Afbeelding
maandag 12 april 2021

Betere doorstroming en meer veiligheid Thorbeckeweg Zaanstad

Hilde Postma

Verschillende maatregelen moeten zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid op en rond de Thorbeckeweg in Zaanstad voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers. Naar verwachting kan de schop in het tweede kwartaal van 2022 de grond in. Dit jaar vindt de inspraak op het bestemmingsplan plaats en wordt gezocht naar een aannemer.

Het is een belangrijke mijlpaal: Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeenten Zaanstad en Oostzaan hebben hun handtekening gezet onder de uitvoeringsovereenkomst van het project Aanpak Thorbeckeweg (N516). Omwonenden, weggebruikers en bestuurders: alle betrokkenen zijn het er over eens dat de aanpak van de Thorbeckeweg hard nodig is, zoals je in onderstaande video ziet.

Aanpak verkeersdrukte

De Thorbeckeweg is een belangrijke weg voor bewoners en bedrijven. Het is ook een drukke weg waar lange files staan. Op een doordeweekse dag rijden er ongeveer 48.000 voertuigen en dat aantal stijgt de komende jaren naar 62.000. Dat heeft onder meer te maken met de komst van nieuwe woonwijken en groei van het aantal bedrijven langs het Noordzeekanaal. Portefeuillehouder van de Vervoerregio en wethouder Mobiliteit van Zaanstad Gerard Slegers: ´We moeten nu in actie komen voordat de Thorbeckeweg helemaal dicht slibt. Vorig jaar hebben we met partners, bewoners en bedrijven hard gewerkt aan het ontwerp. Ik ben er trots op dat het ons met elkaar is gelukt om zoveel verschillende belangen mee te nemen in het ontwerp. Hiermee kunnen we de verkeersdrukte van nu aanpakken en de weg ook meteen klaar maken voor de toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast is dit project onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam – Hoorn te verbeteren. De hele regio heeft hier dus straks voordeel van.´

Een toast op de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst van het project Aanpak Thorbeckeweg!

Maatregelen voor betere doorstroming

In de uitvoeringsovereenkomst staan afspraken over bijvoorbeeld de organisatie en financiën voor de uitvoering. Met de ondertekening is ook het ontwerp vastgesteld. Een combinatie van maatregelen moet ervoor zorgen dat de Thorbeckeweg minder druk en veiliger wordt. Zo gaat het verkeer op de Thorbeckeweg bij de Vijfhoek straks onder de Wibautstraat door rijden. Bovenop het kruispunt wordt het rustiger, waardoor het openbaar vervoer sneller doorstroomt en fietsers veiliger kunnen oversteken. Dat laatste is ook het geval bij bedrijventerrein De Ambacht door de aanleg van een fietsbrug en bij de Verlengde Stellingweg door een nieuwe fietstunnel. Door de afsluiting van de Westkolkdijk bij De Ambacht hoeft het verkeer op de Thorbeckeweg hier niet meer extra te stoppen. Ook wordt het Shell tankstation verplaatst. Bekijk de video om te zien hoe de weg er in 2025 uit komt te zien.

Inspraak op bestemmingsplannen

Voordat de uitvoering echt kan beginnen, moeten er nog een paar stappen worden genomen. Voor sommige maatregelen moeten delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. Zo mag het tankstation niet zomaar verplaatst worden naar een plek waar nu groen is. Voor die delen maken Zaanstad en Oostzaan een apart bestemmingsplan. Daarin staat hoe de grond straks gebruikt mag worden. Inwoners kunnen hier naar verwachting begin mei op reageren. In online bijeenkomsten worden de aanpassingen ook toegelicht. Slegers: ‘Dat doen we omdat een bestemmingsplan best juridisch is. We willen dat op een begrijpelijke manier uitleggen. Tot nu toe hebben we bewoners en ondernemers intensief betrokken bij het maken van de plannen en dat blijven we doen.’

Houd voor meer informatie over de inspraak op de bestemmingsplannen de projectwebsite (tabje meepraten) in de gaten.

 

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?