Afbeelding
donderdag 13 juli 2023

Een nieuwe tram in Uithoorn dus ook een nieuwe bus route: laat weten wat u belangrijk vindt.

Jasmijn van Engelen

Daar waar straks de uithoornlijn komt te rijden, rijden nu nog twee buslijnen: 347 en 348. Die bussen zijn samen, zoals dat in de vervoerswereld heet, ‘hoogfrequente’ buslijnen. Dat wil zeggen dat de bus overdag en tijdens de spits zo vaak gaat, dat reizigers eigenlijk geen app of reisplanner hoeven te bekijken om de bus de nemen. Ze weten: och, die bus gaat iedere acht minuten, dan sta ik nooit lang te wachten bij de halte. Maar nu komt de tram en worden de buslijnen daarom opnieuw ingedeeld en wordt er gekeken naar hoe vaak ze rijden. En daarom wil de Vervoerregio graag weten of die nieuwe indeling past bij de behoefte van de inwoners van Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer. Vul daarom de enquête over de buslijnen in.

Tram in plaats van bus

Met de komst van de Uithoornlijn, worden de buslijnen in Uithoorn anders. Logisch, want dat stond namelijk in de originele plannen van het project. Jon van de Ploeg, strategisch adviseur bij de Vervoerregio, weet er alles van. ‘Toen er werd besloten om de tramlijn aan te leggen, werd ook besloten dat die tramlijn in de plaats van de hoogfrequente buslijnen zou komen.’

Belangrijke waarden

Dat de buslijnen anders gaan rijden staat dus vast. Jon: ‘We gaan nieuwe afspraken maken met de vervoerders Connexxion en GVB. Die afspraken staan nog niet vast. We zijn in overleg met gemeenten, vervoerders en de Reizigers Advies Raad (RAR). En we willen dus via deze enquête ook de stem van inwoners horen.’

Kunnen bewoners dan op een leeg papiertje hun gewenste busnetwerk tekenen? Jon: ‘Nee, dat gaat helaas niet. Maar ze kunnen aangeven wat ze het belangrijkste vinden om rekening mee te houden als we eenmaal gaan tekenen. Dat noemen we ‘uitgangspunten’. Bijvoorbeeld het uitgangspunt: als je nu zo vaak kan reizen dat je geen reisplanner nodig hebt, kan dat straks nog steeds. We hebben een aantal uitgangspunten bedacht, namelijk: inwoners hoeven niet te vaak over te stappen, als er overgestapt moet worden dan het liefst zo makkelijk mogelijk, reizigers kunnen nog steeds even vroeg of laat als nu reizen en een bus blijft stoppen bij de bushaltes die niet door de tram worden vervangen.’ Met deze uitgangspunten zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het ov tenminste gelijk blijft. Maar of de bewoners dat ook zo ervaren? Jon: ‘Dat weten we pas zeker als we het gevraagd hebben en daarom hebben we een enquête opgesteld.’

Wat vind jij belangrijk als je moet overstappen in het openbaar vervoer?

  1. Zo kort mogelijke wachttijd
  2. Ruim tijd tussen aankomst en vertrek
  3. Goede planning van de aankomst- en vertrektijden
  4. Bij vertraging op elkaar wachten
  5. Overdekte wachtruimtes
  6. Verlichte wachtruimtes
  7. Zo kort mogelijke looproutes
  8. Goede faciliteiten op de overstaplocatie

Geef het door via de vragenlijst!

Nieuwe tijd

Overal in Nederland zijn er minder reizigers in het OV. Jon: ‘De coronapandemie heeft veel invloed gehad op het ov. Niet alle reizigers die voeger met het ov gingen, zijn erna helemaal terug gekomen.’ Zo werken veel mensen nu deels thuis. Daarom moet er een goed evenwicht komen tussen de kosten aan de ene kant en de kwaliteit van het ov aan de andere kant. Jon: ‘Inwoners en reizigers moeten in de nieuwe situatie er niet op achteruit gaan. Daarom hebben we bijvoorbeeld bedacht dat de halten waar de bussen nu stoppen, die niet overgenomen worden door de Uithoornlijn, gewoon blijven bestaan. En dat er tijdens de spits nog steeds zo vaak een bus rijdt dat reizigers geen planner hoeven te bekijken. Dus maximaal tien minuten wachten bij een halte. En overstappen mag gemiddeld vijf minuten kosten.’

Twee weken de tijd

De enquête kan tot en met 26 juli ingevuld worden. Dat kan digitaal. Maar er worden ook enquêteurs ingezet die bij haltes, in de bus en in het winkelcentrum van Uithoorn de vragenlijst afnemen. ‘Zo kunnen ook inwoners die niet een digitale vragenlijst willen invullen hun stem doorgeven. En door mensen met vragenlijsten bij en in de bus neer te zetten spreken we hopelijk degenen die in de toekomst iets zullen merken van de uithoornlijn, namelijk de reizigers van en naar Uithoorn.’ Aldus Jon.

Netwerk klaar in oktober

Twee weken om een enquête in te vullen lijkt misschien kort. Maar het valt in een strak schema om in oktober de uitgangspunten die uiteindelijk gekozen worden te vertellen aan de Regioraad. Want met de uitgangspunten, waarover de reiziger nu zijn stem kan laten horen, worden afspraken gemaakt met de vervoerder. Na het vertellen aan de Regioraad beslist het bestuur van de Vervoerregio over die uitgangspunten. ‘We willen de stem van de inwoners als eerst horen en meenemen in alle andere gesprekken die we voeren en in de uiteindelijke uitgangspunten waarover het bestuur beslist.’ zegt Jon. Daarom staat de enquête nu online. ‘Nu zijn nog niet allee inwoners uit de gemeenten op vakantie. En dan nemen we de uitkomsten mee naar alle gesprekken. We werken de hele zomer hard om een goed voorstel klaar te hebben in oktober.’

Scan de QR-code om naar de vragenlijst te gaan.