Afbeelding
maandag 6 juli 2020

Aanpak Thorbeckeweg: ‘Veiliger voor fietsers, beter openbaar vervoer’

Hilde Postma

De verkeersdrukte op de Thorbeckeweg wordt aangepakt. Het wordt veiliger voor fietsers. Het openbaar vervoer wordt verbeterd. En nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen worden beter bereikbaar gemaakt. Maar nu is er vertraging. Jasper Hink, projectleider bij de Vervoerregio Amsterdam vertelt waarom. 

‘Besluitvorming en planning van dit project worden in het najaar vast gesteld. Tot die tijd wordt er hard gewerkt achter de schermen’, vertelt Jasper. ‘Maar werken aan zo’n groot project in coronatijd is best lastig. We kunnen geen inloopavonden of vergaderingen organiseren. Veel pakken we nu online op. De stikstofdiscussie begin 2020 zorgde ook voor vertraging. En we willen nog een keer langs de betrokken gemeenteraden en de Regioraad van de Vervoerregio. Dit alles heeft invloed op de dagelijkse planning.’

Artist impression van de onderdoorgang...

.. en het voorkeursalternatief van de gemeente.

Voorbereidende werkzaamheden vanaf de winter

Jasper verwacht dat er deze winter een start kan worden gemaakt met de eerste werkzaamheden. ‘Dan gaan we graven naar ondergrondse kabels en leidingen. En we gaan de route ‘bouwklaar’ maken door aanpassing van stoep of weg. Begin 2021 starten we met de aanbestedingsfase om een aannemer te selecteren. De echte bouwwerkzaamheden kunnen dan begin 2022 van start. En als alles goed verloopt, zou de Thorbeckeweg midden 2024 klaar kunnen zijn.’

Jasper Hink, projectleider Vervoerregio, in de tijd dat er nog wél inloopavonden konden worden georganiseerd: 'Als alles goed verloopt, starten we in 2022 met de bouwwerkzaamheden.'

Belangrijke verkeersader

De Thorbeckeweg is een belangrijke weg voor velen. Bewoners, bedrijven en transporteurs maken allemaal gebruik van deze weg. Hoe wordt hiermee omgegaan tijdens de werkzaamheden? Jasper: ‘Dat is inderdaad een van de grootste uitdagingen van dit project. We kunnen de weg niet zomaar afsluiten: veel mensen maken er dagelijks gebruik van. Daarom betrekken we alle partijen bij het maken van plannen hiervoor.’ Jasper geeft aan dat tijdens de aanbestedingsfase aannemers en bouwers gevraagd wordt concrete plannen aan te leveren over hoe zij de overlast tijdens het werk zoveel mogelijk willen beperken. ‘Maar dat er overlast zal zijn bij zo’n groot project, valt helaas niet te voorkomen.’

Uit het verkenningsonderzoek is gebleken dat een combinatie van maatregelen kansrijk is om de doorstroming te verbeteren. De oplossing die voorlopig de voorkeur heeft, bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek, waarbij het verkeer in oost-west richting onder het kruisende verkeer door gaat.
  • Het verplaatsen van de aansluiting van de Westkolkdijk op de N516 naar nabij de Vlinderbrug
  • Ter hoogte van bus- en fietsbrug De Vlinder een nieuwe aansluiting aanleggen voor het auto- en vrachtverkeer. Hier kan het verkeer van de Achtersluispolder zowel in de richting van de A8 als in de richting van Zaandam rijden. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige route over de Westkolkdijk die afgesloten wordt.
  • Het openbaar vervoer vanaf het busstation De Vlinder rijdt ook via de nieuwe aansluiting. Door de kortere route en het hogere snelheidsregime van 80 km per uur op de N516, zijn de bussen zo minder lang onderweg. Waar mogelijk komen busstroken zodat het openbaar vervoer betrouwbaar en filevrij kan rijden van en naar kruispunt de Vijfhoek.
  •  Ter hoogte van bedrijventerrein de Ambacht wordt de Westkolkdijk afgesloten. De opstelruimte voor het verkeer naar de Coentunnel en de Verlengde Stellingweg wordt daarmee aanzienlijk verlengd. Hierdoor verbetert de doorstroming en hoeft het verkeer minder weefbewegingen te maken. Voetgangers van en naar bedrijventerrein de Ambacht steken ongelijkvloers over, hierdoor wordt het voor hen veiliger.
  •  Bij de op- en afritten van de A8 worden rijstroken toegevoegd. Hierdoor stromen de kruispunten beter door en nemen de files af. Fietsers steken de Verlengde Stellingweg ongelijkvloers over. Hierdoor wordt de oversteek voor hen veiliger en sneller.

Voor dit project werken Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, Rijkswaterstaat, gemeente Oostzaan en Provincie Noord-Holland samen.

Kijk voor meer informatie of contactgegevens op http://thorbeckeweg.zaanstad.nl

Heeft u vragen? Stel ze hier.

13 juli 2020 | 17:53

Jerry Jahn

Voor onze radio team bij zaanradio
Weekend ochtend show elke zaterdag ochtend
van 10:00 tot 12:00
vragen mail ons team jjahn@zaanradio.nl
0648504560

Wil je dit bericht delen?