Afbeelding
maandag 28 september 2020

Vervoerregio investeert 235 miljoen euro extra in ov-projecten, verkeersveiligheid en zero-emissiebusssen

Hilde Postma

De Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero emissiebussen en reizen buiten de spits, moet de mobiliteit in de regio na ‘corona’ opnieuw vormgeven, het openbaar vervoer weer aantrekkelijk maken en de economie stimuleren. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft het zogeheten ‘coronapakket’ voorgelegd aan de regioraad.

Voorzitter van de Vervoerregio Sharon Dijksma: ‘Ons verkeers- en ov-systeem wordt na corona nooit meer zoals het daarvoor was. Dat is niet erg. Het is zelfs prima. Het geeft ons een unieke kans om noodzakelijke veranderingen door te voeren, de mobiliteit in de regio toekomstbestendig te maken. Het aanpakken van de immense drukte in de hyperspits, echt de slag maken naar emissievrij vervoer, het aanpakken van gevaarlijke punten. De ideeën lagen er, maar de tijd vraagt nu om actie en anticyclische investeringen die de bereikbaarheid van de regio de kwaliteitssprong geeft die het verdient.’

‘Liefdevoller omgaan met ov’

Sharon Dijksma zegt in de Volkskrant dat de nieuwe aanpak door het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de voet wordt gevolgd: ‘Wat wij gaan doen kan een voorbeeld zijn voor heel Nederland’. In een begeleidend interview zegt ze: ‘Openbaar vervoer is een functie die noodzakelijk is voor de hele samenleving. Het herwaarderen van die publieke functie, daarmee liefdevoller omgaan, dat is mij wel wat waard.’

Een groot deel van het bedrag gaat naar de transitie naar volledig emissievrij busvervoer.

235 miljoen euro extra

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft het voornemen 235 miljoen euro extra te investeren om de Amsterdamse regio klaar te stomen voor de toekomst. Het coronapakket is als volgt opgebouwd: 30 miljoen euro voor anticyclische investeringen in infrastructuur (voor 2021), 205 miljoen euro voor duurzaamheid en inclusiviteit en spitsmijden (2021 en verder). Een groot deel van het bedrag gaat naar de transitie naar volledig emissievrij busvervoer. Daarnaast worden de reguliere investeringen van circa 130 miljoen euro per jaar ingezet om de mobiliteit in de regio toekomstbestendig te maken.

Investeren in de toekomst

Door de tijdelijk afgenomen drukte tijdens de lockdownperiode kan de uitvoering worden versneld van de vernieuwing van het stationsgebied aan de centrumzijde van Amsterdam CS (De Entree), met onder meer de bouw van een ondergrondse fietsenstalling met 7000 plekken. Ook het project oost-westas Diemen (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg) kan door de teruggevallen verkeersintensiteit versneld worden uitgevoerd.

Het project oost-westas Diemen (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg) wordt door de teruggevallen verkeersintensiteit versneld uitgevoerd.

Aan de slag

Met het naar voren halen van investeringsbudget kan de Vervoerregio aan de slag met een aantal prioriteiten uit de Investeringsagenda Mobiliteit, zoals met het goed inpassen van vlotte doorstroming van het openbaar vervoer in de stad en met routes die het fietsen op korte afstanden stimuleren. Met financiële bijdragen worden projecten zoals de provinciale N247 door Waterland, de Oranje Loper in Amsterdam (de samenhangende aanpak van de OV- en fietsroute en de openbare ruimte tussen de Dam en de Jan Evertsenstraat) mede mogelijk gemaakt.

Zero emissie

Op dit moment is ongeveer twintig procent van het OV in de Vervoerregio emissievrij. In alle concessie rijden zero emissiebussen (ZE). Via het programma ZE worden transitieplannen uitgevoerd die naar een vijfennegentig procent ZE-systeem in 2025 werken en honderd procent ZE in 2030.
De Vervoerregio gaat in alle concessiegebieden investeren in zero emissiebussen en bijbehorende laadinfrastructuur. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar wordt de derde serie ZE-bussen van GVB volledig bekostigd en wordt gezorgd voor stroomnetaansluitingen en de herinrichting van de IJzijde.

Spitsmijden en biodiesel

Dat niet alleen geld leidend is, maar vooral innovatie omarmd wordt, blijkt uit  maatregelen die relatief weinig kosten, maar ook veel kunnen opleveren. Bijvoorbeeld de inzet op spitsmijden en het onderzoek naar rijden op biodiesel (frituurvet). Spitsmijden leidt tot betere verdeling van reizigers in het ov en het daarmee optimaliseren van voortuigcapaciteit. Rijden op biodiesel leidt tot negentig procent reductie op uitstoot van de omgebouwde voertuigen met een bescheiden investering.

Er komt een programma voor het versneld toegankelijk maken van haltes voor mensen met een beperking.

Toegankelijkheid

Vervoerregio Amsterdam voert een schouw uit naar de toegankelijkheid van haltes. Daarna wordt een programma opgesteld voor het versneld toegankelijk maken van haltes voor mensen met een beperking.

Korte termijn

De Vervoerregio stelt in samenwerking met andere decentrale overheden en het Rijk ook alles in het werk om de gevolgen van de reizigersterugval door corona op te vangen en voor een kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk netwerk te zorgen.

