Afbeelding
vrijdag 5 juni 2020

1,5 miljard euro coronacompensatie voor ov-bedrijven

Hilde Postma

Anderhalf miljard euro trekt het kabinet uit voor steun aan de ov-bedrijven als compensatie voor het inkomstenverlies door de coronacrisis. Daarmee kan het openbaar vervoer in de Vervoerregio – en in heel Nederland – tot eind 2020 blijven rijden. De regeling compenseert ruim negentig procent van de kosten die vervoerders hebben door de extra kosten die vervoerders hebben in verband met de gezondheidscrisis.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn de reizigersaantallen fors gedaald. OV-bedrijven hebben daarnaast juist extra kosten omdat materieel, stations en haltes moeten worden aangepast. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat benadrukte hoe belangrijk het ov is: ‘Het ov is een essentiële schakel in onze samenleving en dat onderstrepen we met deze vergoeding.’ Ze zei ook: ‘Het openbaar vervoer heeft zich de afgelopen maanden van zijn beste kant laten zien. Zorgmedewerkers werden naar het ziekenhuis vervoerd en ook werknemers van supermarkten, vuilnisophaaldiensten, politie en brandweer kwamen met het ov op hun werk. Tegelijkertijd is er keihard gewerkt om treinen, trams, bussen, metro’s, veerboten, ponten, stations en haltes corona-proof te maken. Veel dank aan alle ov-medewerkers, van buschauffeur tot schoonmaker en van servicemedewerker tot machinist.’

'GVB, Connexxion en EBS zullen 2020 weliswaar met verlies afsluiten, maar door de bijdrage van het Rijk is een veel zwarter scenario afgewend', zegt voorzitter van de Vervoerregio Sharon Dijksma

‘Een veel zwarter scenario is afgewend’

De Vervoerregio Amsterdam en de andere decentrale overheden omarmen het pakket in hun rol als concessieverlener, net als de ov-bedrijven. Voorzitter Sharon Dijksma van de Vervoerregio: ‘Het is belangrijk dat de overheid met deze regeling in woord en daad laat zien dat het ov een vitale sector is. Ondanks de regeling zal het ov nog steeds een zwaar jaar hebben en zullen GVB, Connexxion en EBS dit jaar afsluiten met een verlies, maar dankzij de bijdragen van het rijk is een veel zwarter scenario afgewend.’

Waardering

Dijksma zegt ook: ´Het Rijk heeft forse stappen gezet voor het behoud van het openbaar vervoer en dienstverlening die reizigers gewend zijn. Tevens heeft het Rijk ingezet op de continuïteit van de bedrijven in deze vitale sector. Gegeven de moeilijke omstandigheden vanwege de Coronacrisis spreek ik daar mijn waardering voor uit.

Aan het begin van de coronacrisis waren trams, bussen, metro's en trams praktisch leeg. Sinds 1 juni rijdt het ov weer de volledige dienstregeling.

Passende bijdrage

De beschikbaarheidsvergoeding is bestemd voor al het openbaar vervoer onder een concessie (gebiedsconcessies, lijnconcessies en lijnovereenkomsten) in Nederland en loopt van 1 maart tot het einde van dit jaar. Daarbij is afgesproken dat de decentrale overheden en het ministerie van OCW de bijdragen vanuit de huidige concessieafspraken en ov-studentenkaart doorbetalen. Het kabinet zegt eraan te hechten dat de NS, stads- en streekvervoerders en de Friese Waddenveren zelf ook een passende bijdrage leveren. Deze zal maximaal 7 procent van de kosten bedragen. Met de beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk komt de kostendekkingsgraad voor het openbaar vervoer uit op 93%. Ov-bedrijven die kunnen aantonen dat er bedrijfseconomisch geen andere mogelijkheid is dan de dienstregeling af te schalen om continuïteit te borgen worden tot maximaal 95% gecompenseerd.

‘In gesprek blijven’

In een brief aan de leden van de regioraad van de Vervoerregio zegt Dijksma: ´Hoewel de continuïteit van de bedrijven met de nu voorliggende deal gewaarborgd is en de reizigers kunnen rekenen op een solide dienstregeling, realiseer ik me dat de kosten die bij de ov-bedrijven komen te liggen, de bedrijven raakt. De Vervoerregio zal dan ook, net als de afgelopen maanden, met de vervoerders hierover in gesprek blijven.’

Geen dividend, bonussen en ontslagvergoedingen

De hele regeling omvat naar verwachting zo’n 1,5 miljard euro. Net als bij andere corona-regelingen gelden er ook voorwaarden: vervoerders keren geen dividend uit en er worden geen bonussen of ontslagvergoedingen aan bestuurders verstrekt. Sinds het uitbreken van de coronacrisis rijdt het ov met een sterk uitgedunde dienstregeling, voornamelijk om mensen met een vitaal beroep van en naar hun werk te brengen. Maar sinds 1 juni rijdt het openbaar vervoer in Nederland weer op volle sterkte.  Ook nu de komende maanden weer meer sectoren stap voor stap openen, is het de verwachting dat het aantal reizigers zal toenemen en dat daardoor ook de reizigersinkomsten weer langzaam gaan stijgen. Naarmate de reizigersaantallen harder stijgen dan verwacht, zal de benodigde bijdrage vanuit het Rijk juist lager uitvallen.

 

Heeft u vragen? Stel ze hier.

9 juni 2020 | 15:52

Mw. Cuppen-Geurts

Mijn partner en ik willen 29 juni graag met de trein 1e klas in een stiltecoupe van Deventer naar Texel reizen. We zijn dit jaar allebei 70 jaar geworden.
We zijn vitaal en gezond en willen in het OV een mondkapje dragen. We hebben een midweek een huis gehuurd voor de vakantie van de basisscholen. We horen elke keer het bericht op de radio dat er alleen gereisd mag worden als dit noodzakelijk is. We vinden het eigenlijk wel fijn om er even tussen uit te kunnen. In hoeverre wordt het toegestaan om te reizen met OV voor vakantie in Nederland op de Waddeneiland?

Wil je dit bericht delen?