Afbeelding
donderdag 16 januari 2020

Contractmanager Uithoornlijn: ‘Op zoek naar de aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding’

Hilde Postma

In april 2019 startte de aanbesteding van de Uithoornlijn: het traject om een aannemer voor de bouw van de tramlijn te vinden. Op dit moment worden de ingediende plannen beoordeeld, zodat we in maart bekend kunnen maken welke aannemer de Uithoornlijn gaat bouwen. Hoe je als overheid een aannemer selecteert, is wettelijk vastgelegd in de Aanbestedingswet. Een formeel en zorgvuldig proces. Contractmanager Paul Brinkman legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Tekst Katja Torbijn, Uithoornlijn

Al tijdens zijn afstuderen kwam Paul Brinkman in aanraking met infrastructurele projecten, enkele jaren later rolde hij de functie van contractmanager in bij de Noord/Zuid-lijn. Sinds 2018 hoort Paul bij het projectteam van de Uithoornlijn. Hij is verantwoordelijk voor het aanbestedingsdossier en het contract tussen opdrachtgever en de aannemer. “In de aanbestedingsfase ligt de nadruk op het afstemmen van alle eisen van de betrokken partners. Die wensen zijn erg divers: van de hoogte van de geluidschermen tot het aantal parkeerplaatsen. En van transportroutes voor bouwverkeer tot wegafsluitingen tijdens de aanleg van de Uithoornlijn,” legt Paul uit. “Als alle wensen zijn afgestemd, vertalen we de klanteisen naar contracteisen in de overeenkomst die uiteindelijk wordt gesloten met de aannemer die als winnaar uit de aanbesteding komt.”

Concurrentiegerichte dialoog

De aanbestedingsperiode voor de Uithoornlijn duurt ongeveer een jaar. Voor de zomer meldden geïnteresseerde aannemers zich aan en werden zij getoetst op de gestelde geschiktheidseisen. Vervolgens startte de zogenaamde ‘dialoogfase’. Paul: “We kozen bewust voor de aanbestedingsprocedure ‘concurrentiegerichte dialoog’. Aannemers hebben veel kennis en ervaring met dergelijke complexe infraprojecten die ons helpen om de beste aanpak voor de Uithoornlijn toe te passen. Tijdens deze dialoogfase toetsten de vier deelnemende aannemers hun mogelijke oplossingen en aanpak.” Vlak voor de kerstvakantie dienden de aannemers ieder hun plan van aanpak in. “Op dit moment beoordelen we de ingediende plannen. Uiteindelijk gunnen we de opdracht aan de aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding,” licht Paul toe. “Die kwaliteit bestaat bijvoorbeeld uit maatregelen voor een robuuste en haalbare planning en een aanpak voor de beheersing van het ontwerp, de uitvoering en systeemintegratie van het project. Ook maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken wegen zwaar mee in de beoordeling.”

"Uiteindelijk gunnen we de opdracht aan de aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken wegen zwaar mee in de beoordeling."

Objectief beoordelen

Eén van de uitgangspunten in de Aanbestedingswet is dat alle geïnteresseerde aannemers een gelijke kans krijgen. Paul: “Wij zorgen er voor dat alle partijen op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken. Maar ook dat ze dezelfde gelegenheid krijgen om vragen te stellen en dat zij exact evenveel tijd krijgen om hun inschrijvingen op te stellen.” Ook vindt de beoordeling zo objectief mogelijk plaats. “De inschrijvingen van de aannemers bestaan uit verschillende onderdelen. Ieder onderdeel wordt door een andere en onafhankelijke commissie beoordeeld. Leden van die commissie weten niet hoe de beoordeling van hún onderdeel in de totale beoordeling past.” De commissies beoordelen de kwaliteit van de inschrijvingen. Een rekensom maakt vervolgens de beste prijs-kwaliteitverhouding, en daarmee de beste aannemer voor dit project, inzichtelijk.

“In een relatief korte tijd willen we het project op een beheerste en veilige manier tot een goed einde brengen. Met zo min mogelijk overlast voor de omgeving, het verkeer en het openbaar vervoer.”

 

Design & construct-contract

De aannemer die het project gegund krijgt, is straks verantwoordelijk voor zowel het ontwerp (design) als de bouw (construct) van de Uithoornlijn. Toch is een deel van het ontwerp al uitgewerkt. “De Uithoornlijn vormt samen met de vernieuwde Amstelveenlijn één tramlijn: de Amsteltram. Die twee delen moeten goed op elkaar aansluiten. Zowel de rails als bijvoorbeeld de beveiligingssystemen. De aannemer werkt het basisontwerp verder uit tot op een detailniveau dat nodig is om de uitvoering te kunnen starten. Zo zijn de ligging van het spoor en de objecten op de tramperrons bij de haltes bijvoorbeeld al vastgelegd door ons, maar bepaalt de aannemer onder andere de ondergrond van het spoor en de detaillering van het viaduct over de N201.”

