Afbeelding
donderdag 13 februari 2020

GVB en Vervoerregio in gesprek over vervroegde nieuwe concessie

Hilde Postma

Vervoerregio Amsterdam en GVB beginnen verkennende gesprekken om de concessie voor het openbaar vervoer in Amsterdam, die tot eind 2024 loopt, eerder te beëindigen. Het doel is vervroegd een nieuwe onderhandse gunning te verlenen aan GVB. Deze nieuwe concessie zou per december 2021 in moeten gaan.

Bijzonder

Dat een concessie, met instemming van beide contractpartijen, eerder wordt beëindigd is bijzonder, zegt David Aulman, projectleider concessieverlening van de Vervoerregio Amsterdam. ‘Ik ken eigenlijk geen ander voorbeeld hiervan in Nederland. Ik denk dat het de eerste keer is dat dit gebeurt’.

Meer reizigers, meer groei

De reden de concessie eerder te beëindigen is een positieve, benadrukt Aulman. ‘Het gaat goed met het ov in Amsterdam. Er zijn steeds meer reizigers, vorig jaar hadden we zelfs acht procent groei. En dus zijn er ook meer reizigersopbrengsten. Daardoor is de subsidie van de Vervoerregio ook omlaag gegaan, en dat geld wordt weer gebruikt voor nieuwe trams en metro’s.’ Niet alleen de opbrengsten, maar ook de klantwaardering is gestegen de afgelopen vijf jaar: van een 7,2 naar een 7,6. ‘Er zijn dus niet alleen meer reizigers, maar ze zijn ook nog eens tevredener. Kortom: veel doelen uit de concessie die we pas voor 2024 hadden voorzien, zijn nu al behaald’.

 

David Aulman: ‘Een vervroegde nieuwe onderhandse gunning aan GVB biedt de beste mogelijkheid om alle ambitieuze doelen op zo kort mogelijke termijn te halen'.

Foto: Patrick Post

Nieuwe ambities

‘Daar komt bij dat de huidige concessie is opgesteld in 2012. Sindsdien zijn er zowel binnen de Vervoerregio als bij de gemeente Amsterdam veel nieuwe ambities bijgekomen, onder meer op het gebied van inclusiviteit, innovatie en duurzaamheid. Ook GVB wil graag stappen zetten op deze terreinen. Als voorbeeld noem ik de wens van de gemeente Amsterdam om de stad autoluw te maken. Dat vraagt om een schaalsprong in het openbaar vervoer.’ Ook de ambitieuze woningbouwplannen in stad en regio en de economische groei vragen om meer en beter openbaar vervoer.

Inbesteding

De Wet personenvervoer biedt de Vervoerregio de mogelijkheid de concessie Amsterdam ‘in te besteden’, waarbij het ov onderhands gegund wordt aan GVB. ‘Een vervroegde nieuwe onderhandse gunning aan GVB biedt de beste mogelijkheid om alle ambitieuze doelen op zo kort mogelijke termijn te halen’, zegt Aulman. ‘Samen met GVB voeren we nu gesprekken om tot nieuwe afspraken te komen. Daarin bekijken we: wat wil GVB? Wat willen wij? We houden daarbij rekening met de middelen die de komende jaren beschikbaar zijn. Ook zullen we scherpe afspraken maken over het kostenniveau van GVB’.

Hoofdlijnenakkoord

De eerste stap in het proces is dat de Vervoerregio en GVB een hoofdlijnenakkoord afsluiten. Dit hoofdlijnenakkoord zal met alle relevante stakeholders worden afgestemd, zoals de regioraad, de concessiegemeenten en de Reizigersadviesraad. De planning is vervolgens om rond de zomer een programma van eisen (PvE) op te stellen. Hiervoor krijgen de eerdergenoemde belanghebbenden als gemeenten en de Reizigersadviesraad, maar ook individuele reizigers, inwoners, instellingen en bedrijven de mogelijkheid hun zienswijzen te geven.

Duur concessie

De ambitie is dat de nieuwe concessie eind 2021 in zal gaan. ‘Over de exacte duur van de nieuwe concessie is nog geen besluit genomen, dat is de komende tijd nog onderwerp van gesprek. Maar het ligt natuurlijk wel voor de hand dat dat langer is dan de resterende duur van de huidige concessie. Anders zou het voor GVB niet erg interessant zijn’, aldus Aulman.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

27 februari 2020 | 20:20

Herbert

Kunnen anderen mensen dan die de RAR zitten al op een eerder moment betrokken worden? Dus niet pas bij de zienswijze maar bij het hoofdlijnenakkoord? Als reiziger en inwoner hoor ik eigenlijk nooit iets van de RAR en hun website is qua relevante stukken zwaar verouderd.

15 februari 2020 | 18:02

toemie

@Karel de Jong Iedereen weet dat die geest allang uit A’dam verhuist is

15 februari 2020 | 13:58

Karel de Jong

@n-evo Ze proberen de portefeuillegeest op te roepen. Als je het maar vaak genoeg zegt verschijnt die in het gemeentehuis en stelt geld beschikbaar. Ik doe het ook nog wel een keer: de veranderende situatie in de stad vraagt om een schaalsprong in het openbaar vervoer.

14 februari 2020 | 10:27

n-evo

“Dat vraagt om een schaalsprong in het openbaar vervoer.”
Hoe vaak we dat al niet gehoord hebben. Zoals Elvis Presley ooit zong:
“A little less conversation, a little more action, please”

Wil je dit bericht delen?