.
  4. Een plan voor de toekomst van het eiland, dat beschreven wordt in het Ruimtelijk Kader Zeeburgereiland. De focus ligt op groen, stedelijk en fietsers.

De verkeersplannen hebben invloed op elkaar en vormen daarom één pakket. U leest meer over de plannen op Inspraak toekomst Zeeburgereiland en omgeving.

Reageren

Ontbreekt er iets in de plannen of vindt u dat het anders moet? U kunt van donderdag 28 september tot en met donderdag 9 november 2023 reageren op de plannen. Doe dat via amsterdam.nl/inspraakzeeburgereiland.

Inloopbijeenkomst woensdag 18 oktober

Woensdag 18 oktober is er een inloopbijeenkomst in de kantine van Sportgebouw Zeeburgereiland, Foekje Dillemastraat 118. Meer informatie over deze avond vindt u op amsterdam.nl/inspraakzeeburgereiland.

Uitvoeren plannen

Bewoners en ondernemers kunnen nu reageren op de plannen. Wanneer en in welke vorm de plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden, hangt af van de inspraakreacties en van het beschikbare geld bij de gemeente, de Vervoerregio en het Rijk. Begin 2024 is hier waarschijnlijk meer duidelijkheid over.