Samenwerking

De rol van de contractmanager binnen het project is per fase verschillend. Waar de focus tijdens de voorbereidings- en aanbestedingsfase ligt op de afstemming van klanteisen met de betrokken stakeholders, verschuift die focus na gunning richting de ontwerp- en uitvoeringsfase, waarin de samenwerking met de aannemer een belangrijke rol speelt. “Naast het contract met de hoofdaannemer hebben we voor de Uithoornlijn ook nog zo’n twintig zogenaamde nevenopdrachtnemers. Die verrichten in dezelfde periode hun werkzaamheden, die nodig zijn om het systeem Uithoornlijn werkend te krijgen. Een goede samenwerking tussen ons als opdrachtgever en de hoofdaannemer is belangrijk, maar ook de samenwerking tussen de hoofdaannemer en al die nevenopdrachtnemers is van groot belang voor het slagen van het project,” stelt de contractmanager. Daarom onderhoudt Paul tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase de contractuele afspraken met de aannemer en nevenopdrachtnemers, om er zo voor te zorgen dat de aannemer het werk kan uitvoeren en de opdrachtgever (Vervoerregio Amsterdam) krijgt wat zij voor ogen heeft. “In een relatief korte tijd willen we het project op een beheerste en veilige manier tot een goed einde brengen, met al die verschillende betrokken partijen en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving, het verkeer en het openbaar vervoer.”

Goede balans tussen project en omgeving

Paul: “Het mooie van dit soort projecten is dat alle betrokkenen één eindresultaat voor ogen hebben, waar je met elkaar naartoe werkt. Een project loopt altijd anders dan vooraf bedacht. Vertrouwen, samenwerken en de bereidheid elkaar te helpen zorgen dat je als project verder komt. Iedere dag is anders, iedere dag zoeken we naar een goede balans in het werk, met respect voor de omgeving waarin de bouwen.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

23 januari 2020 | 19:29

Jan.Meeuwenberg

Maar goed dat de impressie geen werkelijkheid is, anders zouden de mensen die staan te wachten op de impressie kunnen wachten tot ze een ons wegen, omdat er geen (tram of metro) zal kunnen komen zonder bovenleiding of derde rail. ha,ha.

23 januari 2020 | 09:57

Han Schomakers

@Katja Torbijn, Uithoornlijn: Het is mij duidelijk…!

23 januari 2020 | 08:58

Katja Torbijn, Uithoornlijn

@Jan.Meeuwenberg Hallo Jan, het ontwerp van de bovenleiding zit in het contract van de aannemer die het project gegund krijgt. Dat is dan ook de reden dat de bovenleiding nog niet op de impressie staat. Groet, Katja

23 januari 2020 | 08:57

Katja Torbijn, Uithoornlijn

@Han Schomakers Goedemorgen Han, het ontwerp van de bovenleiding zit in de opdracht van de aannemer die het project gegund krijgt. Dat is dan ook de reden dat de bovenleiding nog niet op de impressie staat. Groet, Katja

22 januari 2020 | 15:54

Jan.Meeuwenberg

@n-evo: Ja mijn verhaal had ergens anders moeten staan.

22 januari 2020 | 11:31

n-evo

@Jan.Meeuwenberg Ik mis de relevantie t.o.v. mijn reactie en het onderwerp van het artikel volledig.

21 januari 2020 | 21:23

Jan.Meeuwenberg

@n-evo:Het vervoermiddel van de toekomst is de hyperloop-capsule, geen elektrische verbindingen met het vervoermiddel,maar de voortbeweging geschiet door een vacuum in een buis. maar het is natuurlijk een vervoermiddel voor langere afstanden.
Nu moet ik opeens aan een elektrische tandenborstel denken, waarbij de secundaire kant, waar de borstel dus aangedreven wordt, draadloos geschiet door het magnetische veld in een spoel. Net als bij een Transformator.
het magnetische veld wordt in een primaire spoel opgewekt door een (wissel) stroom die door de spoel loopt,Als mijn verhaal niet klopt of niet ter
zake doende is dan hoor ik dat graag. maar het is denk ik dit keer geen saai verhaal.

21 januari 2020 | 16:18

n-evo

@Wim Het niet is echt draadloos als je de bovenleiding 1 op 1 door een derde rail vervangt waar ten alle tijden mee contact gemaakt moet worden. “Los” van beiden systemen kan de tram niet rijden. Wel zijn er trams met accu en trams die ook op diesel kunnen rijden. Die zou je wel als (deels) draadloos kunnen bestempelen.

Naast de ontbrekende bovenleidingmasten en bovenleidingen ligt de trambaan volgens mij ook nog eens naast de spoordijk in plaats van erop. Lang verhaal kort: er klopt weinig van deze impressie.

19 januari 2020 | 17:25

johan siemons

@wim……

goh !

19 januari 2020 | 13:25

wim

nu serieus: draadloze trams bestaan wel degelijk. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Alimentation_par_le_sol

19 januari 2020 | 12:04

Jan.Meeuwenberg

@Remko:
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Bedini

Weer wat opgestoken.

19 januari 2020 | 09:22

johan siemons

@Remko…….

het volgende heeft niets met deze site te maken : maar ik leer nu wèl van wikipedia wie deze bedini was . altijd nuttig nietwaar ? education permanente !

19 januari 2020 | 07:26

Remko

@Jan.Meeuwenberg gebaseerd op het werk van John Bedini ? ?

18 januari 2020 | 16:02

Jan.Meeuwenberg

@Han Schomakers: Bij de Uithoornlijn wordt voor het eerst in Nederland gebruik gemaakt van draadloze Trams, geen bovenleiding of derde rails nodig. Onvoorstelbaar dat er zoveel energie uit de lucht gehaald kan worden. ha,ha.

17 januari 2020 | 16:10

Han Schomakers

Duidelijke uitleg van de aanpak! Ik hoop alleen wel dat er ook iemand is die zich bezig houdt met de aanleg van de bovenleiding… ?

17 januari 2020 | 11:07

Fred

Bedankt voor de zeer duidelijke uitleg!

16 januari 2020 | 17:11

Sibbel

Heel interessant, sterkte.

Wil je dit bericht delen?