Afbeelding
maandag 3 juni 2019

Belangrijkste uitkomst enquête OV Zaanstreek-Waterland bekend

Renske van Bers

Onlangs vroegen we middels een enquête naar je mening over het Openbaar Vervoer in Waterland en de Zaanstreek. We willen namelijk graag weten wat jij vindt, zodat we deze bevindingen mee kunnen nemen in de eerstvolgende concessie. Hierin wordt bepaald welke vervoerder het exclusieve recht krijgt om vanaf eind 2021 OV aan te bieden in Waterland en de Zaanstreek. Inmiddels zijn de resultaten bekend en vertelt Vervoerregio’s Ries Knigge meer over de uitkomsten.

Ries, vertel!

“De enquête is in ieder geval 1978 keer ingevuld en de belangrijkste uitkomst is toch wel dat meer dan 70% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over het aangeboden OV van EBS en Connexxion. Dat betekent dus dat de lat hoog ligt voor de toekomstige aanbieder van OV vanaf 12 december 2021.”

Maar dan ligt de lat dus ook hoog voor ons als Vervoerregio?

“Dat klopt inderdaad. We streven als Vervoerregio ook niet alleen naar eenzelfde – of nog hogere – mate van tevredenheid, we willen ook nog bijdragen aan toekomstige ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van meer Zero Emissie-bussen. Hierover worden met de regio al afspraken gemaakt. Een toekomstige vervoerder zal dus niet alleen moeten zorgen voor een comfortabele, snelle reis, maar ook voor een duurzame reis. Hoe de vervoerders dit willen bereiken zal dan uit hun biedingen blijken. De Vervoerregio moet ervoor zorgen dat alle ambities wel haalbaar zijn. Daarom moeten we kritisch kijken naar wat we graag willen en wat we daar voor in willen leveren.”

Heel goed natuurlijk, maar bleek uit de enquête ook dat reizigers Zero Emissie waarderen?

“Jazeker! De respondenten konden aangeven in hoeverre ze duurzaam vervoer belangrijk vonden en meer dan 68% geeft aan voorstander te zijn van het rijden met bussen die geen schadelijke stoffen uitstoten. Duurzaamheid is natuurlijk ook wel een thema waar je tegenwoordig niet meer omheen kunt.”

IMG_20190604_095307

Ries Knigge, Adviseur Openbaar Vervoer bij de Vervoerregio Amsterdam

Wat vonden reizigers minder belangrijk?

“Uit de enquête bleek bijvoorbeeld dat zij niet kiezen voor een flexibele busdienst, uitgevoerd met kleine bussen of taxi’s, die je kunt reserveren op het tijdstip dat je wilt reizen. Maar de enquête geeft ons geen kant-en-klaar advies over welke keuzes we moeten maken om bijvoorbeeld de duurzaamheidsambitie te financieren.”

Zitten we als Vervoerregio ook vast aan een bepaald budget?

“Ja, we zitten vast aan een bepaald budget en Zero Emissie-bussen zijn niet goedkoop. Je zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om de frequentie van buslijnen in het weekend wat terug te draaien om budget vrij te maken voor Zero Emissie-bussen. Maar hoe er precies aan de eis van Zero Emissie-bussen wordt voldaan, is aan de vervoerders en zal blijken uit de biedingen. Zij kunnen de resultaten van de enquête goed gebruiken om te zien welke aspecten van het openbaar goed gewaardeerd worden door de reizigers en bewoners.”

Maar konden reizigers zelf ook meedenken over de keuzes?

“Jazeker, een aantal reizigers heeft dat inderdaad gedaan. We hebben de respondenten die de enquête hebben ingevuld namelijk gevraagd om mee te doen aan een vervolgonderzoek. Hier hebben 235 mensen mee ingestemd. Zij konden in de vorm van een serious game kiezen hoe hun ideale OV-systeem eruitziet en zagen zich – net als de Vervoerregio nu – geconfronteerd met een vaststaand budget. Zij hebben dus keuzes gemaakt, en die keuzes vertellen meer over de voorkeuren van de reizigers.”

Interessant! En wat kon volgens de reizigers nog beter?

“We zien dat reizigers minder tevreden zijn over de bereikbaarheid van dorpen en steden binnen het gebied. Ook hiervoor geldt dat het aan de vervoerders is om in hun ‘plan’ straks toe te lichten hoe ze ervoor gaan zorgen dat reizigers nog beter bediend worden. Een groot deel van de respondenten heeft suggesties voor het lijnennet gedaan. Daar kunnen de vervoerders natuurlijk rekening mee houden.”

Gaan vervoerders nu al hun biedingen doen?

“Nu ga je iets te snel. We zij nu bijna klaar met het ontwerp-Programma van Eisen. In zo’n programma staan alle zaken vastgelegd die wij absoluut terug willen zien in de concessie. Vanaf 3 juni ligt dit ontwerp ter inzage en kunnen mensen hier een reactie op geven. In het najaar wordt het Programma van Eisen definitief vastgesteld. De aanbesteding zal dan in de eerste helft van 2020 plaatsvinden.”

Benieuwd naar het ontwerp-Programma van Eisen? Kijk hier voor meer info.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

5 juni 2019 | 10:03

Alain

@Wesko
Ik kan natuurlijk niet over jouw situatie oordelen, maar zoals ik het begrijp, kon je alleen aan deze enquête meedoen door je mailadres op deze pagina achter te laten.

Daar ontbreekt het toch niet bepaald aan duidelijkheid over welke modaliteit hier bedoeld wordt, dunkt me…

5 juni 2019 | 09:34

j.siemons

@Wesko…..au !

5 juni 2019 | 08:08

Wesko

Het was geen enquête naar OV maar naar busvervoer en dat kwam pas halverwege naar voren. 

De vragen werden dus ingevuld met ook treinverkeer in gedachten.

Misschien een idee om duidelijk te communiceren waar een enquête over gaat, zodat de antwoorden betrouwbaar zijn.

5 juni 2019 | 14:54

Duco

@Wesko
Volgens ons was het vrij duidelijk op zowel de pagina waar u zich moest aanmelden als aan het begin van de enquête. Maar mocht u nog concrete tips hebben hoe we het nog beter zouden kunnen communiceren, dan horen we het graag.

4 juni 2019 | 10:14

j.siemons

de  volkskrant gaf in het weekend een interessante propositie te lezen van een nederlandse busbouwer die als aandrijving/motor voor elektrische variant heeft gekozen . het geheel wordt meer belangwekkend door de keus van kunststof voor het koetswerk/carrosserie . volgens het verslag van de krant was deze b-bouwer de enige op een vakbeurs in duitsland met deze aanbieding . ik denk , wordt vervolgd .  

4 juni 2019 | 12:39

Duco

@j.siemons
Leuk artikel inderdaad! Voor andere liefhebbers, het artikel is hier te lezen. Goed om te zien dat naast VDL, nu een tweede Nederlandse busbouwer zich op de markt begeeft.

Wil je dit bericht delen?