Afbeelding
donderdag 14 maart 2024

Week van het verkeer op basisscholen: Ster in het verkeer

Niels Boszhard | Vervoerregio Amsterdam

Op 11 maart 2024 begon de jaarlijkse Week van het Verkeer op basisscholen in de Vervoerregio Amsterdam. Deze week draait om verkeerseducatie voor jonge leerlingen, wat belangrijk is voor het veiliger maken van de wegen. Een speciaal onderdeel van deze week is de ‘Ster van het Verkeer’ voor basisscholen. Dit programma helpt kinderen om belangrijke verkeersvaardigheden te leren.

Tijdens de Week van het Verkeer, die duurt van 11 tot en met 15 maart, besteden basisscholen extra aandacht aan verkeerseducatie. Met speciale activiteiten, lessen en evenementen leren kinderen op een leuke manier over verkeersregels, gevaarherkenning en hoe ze zich verantwoordelijk kunnen gedragen op de weg.

Een van de opvallende onderdelen van de Week van het Verkeer is de ‘Ster van het Verkeer’ voor basisscholen. Het verkeerslabel ‘Ster in het Verkeer’ is voor basisscholen die actief helpen met het leren over veiligheid in het verkeer, en waarbij ouders betrokken zijn. Scholen moeten aan bepaalde regels voldoen om dit label te krijgen. Ze moeten bijvoorbeeld lesgeven over verkeer, deelnemen aan toetsen over verkeer in groep 7 of 8, en een ouder hebben die helpt met verkeerszaken. Elk jaar wordt bekeken welke scholen het label verdienen. Als een school het label krijgt, mogen ze een sticker op het raam plakken om te laten zien dat ze goed bezig zijn met verkeerseducatie. De labels werden dit jaar uitgereikt tijdens een speciale week voor verkeer, aan drie scholen die het verdienden. Natascha Shahbaziane, Programmamanager Verkeersveiligheid, zegt: ‘We streven ernaar om zoveel mogelijk scholen in de vervoerregio Amsterdam te inspireren met deze tool en om dit belangrijke onderwerp van verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen.’

Overhandiging Ster in het verkeer op basisschool Corantijn Amsterdam

Foto: Sanne Couprie

Overhandiging Ster in het verkeer op basisschool Brandaris Hoofddorp

Foto: Rob Beltjens

Door praktische oefeningen, het wedstrijdelement en educatieve materialen te gebruiken, worden kinderen gestimuleerd om verkeersvaardigheden te ontwikkelen, zodat ze zich zelfverzekerd en veilig voelen op de weg.

Dit jaar staat het thema van de Week van het Verkeer in het teken van snelheid: ‘Hoe snel ga jij?’ Met de opkomst van snelle elektrische voertuigen is het begrijpen van snelheid en het inschatten van risico’s belangrijk voor alle weggebruikers, ook voor kinderen. Door educatieve activiteiten en lessen worden kinderen bewust gemaakt van de gevaren van te snel rijden en worden ze aangemoedigd om veilige keuzes te maken in het verkeer.

Kortom, de Week van het Verkeer op basisscholen is een belangrijk initiatief om de verkeersveiligheid te vergroten en bewustwording te creëren bij jonge weggebruikers. Met programma’s zoals de ‘Ster van het Verkeer’ en aandacht voor het thema van snelheid, worden kinderen uitgerust met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig en verantwoordelijk aan het verkeer deel te nemen.