Afbeelding
zaterdag 24 april 2021

Aanpassingen in ontwerp nieuwe duurzame Cruquiusbrug (N201)

Hilde Postma

Het ontwerp van de nieuwe Cruquiusbrug tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede is op enkele punten aangepast. Zo hoeft er minder grond aangekocht te worden, omdat er geen watergang meer verplaatst hoeft te worden en ligt er een voorstel voor het gebruik van een extra vaarpassage om de veiligheid voor het vaarverkeer te verbeteren. Ook hoeven er minder bomen gekapt te worden. Deze aanpassingen komen uit de ingediende zienswijzen op het zogenoemde Provinciaal Inpassingsplan (PIP): een plan dat te vergelijken is met een bestemmingsplan van de gemeente.

Marja Ruigrok, lid van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, is enthousiast over de komst van de nieuwe brug:  ‘De gestandaardiseerde brugonderdelen zorgen ervoor dat er in de toekomst minder verkeersoverlast is wanneer er iets stuk is aan de brug. Onderdelen kunnen makkelijk én duurzaam vervangen worden.’

Kringloop

Door de brug circulair te bouwen wordt bovendien efficiënt en slim omgegaan met grondstoffen en materialen. Tegelijkertijd kan men zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Vandaar de naam circulair, het is niet meer dan een kringloop. De nieuwe brug wordt zo ontworpen en gebouwd dat brugonderdelen worden gestandaardiseerd, zodat ze in de toekomst herbruikbaar zijn voor andere bruggen. Naast het vervangen en verbreden van de brug, komt er een extra fietspad bij en een fietsverbinding onder de brug om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Energieneutraal en circulair

Het project is een samenwerking tussen de Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Een energie neutrale brug is zelfvoorzienend en wekt evenveel energie op als dat de brug verbruikt.

Kijkje in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Dit aangepaste PIP Cruquiusbrug ligt vanaf maandag 3 mei 2021 voor zes weken ter inzage via de provinciale website, via www.ruimtelijkeplannen.nl en in de gemeentehuizen van Heemstede en Haarlemmermeer. Raadpleeg www.cruquiusbrug.nl voor de meest actuele stand van zaken én achtergrondinformatie over de PIP-procedure. Met vragen over de procedure of werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Ontwerp

Het ontwerp-PIP heeft vanaf 4 september 2020 voor 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode is er wekelijks een telefonisch spreekuur georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden. In totaal zijn er 11 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp dus op enkele punten aangepast.

 

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?