Afbeelding
maandag 19 augustus 2019

Wordt Haven-Stad autoluw?

Bram Nieuwstraten

Er wordt al een tijd veel geroepen over Haven-Stad. Maar wat is eigenlijk het plan en hoe zit het met het autoluwe uitgangspunt voor deze nieuwe stadswijk? We spreken erover met Micha Sijtsma, mobiliteitsmanager bij gemeente Amsterdam.

Micha, het verhaal gaat dat jullie een nieuwe stad ter grootte van Leiden willen bijbouwen aan de Ring, maar tegelijkertijd niet meer autoverkeer willen hebben. Vertel eens?

“Ja, dat klopt inderdaad. Haven-Stad is een plan om in totaal 12 deelgebieden ten noorden en zuiden van het IJ te transformeren naar nieuwe woon- en werklocaties, met een hele hoge dichtheid, en vooral gericht op lopen en fietsen. Het moet een autoluwe wijk worden en dat stimuleren we door een lagere autoparkeernorm aan te houden. Voor slechts 1 op de 5 huishoudens komt een parkeerplek. Dat parkeren zal bovendien grotendeels in de gebouwen plaatsvinden.”

Aha, dus we zien geen auto`s op straat straks in Haven-Stad?

“Het is inderdaad de bedoeling om zo min mogelijk auto`s op straat te zien, waarbij het autoverkeer zoveel mogelijk aan de randen wordt opgevangen in mobiliteitshubs. Dat geven we straks ook mee aan de ontwikkelaars van de 12 deelgebieden. Hoe verder de auto uit het zicht is, hoe minder hij daadwerkelijk gebruikt gaat worden denken wij. We willen zoveel mogelijk inzetten op OV en fiets, en waar auto`s nodig zijn zullen er ook deelauto`s komen. De ‘modal split’ zien we als volgt; 30% OV, 30% fiets, 25% voetganger, 15% auto. En voor de bevoorrading van winkels en bedrijven wordt voldoende ruimte gemaakt.”

Rood omlijnd het toekomstige gebied van Haven-Stad.

Maar dat is toch vrij hypothetisch? Mensen reizen toch van en naar plekken, om bijvoorbeeld te werken en te winkelen?

“Niet als we  ervoor zorgen dat we het werken en winkelen juist naar Haven-Stad halen en deze faciliteiten op wandel- en fietsafstand brengen. Het is dus zaak om niet alleen maar woningen te bouwen, maar om hier ook een mix van stedelijke functies aan toe te voegen. Zodoende ontstaat er dus echt een nieuw stuk stad. Er komen 40.000 tot 70.000 woningen, maar gecombineerd met 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen. Daarnaast zie je dat jongere generaties veel minder hechten aan autobezit, waardoor we dit ook wel aandurven. Maar Haven-Stad kan alleen een autoluwe wijk worden als er snel hoogwaardig openbaar vervoer komt en de fietsvoorzieningen ‘state-of-the-art’ zijn. Wonen in Haven-Stad is wat ons betreft straks een bewuste keuze voor een bepaald leefpatroon, waar intensief autogebruik niet bij hoort. Wat dat betreft lijkt Haven-Stad straks heel erg op de binnenstad van Amsterdam.”

Tot slot: zo’n 50- a 70.000 woningen is best veel. Waar haal je deze ruimte vandaan?

“Het idee is om in hogere dichtheden te bouwen dan we tot nu toe gewend zijn in Amsterdam, meer zoals in Parijs. Gebouwen van zeven lagen zullen geen uitzondering zijn. Haven-Stad wordt getransformeerd in vier bouwfasen, verspreid over 30 jaar. De eerste fase beslaat de komende 10 jaar en bestaat uit de gebieden Sloterdijk 1 Zuid, Sloterdijk Centrum en het emplacement Zaanstraat. Daarnaast heeft het college verzocht of er versneld kan worden begonnen met nog drie andere gebieden. De verkenning hiernaar is eind dit jaar klaar. In alle plannen is het principe van OV, fiets en wandelen een zeer belangrijk uitgangspunt.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

20 augustus 2019 | 08:48

johan siemons

@Central Command

balkenende zei het al “voortschrijdend inzicht” .

19 augustus 2019 | 22:08

Central Command

@Alain. 

Misschien uit de discussie over het toen nog te bouwen IJburg?  Links uitgangspunt was “het wordt een autowijk,” en “de Metro komt er nooit”

19 augustus 2019 | 18:51

Jan.Meeuwenberg.

@Gerard: Ja waarom Amsterdam nog voller bouwen?
Amsterdam is af, zoek ruimte buiten Amsterdam, dat hoef niet zo ver te zijn, met een goede OV,
Bijvoorbeeld Lelystad of een andere omliggende gemeente, Amsterdam wordt er niet echt gezelliger op met die drukte. Ik denk dat al die toeristen het ook wel eens zat gaan worden die overbevolkte stad waar je schuifelend vooruit moet zien te komen.
In Utrecht hebben ze de oplossing gevonden buiten de stad langs de A2 namelijk LeidseRijn, wat al een stad op zichzelf is geworden in een paar jaar bouwen.
Nederland raakt overbevolkt bij de grote steden.

19 augustus 2019 | 17:57

Amsterdammer

@johan siemons, laat maar … u begrijpt niet wat ik bedoel.

