Afbeelding
woensdag 21 augustus 2019

Vervoerregio ondertekent Green Deal Zes

Iris van Gelder

Op 17 juni heeft de Vervoerregio samen met meer dan 50 andere partijen tijdens ‘State of the Region’ de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal Zes) ondertekend. Wij vragen onze netwerkregisseur logistiek, Ton Geuzendam, wat deze deal inhoudt en hoe groen de deal is.

Ton, wat houdt deze deal in?

“Deze deal is er om ervoor te zorgen dat de stadslogistiek in 2025 emissievrij is. Vrachtauto’s en bestelauto’s mogen dan geen schadelijke stoffen (CO2, NOx, fijnstof) meer uitstoten. Overheden en het bedrijfsleven maken samen afspraken over de uitvoering van deze Green Deal. Eind 2014 zijn de eerste handtekeningen reeds gezet en sindsdien hebben steeds meer partijen zich aangesloten.”

Wat maakt deze deal bijzonder? Er is op Europees niveau toch al een richtlijn?

“Er is nog geen Europese richtlijn die de overheid en bedrijven verplicht om samen te werken en de logistiek te verduurzamen. Deze deal is bijzonder omdat de deelnemers een inspanningsverplichting aangaan. De Rijksoverheid en lokale overheden zorgen voor nieuwe wetten en regelgeving, passen de infrastructuur aan en zorgen voor stimuleringsregelingen om bovenstaand doel te bereiken. Het bedrijfsleven investeert op haar beurt weer in nieuwe voertuigen en ontwikkelt slimme logistieke concepten.”

Namens de Vervoerregio ondertekent Gerard Slegers de Green Deal Zes.

Wat gaan we er in de praktijk van zien?

“We gaan schoner vervoer zien! Denk bijvoorbeeld aan meer elektrische voertuigen – zoals bijvoorbeeld de elektrische bus 316 boven dit artikel -waardoor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit verbetert. Ook wordt onder andere de logistieke aanlevering van goederen – denk aan de bevoorrading van winkels, horeca en bouwplaatsen – slimmer ingericht. Dit kan gerealiseerd worden door hubs buiten de stad te creëren van waaruit goederen worden gedistribueerd.”

Wat is eigenlijk de rol van de Vervoerregio?

“De Vervoerregio heeft een actieve rol op het gebied van het samenbrengen van partijen,  financiert projecten en neemt deel aan programma’s zoals het MRA programma Smart Mobility. Ook hebben we een voorbeeldfunctie voor de 15 gemeenten in ons gebied. Hoe je dat terugziet in de praktijk? Denk aan de concessieverleningen voor het Openbaar Vervoer waar Zero Emissie tegenwoordig een belangrijke eis is en die bijdragen aan het streven om in 2025 overwegend duurzaam OV aan te bieden.”

Verwacht je nog meer van dit soort deals in de toekomst te sluiten?

“Jazeker! Er is nu een Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens in de maak. Hier is nog veel milieuwinst te behalen. In deze deal wordt de te behalen CO2-reductie uitgewerkt voor in het uiteindelijke Klimaatakkoord. Er zijn dus nog genoeg ambities!”