Afbeelding
dinsdag 14 december 2021

Omgevingsvergunning voor vernieuwing Station Zuid

Hilde Postma

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft op 2 december 2021 de omgevingsvergunning verleend voor de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. De vergunning ligt tot 14 januari 2022 ter inzage.

Door Saskia Blaas, Zuidas

Net als bij een flinke verbouwing aan een woning heeft ook Zuidasdok een omgevingsvergunning nodig om te slopen en te bouwen in het stationsgebied van Zuidas. Het huidige station zal in de komende jaren transformeren tot de openbaar vervoerterminal Amsterdam Zuid. Hiervoor bouwt Zuidasdok een tweede stationspassage (de Brittenpassage), verbreden en verhogen we de huidige Minervapassage, verplaatsen we de metroperrons naar het westen en maken we nieuwe toegangen tot de perrons. De omgevingsvergunning maakt uitvoering van deze activiteiten mogelijk en ligt nu zes weken ter inzage. Iedereen kan bezwaar indienen.

Tijdelijke vergunningen

De bouw van de tweede stationspassage is al enige jaren bezig. In november 2019 en in augustus 2021 schoof Zuidasdok nog dakdelen in voor de tweede stationspassage. Hoe kan dat, als pas nu deze omgevingsvergunning is verleend? ‘Tot nu toe zijn alle bouwactiviteiten vergund met tijdelijke vergunningen. Terwijl we buiten dus al konden werken op basis van een voorlopig ontwerp en tijdelijke vergunningen, is er intussen verder gewerkt aan het definitief ontwerp van het station waarin de bouw tot in detail is uitgewerkt. Met dit definitieve ontwerp konden we deze zomer de vergunning aanvragen voor de komende jaren’ aldus Julia Suesan, adviseur en coördinator vergunningen bij Zuidasdok.

Bijna energieneutraal

Bij de voorbereiding van de vergunningaanvraag en ook daarna is er regelmatig overleg tussen Zuidasdok en de Omgevingsdienst geweest. Suesan: ‘Daarbij ging het onder meer over onderdelen waarvan we al wisten dat we die nog verder moesten uitwerken.’ Een voorbeeld is een wettelijke eis die geldt sinds 1 januari 2021 dat een gebouw bijna energieneutraal moet zijn. ‘Daar hebben we na indiening van de vergunningaanvraag nog aan doorgewerkt’, zegt Suesan. ‘In het ontwerp zijn zonnepanelen opgenomen in de randen van de perronkappen.’ Maar er viel meer te bespreken. ‘We hebben onze constructieve berekeningen en tekeningen door een onafhankelijke partij laten toetsen, met name voor de delen van de twee stationspassages waarover de trein- en metrosporen lopen.’ De Omgevingsdienst heeft getoetst of aannemelijk is gemaakt dat de constructie voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Niet alle onderdelen stationsvernieuwing

De omgevingsvergunning gaat niet over alle onderdelen van de vernieuwing van het station. ‘Een deel van die vernieuwing kunnen we pas uitvoeren als de snelwegtunnels zijn gebouwd, dus pas wanneer de A10 ter hoogte van het station in de tunnel verdwijnt. Hiervoor vragen we op een later moment een omgevingsvergunning aan.’ zegt Suesan. ‘In de eindsituatie bevinden zich net buiten de twee stationspassages een busstation, tramstation, taxi’s en een kiss&ride zone waar reizigers worden opgehaald en weggebracht. Aan de noordkant verrijst een groene zone, het DokDakpark. En omdat de twee extra treinsporen geen onderdeel zijn van Zuidasdok zitten die niet in deze omgevingsvergunning. Met andere woorden: de Omgevingsdienst moest een vergunningaanvraag beoordelen die gaat over een weliswaar belangrijk deel van de stationsvernieuwing, maar nog niet over het geheel. Dat vergde vanzelfsprekend veel overleg.’

De verleende omgevingsvergunning en alle bijbehorende documenten zijn in te zien via de Omgevingsdienst. Deze ligt tot 14 januari 2022 ter inzage