Afbeelding
woensdag 17 februari 2021

‘Metropakket’ van groot ‘regionaal, nationaal en zelfs internationaal belang’

Hilde Postma

Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Amsterdamse metroring (Isolatorweg-Amsterdam CS) zijn serieus in beeld voor financiering uit het Nationaal Groeifonds. Waarom is dit ‘metropakket’ zo belangrijk voor de Vervoerregio Amsterdam, de hele Metropoolregio (MRA) – en is het zelfs in nationaal belang? In de rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel op dinsdag 16 februari kwamen alle antwoorden voorbij: ‘Dit is echt een heel mooi project.’

Dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn van groot regionaal, nationaal en zelfs internationaal belang is, daar zijn de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (voorzitter MRA), Marjan Rintel (president directeur NS) Dick Benschop (President & CEO Royal Schiphol Group), Marja Ruigrok (bestuurder Vervoerregio) en Thea de Vries (secretaris-directeur Vervoerregio) en alle andere deelnemers aan de uitzending het over eens. Femke Halsema: ‘Dit is echt een heel mooi project. We staan voor een grote woningbouwopgave, we moeten de regio beter toegankelijk maken en de werkgelegenheid opstuwen. Als we de Noord/Zuidlijn doortrekken, kunnen we de welvaart vanuit onze regio ook beter ontsluiten. We kunnen de stedelijke kernen verdichten – en doen daarmee ook recht aan het groen in de regio. We maken een schaalsprong die van groot belang is en die recht doet aan de klimaatopgave, onze gezondheid en onze veiligheid.’

Kijk hier de uitzending onder leiding van presentator Marijke Oskam terug:

Internationale en stedelijke effecten

In de uitzending zijn video’s te zien vanaf  station Amsterdam Zuid en Schiphol en vanuit Hoofddorp en Haven-Stad. Aan de hand hiervan voeren de gasten in de studio het gesprek over de internationale, nationale, regionale en stedelijke effecten van de uitbreiding van het metronetwerk. Onderwerpen als de nationale bouwopgave, het oplossen van OV-knelpunten en de duurzaamheidsdoelstellingen lopen hier als een rode draad doorheen.

Internationale en nationale bereikbaarheid

Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroring zorgt voor grote voordelen, met name op het gebied van internationale, nationale en regionale bereikbaarheid, woningbouw en het verdienvermogen van Nederland.

‘Meer ruimte op het spoor’

Omdat reizigers meer de metro zullen nemen, ontstaat ruimte in de Schipholtunnel voor meer en snellere treinen vanaf Schiphol. Deze rijden dan vanaf Schiphol naar Utrecht, Arnhem en Limburg. Verder komt er een nieuwe intercityverbinding tussen Schiphol, Zaandam en Alkmaar en kunnen meer nationale en internationale treinen rijden op de HSL tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Breda, Düsseldorf, Berlijn, Brussel, Londen en Parijs. Marja Ruigrok: ‘Met een metrolijn maak je ruimte op het spoor.’ Ze benadrukt dat dit ook een oplossing voor de veiligheidsproblematiek en de drukte op de perrons betekent. ‘Op dit moment is de situatie erg urgent. Eén tunnel is kwetsbaar en minder veilig.’

Marja Ruigrok: 'Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn zal een ontzettende boost geven aan Hoofddorp. We kunnen een intercitystation bouwen en een hele goede verstedelijking vormgeven met bijvoorbeeld kleine woningen voor starters en ouderen.'

Secretaris-directeur Thea de Vries: 'Reizigers kunnen straks makkelijker overstappen en zich heel snel verplaatsen in de Vervoerregio.'

Woningen, werkgelegenheid en vestigingsklimaat

Daarbij maakt het metropakket het mogelijk om ruim 92.000 woningen te bouwen in de Metropoolregio Amsterdam en om deze woningen duurzaam te ontsluiten. Ook verbindt het nieuwe metronet de belangrijkste economische centra van de MRA, waardoor er ruimte is voor 122.700 extra arbeidsplaatsen. Grote voorzieningen, zoals ziekenhuizen en universiteiten, worden beter bereikbaar. De bouw van nieuwe kantoren en betere bereikbaarheid van voorzieningen draagt bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat.

‘Metro wordt nog meer de backbone van het ov-systeem’

Alex Colthoff, adjunct-directeur van de Vervoerregio Amsterdam benadrukt dat met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het doortrekken van de metrolijn tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal ‘de metro nog meer dan nu het geval is de backbone wordt van ons regionale en stedelijke ov-systeem.’ Op de vraag hoe lang de reiziger straks moet wachten op die metro zegt Alex: ‘Het hangt er een beetje vanaf – maar ga maar uit van iedere 3 à 4 minuten een metro.’

