Afbeelding
dinsdag 15 februari 2022

MRA doet aanbod in brief aan nieuwe kabinet

Hilde Postma

Het bestuur van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft het nieuwe kabinet in een brief aangeboden te helpen met het realiseren van de doelstellingen uit het regeerakkoord. Marja Ruigrok, lid van het MRA-bestuur (en ook portefeuillehouder van de Vervoerregio) heeft de brief 14 februari aangeboden aan minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge.

door Claudia Meijers

De grote ambities die het ministerie voor Volksvesting en Ruimtelijke Ordering voor Nederland heeft, zijn ook de ambities van de MRA. Om de doelstellingen onder meer op het gebied van woningbouw, leefbaarheid, betaalbaarheid van woningen, de klimaatdoelen, stikstof en een circulaire economie te behalen, biedt de MRA haar samenwerking aan. ‘De MRA heeft een grote verantwoordelijkheid om Nederland vooruit te helpen’, schrijven Femke Halsema, Arthur van Dijk en Leen Verbeek in de brief. ‘Het kabinet kan daarbij op ons rekenen.’

Doortrekken van de Noord-Zuidlijn

In de brief verwijst de MRA naar de noodzakelijke investeringen voor de regio zoals die voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, het sluiten van de kleine metroring en de IJmeerverbinding. Ook andere investeringen zoals die in het elektriciteitsnetwerk zijn cruciaal voor de duurzame groei in de regio.

Concreet en uitvoerbaar

Een van de voorbeelden van de concrete en uitvoerbare plannen die de MRA graag samen met het kabinet wil realiseren is het bouwen van minimaal 175.000 betaalbare, duurzame en bereikbare woningen tot 2030. Ook de ontwikkeling van groene en leefbare wijken en buurten krijgt prioriteit. Net als het werken aan klimaatdoelen door het reduceren van emissies in industrie, lucht en scheepvaart en door een waterstof-hub te creëren. Daarnaast staat het aanpakken van het stikstofprobleem hoog op de agenda, net als het ontwikkelen van circulaire ketens voor textiel en bouw en het voorop blijven lopen in elektrische mobiliteit.

Marja Ruigrok overhandigt de brief aan Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

House of Skills

Om deze plannen te realiseren zijn voldoende goed opgeleide arbeidskrachten nodig. Met de ‘House of Skills’ aanpak wordt binnen de MRA ingezet op een leven lang ontwikkelen zodat iedereen kansen krijgt op de arbeidsmarkt van nu en morgen. De plannen en deze aanpak passen binnen de Verstedelijkingsstrategie die eerder samen met het Rijk is opgesteld – en daarmee ook in Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. De regio zet in op een snelle realisatie van de plannen omdat de Metropoolregio Amsterdam een grote verantwoordelijkheid voelt om Nederland vooruit te helpen.

De brief die je hier in zijn geheel kunt lezen sluit af met de uitnodiging aan het kabinet om gezamenlijk concrete stappen te zetten.