19 augustus 2019 | 17:51

andy

Gaat ze niet lukken of het gaat een spook stad worden.

Tegenwoordig is de auto een soort van must bij de meeste bedrijven.

En net wat een ander zegt werken en wonen is niet vaak in het zelfde gebied dus hoe willen ze dit realiseren zonder dat het gebied dadelijk leeg stand heeft want dat gaat gebeuren als er niet veel ruimte is voor auto’s.

En OV hoe gaan ze dat doen er rijd nu al veel OV niet meer na dat de NZL  is gekomen dus waar ga je al die bussen trams vandaan halen van andere gebieden die nu ook al bijna geen OV hebben?

19 augustus 2019 | 17:47

johan siemons

@Amsterdammer

nou , als de hele infrastructuur er op is (in)gericht dat de auto alleen maar aan de buitenkant van het woongebied een plek kan krijgen . wat zie ik dan fout ?

19 augustus 2019 | 17:18

Amsterdammer

@johan siemons, volgens mij begrijpt u niet wat ik bedoel. (of ik begrijp uw reactie niet)

Men heeft het idee om een autoluw gebied te maken van de nog te bouwen Havenstad.

Komt mij een beetje raar over dat men een autoluwe wijk wilt bouwen naast een snelweg … 

19 augustus 2019 | 17:02

Gerard

Hoe denkt men het wonen en werken te combineren in een wijk. Men gaat werken waar werk is en men gaat wonen waar een woning te krijgen is. Dat is beslist niet vaak de zelfde locatie. En voor ouderen die bij kinderen op bezoek willen is het een ramp als zij hun auto niet kunnen gebruiken. Daar hoort een heel ander soort OV bij, van deur tot deur zonder grote loop afstanden. Verder geven de contouren ook een gebied aan dat bestemd is als groen gebied. Noorder IJ-plas. Daar moet men afblijven, evenals van sportvelden. Die zijn al veel te vaak verplaatst naar plaatsen die bijna onbereikbaar zijn. En als je naar de beelden van Hongkong kijkt, waar de woontorens vlak op elkaar staan, dan slaat de schrik je om het hart. Daar kan je inderdaad geen auto hebben is is er heel veel OV. Waarom geen HSL naar Lelystad. Daar kunnen makkelijk 70.000 woningen komen op een half uur vanaf Amsterdam.

19 augustus 2019 | 16:08

johan siemons

@Amsterdammer

sorry amsterdammer , maar als er geen of onvoldoende wegen ( voor de auto ) vlak naast de nieuwe huizen zijn dan wordt de autoluw-heid toch op die manier vanzelf afgedwongen . wat had u dan verder voor gedachten ? alleen “de politiek” moet dan wel de infrastructuur durven aan te ( laten ) leggen !

19 augustus 2019 | 15:48

Amsterdammer

???

Je wilt een wijk naast een snelweg en je wilt het autoluw hebben?????

Moet dat niet andersom zijn?

Juist bij een snelweg lijken mij woningen/bedrijven die een auto willen/moeten gebruiken logischer. En juist daar waar geen goede infrastructuur is voor de auto moet je het autoluw maken, zoals de binnenstad bijvoorbeeld.

De wens om een autoluw Havenstad vraagt tevens om goede HOV, terwijl er op dit moment nog genoeg gebieden/wijken verstoken zijn van goede HOV. Hoe willen ze nou die mensen uit de auto krijgen en hen verleiden het OV/de fiets te nemen? 

20 augustus 2019 | 14:12

Bram Nieuwstraten

Amsterdammer,

Ze willen in de ruimtelijke planning van het gebied het parkeren van de auto voor de deur niet aanbieden, zoals dat op andere plekken wel gebruikelijk is.
Daarmee is de hoeveelheid moeite die je moet doen om de auto te pakken groter, en is de kans dat men o.a. de fiets en OV gebruikt groter.
Dit staat verder los van vraagstukken over de OV-bediening van andere gebieden en wijken.

19 augustus 2019 | 14:16

johan siemons

in het weekend stond/staat een lezenswaardig artikel over de ij-baan . het betreft een kabelbaan over het ij . staat al op de agenda van de gemeenteraad en daarover gaat gestemd worden . naar mijn smaak zal het voetgangers- en fietsverkeer er goed gebruik van maken .   

19 augustus 2019 | 13:19

Alain

Ik krijg een ontzettend déjà-lu-gevoel bij dit artikel. Kan het zijn dat het al eens eerder op de site heeft gestaan (of een andere site)?

19 augustus 2019 | 16:43

Duco

@Alain
Het kan zijn dat je door een foutje je het artikel al eerder hebt gezien.

19 augustus 2019 | 13:17

n-evo

Wanneer worden er knopen doorgehakt hoe dat ov er precies uit moet komen te zien?

20 augustus 2019 | 12:30

Bram Nieuwstraten

n-evo,

Het is de bedoeling om de eerste fase te faciliteren met een snellere busverbinding tussen Sloterdijk en CS, later wordt gedacht aan het sluiten van de metro-ring. Verder wordt er gedacht aan nieuwe oeververbindingen tussen de delen op de noordelijke en zuidelijke IJ-oever. Concrete momenten van besluitvorming hieromtrent zijn bij het moment van schrijven van dit artikel echter nog niet bekend.

Wil je dit bericht delen?