Afbeelding
maandag 6 februari 2023

Nieuwe fase viaduct Zijdelweg vanaf 12 februari

Jasmijn van Engelen

Sinds oktober wordt er gewerkt aan het viaduct in de Zijdelweg. In februari is het nieuwe, dunnere dek aan de zijde van het Alkwin College afgerond. Aansluitend start het verwijderen van de andere helft van het viaduct en de bouw van een nieuw, dunner dek (zijde busstation). Dat betekent dat de verkeerssituatie op de Zijdelweg in februari verandert.

Door: Katja Toerbijn

Het ombouwen van de verkeerssituatie gebeurt in meerdere stappen, deels in de nacht:

 • Nachten van woensdagavond 8 februari tot en met zondagochtend 12 februari (19.00-05.00 uur, fase 1):
  Ombouwen van de verkeerssituatie op het viaduct naar de nieuwe werksituatie (asfalteren nieuwe wegdek, (ver)plaatsen afzettingen en verkeersmaatregelen, verwijderen tijdelijke verkeerslichten)
 • Maandag 13 februari – half mei 2023, fase 2:
  Vervangen van het bestaande tunneldek aan de zijde van het busstation door een dunner, steviger dek
 • Nachten van maandagavond 8 mei tot en met vrijdagochtend 12 mei (19.00-05.00 uur, fase 3):
  Verwijderen van alle tijdelijke verkeersmaatregelen, asfalteren van het nieuwe wegdek en de laatste afrondende werkzaamheden op het viaduct

Fase 1: Nachtwerkzaamheden van woensdag 8 februari tot en met zondag 12 februari 2023

In vier nachten wordt de verkeerssituatie naar de nieuwe situatie aangepast. Het nieuwe wegdek wordt geasfalteerd, (zijde Alkwin College), er komen afzettingen en verkeersmaatregelen en de tijdelijke verkeerslichten worden aangepast.

Hinder

De werkzaamheden worden bovenop het viaduct uitgevoerd. Omwonenden ervaren mogelijk geluidhinder van de werkzaamheden (bouwverkeer/machines). Werkzaamheden die veel geluid geven, gebeuren zo vroeg mogelijk op de avond. Voor weggebruikers is de Zijdelweg in de volgende avonden en nachten afgesloten voor verkeer, tussen 19.00 en 05.00 uur:

 • Woensdag 8 op donderdag 9 februari 2023
 • Donderdag 9 op vrijdag 10 februari 2023
 • Vrijdag 10 op zaterdag 11 februari 2023
 • Zaterdag 11 op zondag 12 februari 2023 (reserve)

Verkeer wordt omgeleid via de Wiegerbruinlaan, de Boerlagelaan en de Prinses Christinalaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel over het viaduct via één zijde van de weg.

 

Fase 2: vervangen tunneldek zijde busstation van maandag 13 februari tot half mei 2023

Op het werkterrein van het viaduct Zijdelweg wordt het dek gesloopt door delen van het dek – van onderaf, vanaf de busbaan – weg te knippen. De brokstukken worden afgevoerd en gesloopt op een andere plek, zodat u er geen last van heeft. Daarna worden de wanden en het dek weer opgebouwd. Dat gebeurt met prefab (voorgebouwde) delen. Aansluitend wordt het nieuwe beton en asfalt aangebracht. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanaf de busbaan uitgevoerd, maar ook op het viaduct vinden werkzaamheden plaats. Werkvoorbereider Wim Frasa licht in een eerder interview de werkzaamheden en aanpak toe.

Hinder voor omwonenden

Als omwonende kunt u hinder van de werkzaamheden ervaren in de vorm van geluid, stof en trillingen. Vooral het slopen van het dek kan hinder van trillingen en geluid veroorzaken in de periode van donderdag 16 februari tot en met woensdag 8 maart 2023.  Er zijn maatregelen getroffen om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zoals het nathouden van de werklocaties. Werkzaamheden die veel geluidoverlast veroorzaken worden zoveel mogelijk buiten de tentamen- en examenperiodes uitgevoerd.

Hinder voor weggebruikers

Van half februari 05.00 uur tot half mei 2023 rijdt het verkeer langs de werkzaamheden via een zogenaamde slinger. Gemotoriseerd verkeer krijgt te maken met een snelheidsbeperking. Fietsers en voetgangers kunnen in deze periode over het viaduct aan de kant van het Alkwin College. Het fietspad langs de busbaan, onder het viaduct door, is gewoon in gebruik.

Fase 3: Nachtwerkzaamheden van maandag 8 mei tot en met vrijdag 12 mei 2023

In drie nachten (en een reservenacht) worden de tijdelijke verkeersmaatregelen verwijderd en het nieuwe wegdek geasfalteerd. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, sluiten de Zijdelweg in de nachten tussen 19.00 en 05.00 uur:

 • Maandag 8 op dinsdag 9 mei 2023
 • Dinsdag 9 op woensdag 10 mei 2023
 • Woensdag 10 op donderdag 11 mei 2023
 • Donderdag 11 op vrijdag 12 mei 2023 (reserve)

Hinder

De werkzaamheden worden uitgevoerd bovenop het viaduct. Omwonenden ervaren mogelijk geluidhinder van de werkzaamheden (bouwverkeer/machines). Werkzaamheden die veel geluid geven, worden zo vroeg mogelijk op de avond gedaan. Voor weggebruikers is de Zijdelweg in de avonden en nachten afgesloten voor verkeer, tussen 19.00 en 05.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Wiegerbruinlaan, de Boerlagelaan en de Prinses Christinalaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel over het viaduct via één zijde van de weg.

 

Viaduct vanaf half mei weer volledig in gebruik

Half mei zijn de werkzaamheden op het viaduct Zijdelweg afgerond. Zodra het nieuwe dek geasfalteerd is en alle tijdelijke verkeersmaatregelen verwijderd zijn, is het viaduct weer volledig in gebruik voor alle verkeer.