Afbeelding
dinsdag 10 december 2019

Test mee: vermijd files met proactief navigatieadvies rondom Amsterdam

van de Redactie | Vervoerregio

Wegbeheerders en marktpartijen starten een proef om verkeer rondom Amsterdam beter door te laten rijden. Bij dreigende files krijgen automobilisten via het navigatiesysteem tijdig een alternatieve route aangeboden. Het verkeer wordt dan beter gespreid over het totale wegennet waardoor er minder files ontstaan. Voor de proef worden testers gezocht.

Testgebruikers gezocht

Weggebruikers die regelmatig in de Amsterdamse regio rijden, kunnen zich aanmelden als testgebruiker via socrates2.org/register. De nieuwe dienst is (na registratie) beschikbaar via een app, of via sociale media. Met een aantal korte enquêtes worden testrijders gevraagd naar hun ervaringen met de verbeterde navigatiediensten. De proef loopt van december 2019 tot de zomer van 2020.

Voorspellen van files door het delen van data

Navigatie-adviezen worden nu gebaseerd op het vermijden van files die er al staan. Ze zijn dus reactief. In deze proef wordt vooruitgekeken om proactief routeadvies te geven. Daarvoor moet er door de wegbeheerders en marktpartijen nauw worden samengewerkt. Zij delen hun beschikbare informatie en voegen deze samen om zo een volledig en accuraat beeld van de actuele verkeerssituatie te krijgen.

Deze real-time verkeersinformatie wordt samengevoegd met data uit het verleden, om de kans op file in de komende 15 tot 20 minuten te berekenen. Zodra er kans op file uit de analyse komt, krijgen testgebruikers via hun navigatie op maat een alternatieve route voorgesteld. Gebruikers van deze route-adviezen staan zo niet alleen zelf minder tijd in de file, maar dragen ook bij aan het verminderen van files op andere routes.

Over SOCRATES2.0

De proef is onderdeel van het Europese project SOCRATES2.0. Behalve in de regio Amsterdam, vinden er ook proeven plaats in Antwerpen, Kopenhagen en München. Het vernieuwende van dit project is niet alleen de technische realisatie van de navigatiediensten, maar vooral ook de manier van samenwerken. De publieke en private partners in dit project willen inzicht krijgen in hoe zij de samenwerking het beste kunnen organiseren en of deze samenwerking daadwerkelijk leidt tot verbeterde diensten voor weggebruikers.

Daarom start deze proef waarbij de wegbeheerders en verschillende marktpartijen real-time informatie gaan uitwisselen, verwerken én gezamenlijk reis- en routeadviezen gaan geven. Als weggebruikers via navigatiediensten op tijd, consistent en indien nodig met uitleg worden geïnformeerd over bijvoorbeeld files, wegwerkzaamheden, evenementen of milieuzones, is de verwachting dat adviezen vaker opgevolgd worden, wat leidt tot sneller, groener en veiliger verkeer.

De proef in Amsterdam wordt uitgevoerd door Technolution, MAPtm, HERE, Be-Mobile, TomTom, BMW Group en BrandMKRS, in samenwerking met de wegbeheerders in het samenwerkingsverband Praktijkproef Amsterdam (Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en NDW). Voor de Vervoerregio is dit belangrijk om de regio bereikbaar te houden.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

11 december 2019 | 22:25

Gerard

Leuk, lief en aardig. Maar vanuit Noord-Holland naar Amsterdam zijn er niet veel alternatieven. Zerker niet als men ten Oosten van de A9 is. Dan is de A7-A8 of de A8 richting Coentunnel het enige alternatief. Want de N wegen van Purmerend en Volendam/Monnikkendan staan ook vol.  En enkelbaans onveilige N wegen zijn beslist geen alternatief voor de relatief veilige A wegen.

10 december 2019 | 15:38

n-evo

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over dit soort apps die files vermijden.

“Navigatiesoftware wijst chauffeurs op de snelste route en niet op de woonwijkvriendelijkste. In de spits zorgt dat voor hinderlijke sluiproutes. De Vlaamse en Nederlandse verkeersministers spreken de makers nu aan op hun verantwoordelijkheid.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/09/een-verantwoorde-route-graag-a3983175

Wil je dit bericht delen?