Afbeelding
donderdag 16 juni 2022

Minder OV: gemeenten aan het woord

Jasmijn van Engelen

Afgelopen dagen is het volop in het nieuws: zonder Rijkssteun dreigt twintig tot dertig procent van het openbaar vervoer volgend jaar te verdwijnen. Eind dit jaar stopt de beschikbaarheidsvergoeding (BVOV). Als er geen vangnetregeling komt, dan rijden in 2023 misschien dertig procent minder bussen, trams en metro’s in de vervoerregio Amsterdam. Hoe ziet zoveel minder OV er uit in de verschillende gemeenten van de Vervoerregio? Vijf wethouders vertellen het.

Coen Lageveen, Wethouder gemeente Purmerend

‘Dertig procent minder bussen zou in Purmerend waarschijnlijk betekenen dat de frequentie van veel, zo niet alle, buslijnen wordt teruggebracht. Juist die hoge frequentie, gecombineerd met de fijnmazigheid, maakt dat de bus in Purmerend zo’n goed alternatief is voor de autoreis richting Amsterdam. De maatschappelijke impact is groot, de bus wordt intensief gebruikt. We willen in Purmerend ook dat dat zo blijft, zodat we in de toekomst het autogebruik in Purmerend kunnen beperken, wat nodig is voor onze woningbouwplannen en voor de leefbaarheid in Purmerend. Daarmee is nu minder bussen laten rijden, vanwege hopelijk een tijdelijke terugval in reizigers vanwege Covid-19, echt een verkeerd signaal.’

Jan Hazen, Wethouder gemeente Uithoorn

‘Veel inwoners van Uithoorn zijn afhankelijk van het OV voor het reizen. Er is dan ook veel woon-werk verkeer tijdens de spits. Maar als er gekozen wordt om OV minder te laten rijden in de daluren dan heeft dat ook grote gevolgen voor de andere reisdoelen, zoals ziekenhuis, familie en andere sociaal (culturele) doelen. Als hierdoor een toename van het autogebruik ontstaat is dat slecht voor onze verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Kortom een slechte keuze die voorkomen moet worden.’

Marja Ruigrok, Dagelijks Bestuurslid Vervoerregio Amsterdam en beoogd wethouder Haarlemmermeer

‘We hebben een vangnet nodig voor het OV! Zonder dat vangnet minder ritten, minder haltes, minder OV in Haarlemmermeer en dat wil toch niemand? Zeker niet nu!’

Rosemarijn Dral, Wethouder gemeente Oostzaan

‘We vinden het met z’n allen belangrijk dat het Openbaar Vervoer wordt gebruikt, maar dan moet het wel aanwezig zijn. Als de steun aan het Openbaar Vervoer niet doorgaat, zou dat onbegrijpelijk zijn want we willen het Openbaar Vervoer allemaal blijven verbeteren.’

Gerard Slegers, Dagelijks Bestuurslid Vervoerregio Amsterdam en beoogd wethouder Zaanstad

‘Door vanuit de korte termijn situatie OV af te schalen bij het uitblijven van een vangnet regeling komt de benodigde transitie in mobiliteit op langere termijn in gevaar. De huidige leefbaarheid en de grote verstedelijkingsopgave in met name gebieden als Zaanstad (maar ook Amsterdam Noord en Zuidoost) vraagt ook om structurele gedragsverandering en andere toegankelijke mobiliteit dan de auto. Nu verschralen en fijnmazigheid verliezen geeft hogere maatschappelijke investeringen in de jaren daarna en maakt de nodige woningbouw nog moeilijker.’