Afbeelding
zaterdag 18 juli 2020

Fietsers welkom in Ouderkerk, maar met een blokje om

Hilde Postma

´Wielrenners welkom, maar graag een blokje om.´ Dit is kort samengevat de strekking van een nieuwe campagne waarvoor wethouder Rineke Korrel het startschot heeft gegeven afgelopen week in Ouderkerk.

door Marion Kiewik, Weekblad van Ouder-Amstel

Snelheid

´We zijn een aantrekkelijke gemeente en we hebben een prachtig buitengebied.´ Rineke Korrel begrijpt best dat buitensporters daar graag gebruik van maken, zeker wielrenners. Maar dat heeft een keerzijde. Bewoners langs de route klagen al jaren over gevaarlijke situaties die de ‘snelheidsduivels’ veroorzaken. En de winkeliers in de Dorpsstraat zien voetgangers en ‘gewone’ fietsers regelmatig in het nauw raken.

Geen verbodsborden, maar een charme-offensief om wielrenners te verleiden tot een ommetje in Ouderkerk.

Foto: Marion Kiewik

Afstand

‘De behoefte om te sporten is door corona alleen maar toegenomen’, stelt Korrel vast. Tegelijkertijd moesten we anderhalve meter afstand van elkaar gaan houden. In de smalle Dorpsstraat lukte dat regelmatig niet met alle drukte. Er moesten via de noodverordening zelfs tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen: verboden in te rijden, ook voor – alle – fietsers. Dat verbod vervalt op 16 juli. Fietsers mogen dan weer van beide zijden de Dorpsstraat inrijden. Maar racefietsers liever niet.

Ommetje

‘In het verleden hebben we wel fysieke maatregelen overwogen om de racers af te remmen, zoals drempels. Maar daar heeft iedereen last van. Wielrenners zijn geen aparte categorie weggebruiker. Wettelijk kunnen we ze niet weren uit het dorp en dat willen we ook niet. We zijn immers een gastvrije gemeente. Wat we wél kunnen: ze proberen te verleiden niet door de Dorpsstraat te rijden, maar een kleine omweg van 150 meter te maken via de Vondelstraat. We vragen het op vriendelijke toon.’ En de situatie op de dijk, bij de rotondes? ‘Aandacht hiervoor is een continu proces. Er is handhaving, maar niet 24/7. Ook hier is het een kwestie van gedrag. Deze campagne die nu van start gaat, is een eerste stap.’

Gedragsverandering

Geen verboden dus, maar gedragsverandering. De gemeente huurde een bureau in dat zich bezighoudt met “positieve gedragsbeïnvloeding”. Dit bureau ontwierp borden, die zullen worden geplaatst aan de straten die leiden naar de Dorpsstraat. De tekst op de borden beoogt de wielrenners aan te spreken in hun eigen taal: terminologie uit de app Strava, waarmee ze hun prestaties kunnen registreren en vergelijken met anderen. Pakt de snelle fietser desondanks de winkelstraat, dan treft hij of zij op het wegdek afbeeldingen van voetgangers, die hopelijk nopen tot een lagere snelheid.

Fietspad

Onlangs vroeg de gemeenteraad aan het college om ook naar infrastructurele maatregelen te kijken. Bijvoorbeeld een fietspad langs de A9. ‘Destijds werden de kosten geraamd op 5 à 6 miljoen euro. Rijkswaterstaat en de Vervoerregio – die forse subsidies verleent voor fietsverbeteringen – wilden daar toen niet aan bijdragen omdat er voor woon-werkverkeer tussen Amsterdam en Amstelveen al een goede verbinding was, via de Stramanweg. En het recreatieve verkeer wilden we juist naar ons dorp halen.’ De Stramanweg is niet bepaald een snelfietspad, toch? ‘We zien dat het fietsverkeer enorm toeneemt. Dus ik zeg, zolang de A9 nog niet is verbreed, laten we daar weer eens naar kijken.’

Aardig

Twee jaar terug – naar aanleiding van een petitie van verontruste inwoners – startte de gemeente de campagne ‘Aardig op weg’. Daarmee werd weggebruikers gevraagd meer rekening met elkaar te houden. ‘We gingen toen, en ook de daaropvolgende zomer, met wielrenners in gesprek. Ze bleken best voor rede vatbaar.’ Korrel is positief gestemd over de nieuwe campagne. Ze verwacht dat veel wielrenners bereid zullen zijn om te rijden. ‘En daar zijn we ze dan zeer erkentelijk voor. Op 16 juli laten we onze waardering blijken met een presentje voor de wielrenners die het ommetje maken.’

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?