‘Makkelijk overstappen en verplaatsen’

Thea de Vries zegt vanaf station Sloterdijk, het startpunt van de nieuwe stadswijk Haven-stad: ‘Door het sluiten van de metroring tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal ontstaat een robuuste metroverbinding die gaat fungeren als drager voor het hele gebied.’ Er zijn plannen voor 70.000 woningen in Haven-stad waardoor meer Amsterdammers een plek kunnen vinden in de stad. Volgens berekeningen komen er ook 58.000 arbeidsplaatsen bij. ‘Voor de reizigers in de Vervoerregio Amsterdam in de volle breedte is het belangrijk dat die backbone, die het metrosysteem is, zorgt voor snelle verbindingen. Op de knooppunten zoals hier op Sloterdijk, waar metro, fiets, tram en auto samenkomen, kunnen reizigers uit de hele Vervoerregio straks makkelijk overstappen en daarmee zich heel snel verplaatsen in de hele Vervoerregio.’

‘Duidelijke boodschap richting Groeifonds’

Alle deelnemers aan de discussie weten: niemand heeft een glazen bol en niemand weet goed wanneer de coronacrisis achter de rug is en hoe Nederland daaruit komt. Op de vraag of de plannen door de coronacrisis niet veranderen, zegt NS directeur Marjan Rintel: ‘De groei kan in 2024 of 2025 weer op het peil zijn van 2019. Als je nú niet begint te investeren ben je straks te laat voor 2030. Er is groei nodig voor woningbouw en werk. Daarvoor moeten we mobiliteit faciliteren. Richting Groeifonds moeten we een duidelijke boodschap afgeven.’

Samenwerking

Marja Ruigrok is het met haar eens: ‘Het is belangrijk om het genoeg geld bij elkaar te krijgen. We hebben elkaar daarvoor nodig; samenwerking is belangrijk!’

Heeft u vragen? Stel ze hier.

4 maart 2021 | 23:57

Gappie

@ Winfired wat zeg jij precies praat normaal hollands a gap

4 maart 2021 | 16:07

Winfried

Er wordt ook gewerkt aan het traject Nijmegen-Roermond, een goederenspoortje uit 1883.
Daardoor krijgt Zuid-Limburg comfortabelere en snellere verbindingen met Amsterdam en Schiphol.
http://losa.center/De_Heilige_Lijn.mp4

@Daniël
Ik zie het zo:
Het huidige verschil tussen rijk en arm werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de stelselmatige procentuele indexering van lonen en salarissen, de BTW-verhogingen en de door de ECB kunstmatig laag gehouden rentevoet.
De decennia lange indexering zorgde ervoor dat minima en uitkeringsgerechtigden er met een eurootje p.m. op vooruitgingen, terwijl de beter betaalden een veelvoud daarvan extra ontvingen. Procentueel ieder gelijk, maar nominaal zéker niet.
Armen hebben geen voordeel uit (vrijwel belastingvrije) inkomens uit opgebouwde vermogens (bijv prijsstijging van onroerend goed en woningverhuur) maar betalen een relatief groot deel van hun beperkte inkomen aan BTW, accijnzen en kosten van woon-werkverkeer. (een dagelijks pakje sigaretten kost inmiddels bijna €3.000 p.j.).
De lage rentestanden en de overvloed aan geld verleiden internationaal opererende financiële bedrijven te beleggen in onze woningvoorraad. Veel huren zijn niet langer sociaal, maar moeten hoge rendementen op geïnvesteerde vermogens opleveren.
De bedoeling van de aanleg van snelwegen in Italië was om bedrijven uit het noorden naar het zuiden te laten verhuizen. Het omgekeerde gebeurde: bedrijven trokken naar het noorden en met hen de werkzoekenden.
Het zuiden verarmde.

28 februari 2021 | 12:35

Daniël van Duijn

Er zijn onnoemelijk veel studies die aantonen dat metrolijnen een gentrificerende werking hebben: mensen zonder geld worden de stad uitgedrukt, mensen met geld vestigen zich in een Randstad met goedbetaalde banen in de dienstverlening en een groot aanbod aan voorzieningen. Wanneer ziet het Rijk eindelijk in dat de tweespalt tussen de G4 (binnenkort ook Almere) en de rest van het land onhoudbaar is? En dat uitgestelde projecten in Limburg, Zeeland en Groningen zich tegen de elite uit de stad keert en resulteert in anti-stemmen en anti-democratische sentimenten. Laat bestuurders alsjeblieft inzien dat meer groei in de Randstad niet de oplossing is. Er moeten jaren aan investeringen goed worden gemaakt buiten de G4 om weer in balans te komen en het voorzieningenpeil in héél Nederland op orde te krijgen.

20 februari 2021 | 22:11

anoniem

De huidige reistijd tussen Amsterdam Zuid en Schiphol is 6 minuten per trein. Hoeveel wordt dit met de metro?

19 februari 2021 | 14:23

anoniem

Laat er ook aandacht zijn voor verlenging van de Noordzuidlijn in noordelijke richting.
Woningbouw tussen in het gebied tussen de A10 en Landsmeer rondom een nieuwe metrohalte.
De A10 overdekt (zoals de Gaasperdammertunnel of de Spaarndammertunnel).

17 februari 2021 | 23:09

anoniem

Hey! Wanneer worden de winnaars voor het groeifonds bekend gemaakt?

Wil je dit bericht delen?