Over de Vervoerregio

Vervoerregio Amsterdam investeert als regisseur, opdrachtgever en financier jaarlijks zo’n 130 miljoen in de bereikbaarheid van Amsterdam en de omliggende regio, van Edam tot Abcoude, van Weesp tot Haarlem. Bovendien geeft de Vervoerregio opdracht aan vervoerbedrijven voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de concessiegebieden Amsterdam, Zaanstad, Waterland en Amstelland-Meerlanden. De Vervoerregio is regisseur van mobiliteit in de hele Metropoolregio Amsterdam.

 

Heeft u vragen? Stel ze hier.

31 oktober 2020 | 07:56

johan siemons

gezien de ontwikkelingen rond schiphol ( door covid19 ) hoeft er nu ook geen verder onderzoek worden gedaan naar de metro-verlenging vanaf de zuidas naar schiphol . de heer hoekstra van financiën geeft zeer binnenkort antwoord op het antwoord aan hem van de directie van de klm .

28 oktober 2020 | 16:30

zomaar iemand

Wie is Koen?

26 oktober 2020 | 01:59

Koen

Het is nu bijna een maand na mijn eerste reactie op dit bericht, maar nog geen antwoord gekregen.
Nogmaals: “Ook het project oost-westas Diemen (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg) kan door de teruggevallen verkeersintensiteit versneld worden uitgevoerd”, dit project is al bijna afgerond en loopt al heel lang, dus wat wordt daar precies versneld? Hoeveel geld van die 235 miljoen gaat naar dit project om het “te versnellen”?

22 oktober 2020 | 14:11

Remko

Nu is het certificaat van de site verlopen. Er zijn al langer en geregeld problemen met deze site die wijzen op amateurisme bij degene(n) die de technische invulling verzorgen. Dat terwijl er veel goede bedrijven zijn die dit voor weinig geld doen, dus zoek er snel eentje die het voortaan beter gaat doen.

21 oktober 2020 | 14:56

johan siemons

beste remko ,

ik maakte ook de fout met het verkeerde e-adres . het moet info@vervoerregio.nl zijn . dat lukte mij toen en lezen wij het antwoord van hilde voorlichtster dus . en toen was alles weer goed .

21 oktober 2020 | 12:17

Remko

Elf dagen terug waren er al problemen met reacties die verdwenen. Op 12 oktober heb ik hierover gemaild naar communicatie@vervoerregio.nl, maar tot op heden geen antwoord. Hadden we Duco en Renske nog maar….

21 oktober 2020 | 13:03

Hilde Postma

Beste Remko,

er was inderdaad iets mis met de site, dat is inmiddels verholpen!

groet Hilde

21 oktober 2020 | 09:06

johan siemons

beste koen ,

ik heb gisteren een mail naar “info@vervoeregio” gestuurd met dezelfde vraag ; waar zijn de reacties ? mijn inzendinkjes werden niet zichtbaar . prompt daarna was dat ineens wèl het geval , er zou dus sprake geweest kunnen zijn van een storing die dan snel is verholpen geworden . ik had gevraagd ( als dát zo was ) om dat publiekelijk te vermelden . nou ja , het geheel doet het weer en wij kunnen ons ei weer kwijt 🙂

19 oktober 2020 | 23:50

Koen

Het antwoord op onderstaande vraag lijkt ‘ja’ te zijn: na plaatsen van mijn vraag of er een bug is, deed ik een refresh, en nu zijn al mijn reacties weer zichtbaar, inclusief de reactie van Alain.

19 oktober 2020 | 23:48

Koen

Is er een bug op de site waardoor vragen niet meer zichtbaar zijn?

19 oktober 2020 | 13:05

Alain

@Koen: dat was mij ook al opgevallen. Mijn toch best inhoudelijke reactie ten aanzien van station Sixhaven is nu ook verdwenen, terwijl die de afgelopen weken bovenaan de lijst met reacties stond. Een andere reactie van mij daarboven was al enige tijd weggehaald, evenals jouw vraag.

Dat er niet meer gereageerd wordt op vragen is nog tot daaraan toe. Maar zonder opgaaf van reden reacties gaan wegjorissen, dat slaat toch alles. Zet dan gewoon de reactiemogelijkheid uit.

19 oktober 2020 | 02:02

Koen

Zijn mijn vragen nou verwijderd, of lijkt dat maar zo?

7 oktober 2020 | 00:36

Koen

Ik ben niet de enige wie het is opgevallen: “Vervoerregio pronkt met ‘nieuw’ al afgerond project Diemen” http://www.diemerkrant.nl/2020/09/28/vervoerregio-pronkt-nieuw-al-afgerond-project-diemen/

29 september 2020 | 00:26

Koen

“Ook het project oost-westas Diemen (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg) kan door de teruggevallen verkeersintensiteit versneld worden uitgevoerd.”

Ik had de indruk dat dit compleet volgens oorspronkelijke planning werd uitgevoerd (ze zijn al even bezig), en in de laatste fase was beland.

Welk onderdeel is er precies versneld uitgevoerd, en hoe is de planning anders dan oorspronkelijk?