Afbeelding
woensdag 17 april 2019

Enquête OV Waterland en Zaanstreek 1800 keer ingevuld

Renske van Bers

Vandaag om 20.00 uur eindigt de enquête waarin we om jullie mening over het openbaar vervoer in Waterland en de Zaanstreek vroegen, met het oog op de eerstvolgende concessie in deze regio. De vragenlijst werd dik 1800 keer ingevuld. Ries Knigge, vanuit de Vervoerregio medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van deze enquête, vertelt over de eerste bevindingen.

En Ries, tevreden over het aantal ingevulde enquêtes?

“Zeker! Het is de eerste keer dat we dit zo doen, dus we wisten niet zo heel goed wat we konden verwachten. Gelukkig liepen het meteen goed en vinden reizigers het blijkbaar belangrijk om hun mening over het OV in Waterland en de Zaanstreek te geven. Het streven was in ieder geval 1000 ingevulde enquêtes, maar hoe meer hoe beter natuurlijk! Want hoe meer mensen een reactie geven, hoe duidelijker we in kaart kunnen brengen hoe de reizigers het OV ervaren. En zodoende kunnen we het OV weer verbeteren.”

ries

Ries Knigge Projectsecretaris Concessieverlening Zaanstreek-Waterland bij de Vervoerregio Amsterdam

Kun je misschien al wat vertellen over de eerste bevindingen?

“Ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten… Hoewel de enquête anoniem is ingevuld, kunnen we bijvoorbeeld wel vertellen dat zo’n 64% van de respondenten vrouw is en dat de meeste reacties uit Purmerend komen. Procentueel – afgezet tegen het aantal inwoners – komen de meeste reacties overigens weer uit de gemeente Waterland. En, nog meer cijfers, 33% van de reizigers die de enquête heeft ingevuld zat in de leeftijdscategorie 45 t/m 65. We zien sowieso dat de enquête door veel verschillende groepen reizigers en inwoners is ingevuld. Zowel reizigers die dagelijks met de bus gaan, als reizigers die incidenteel van het OV gebruikmaken zijn goed vertegenwoordigd. En ook uit alle gemeentes zijn voldoende reacties gekomen om over de resultaten te kunnen rapporteren.”

Vertel nog eens wat?

“Het is ook wel leuk om te melden dat iedere gemeente apart een aantal vragen heeft aangeleverd, waar ze graag antwoord op wilden hebben.Zo wilde Purmerend bijvoorbeeld weten of er voldoende fietsvoorzieningen zijn rondom de busstations en wilde Zaanstad peilen welke bushaltes in de toekomst ontsloten moeten worden, of niet. Door de enquête hebben deze gemeentes daar straks een beeld bij.”

 En wat gebeurt er nu?

“De uitkomsten worden eind april geanalyseerd en daarna bij elkaar gebracht in een adviesrapport. Dit gebruiken we dan weer voor het opstellen van het eerste ‘Programma van Eisen’. Het ontwerp verwachten we in mei klaar te hebben en zullen we digitaal publiceren. Ook hier kunnen mensen dan weer een reactie op geven. Uiteindelijk leidt dit tot een definitief ‘Programma van Eisen’, waarin de minimumeisen staan waar de toekomstige vervoerder in 2021 aan moet voldoen.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

19 april 2019 | 11:38

Wilma Van De Wege

Ik hoorde te laat van de enquête. Wat ik mis is busvervoer van Purmerend naar Monnickendam in de avond. Het is voor mij onmogelijk om een cursus in Purmerend te volgen.

Het zou fijn zijn  als dat verbetert.

Verder: vanaf Amsterdam naar  Noord geeft probemen: vaak rijdt de 315 voor mijn neus weg. Kan hij niet wat langer wachten? Niet iedereen is even snel ter been.

Het is vervelend als je dan weer een half uur moet wachten.

En: je kan nergens zitten!

Het zou fijn zijn als daar iets aan gedaan kan worden!

Vast dank!

24 april 2019 | 10:33

Renske van Bers

@Wilma, ik geef het door! Groet, Renske

Wil je dit bericht delen?