Afbeelding
dinsdag 21 februari 2023

Ingrijpend werk in passage station Amsterdam Zuid

Jasmijn van Engelen

Er wordt in 2023 intensief gebouwd aan de vernieuwing van de bestaande reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid: de Minervapassage. Deze wordt in de toekomst veel hoger en breder dan nu. Beginnend met het vernieuwen van een deel van het dak.

Door Imce Hofman

De vernieuwing van de Minervapassage is nodig om de groeiende reizigersstroom op station Amsterdam Zuid aan te kunnen. Om dezelfde reden wordt er al sinds 2019 aan een tweede passage gebouwd: de Brittenpassage. De Minervapassage is straks maar liefst 40 meter breed, nu zo’n 12 meter. Er komen winkels en onder andere een fietsenstalling in de passage. Al met al dus omvangrijke en ingrijpende vernieuwing, waar reizigers veel van gaan merken.

Eerst het dak

Net als bij de Brittenpassage wordt ook bij de Minervapassage begonnen met het bouwen van het dak. Het dak van de Minervapassage dat onder de metrosporen loopt, wordt twee keer zo hoog als nu. Het dak onder de treinsporen is al op de juiste hoogte. De komende tijd wordt daarom gewerkt aan het dak waar de metro’s overheen rijden. In totaal komen daarvoor drie reusachtige betonnen dakdelen op het bouwterrein tussen de metrosporen. Dit wordt ter plekke gedaan, omdat de dakdelen extreem groot en zwaar zijn. Zodra een dakdeel klaar is, Wordt het op de juiste plek geschoven: boven de Minervapassage, onder een metrospoor.

Eerste dakdeel in aanbouw

Er wordt begonnen met het dakdeel dat onder de sporen van lijn 52 (de Noord/Zuidlijn) komt te liggen (zie kaartje hieronder: M3/M4). In de zomer van 2022 werden alvast deze sporen en de bijbehorende perrons verhoogd. Ook werd die zomer het begin- en eindpunt van lijn 52 een stukje richting het oosten verplaatst, om ruimte te maken voor het veel bredere dak van de vernieuwde Minervapassage. Momenteel is bouwcombinatie Nieuw-Zuid druk bezig met de bouw van dit dakdeel: het vlechten van de wapening en daarna het storten van beton. Als het klaar is, schuift dit nieuwe dakdeel oostwaarts naar zijn plek.

Steunpunt in de Minervapassage

Maar voordat het nieuwe dakdeel ingeschoven kan worden, moet eerst de fundering gebouwd worden. Daarvoor gaan funderingspalen de grond in en worden landhoofden gebouwd. De voorbereidingen voor de bouw van die fundering zijn al begonnen. Zo zijn de afgelopen periode damwanden in de grond aangebracht. Daarmee ontstaat een bouwkuip waarbinnen funderingspalen en landhoofden gebouwd kunnen worden. Deze landhoofden vormen aan weerszijden de betonblokken waarop het dakdeel komt te rusten. Reizigers zullen daar weinig van merken, het het metro- en treinverkeer wordt niet gehinderd. Maar omdat het nieuwe dakdeel een meter of honderd lang is, moeten er tussen de uiteinden in ook nog steunpunten komen. Eén daarvan komt midden in de huidige Minervapassage. Daar gaat u wel wat van merken.

Verhuizing GVB Service & Tickets

Om ruimte te maken voor werkzaamheden in de Minervapassage moet de Service & Tickets balie van het GVB in de Minervapassage wijken. Er komt een tijdelijke ruimte aan de kant van het Zuidplein, waar de GVB Service & Tickets balie deze zomer naartoe verhuist. Het huidige pand wordt daarna gesloopt. Het winkeltje KIOSK ernaast sloot al eerder en zal dit voorjaar gesloopt worden. Voor de verhuizing en de overig komende werkzaamheden moeten verschillende kabels en leidingen verlegd worden in de passage.

Twee weekendafsluitingen

In het voorjaar 2023 start het bouwen van het steunpunt in de passage. In totaal neemt dit werk zo’n acht weken in beslag. Eerst wordt een deel van het bestaande dak gesloopt en de passage zo ingericht dat er veilig gewerkt kan worden. Hiervoor zal een weekend lang de Minervapassage afgesloten zijn. De bouw van het steunpunt zelf duurt dan een week of vijf. Daarna volgt nog een weekendafsluiting van de passage, om het nieuwe dakdeel naar zijn plek te schuiven. Daarna wordt alles weer zo veel mogelijk terug gebouwd. Tijdens deze werkzaamheden blijft de passage open, maar versmald. Uiteraard wordt u op een later moment uitgebreid geïnformeerd over welke hinder u kunt verwachten.