Afbeelding
donderdag 7 november 2019

Amaze: er komt een nieuwe reis-app

van de Redactie | Vervoerregio

De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam hebben in 2018 de handen ineen geslagen met het bedrijfsleven om samen een zogenaamde Mobility as a Service (MaaS) dienst aan te besteden. Zo landt de landelijke MaaS pilot van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook in Amsterdam. Het MaaS biedt reizigers de mogelijkheid alle beschikbare vervoermiddelen te plannen, boeken en betalen vanuit één app. Een concept dat het de moeite waard maakt om het te testen in de regio Amsterdam.
Thomas Geier, beleidsmedewerker van de Vervoerregio Amsterdam licht dit initiatief toe.

Thomas, wat houdt reizen met deze applicatie in?

“Via deze dienst creëren we voor de reiziger direct toegang tot verschillende vormen van mobiliteit, zonder onnodig gedoe. Amaze biedt, als deze is doorontwikkeld, op ieder moment het meest optimale reisadvies. Dit is natuurlijk afhankelijk van de mobiliteitswensen en -routines van de reiziger en de status van onze netwerken. Denk hierbij aan files of een tram die moet omrijden vanwege een ongeluk. Deze app wil ook rekening gaan houden met weersvoorspellingen en de agenda van de reiziger om zo de optimale route te kiezen naar alle locaties waar de reiziger die dag nog naar toe moet.”

Dat klinkt goed! Waarom is deze dienst er eigenlijk nog niet?

“Het samenbrengen van verschillende aanbieders van diensten naar één online platform kennen we inmiddels van andere sectoren. Of het nu gaat om het online bestellen van eten of een platform waar je niet alleen vliegtickets, maar ook hotels en huurauto’s kan regelen. Een online dienst gericht op mobiliteit van deur tot deur is een logische stap zou je zeggen.

Echter, een nieuw mobiliteitssysteem lijkt veel complexer dan het bezorgen van eten of het boeken van hotels. Om de keuze mogelijk te maken uit al die verschillende mobiliteitsdiensten, alle informatie samen te brengen én ook realtime beschikbaar te laten zijn voor MaaS-providers en hun klanten, is een mega klus. Het gaat niet alleen om het tonen van openbaar vervoer informatie maar ook waar je een deelauto kunt vinden, hoe je het slot van je deelfiets kunt openen en wat de kosten van je reis zijn”.

Achter deze applicatie werken dus heel veel verschillende partijen samen

“ Ja  dat klopt! Je maakt met elkaar een afspraak het aanbod op dezelfde manier te organiseren, net als destijds bij de invoering van OV-kaart. Wat dan nog steeds de grootste uitdaging blijkt, zijn de samenwerkingsvoorwaarden met alle betrokken publieke en private belanghebbenden. Publieke partners, zoals Vervoerregio, moeten er voor zorgen dat dergelijke diensten de ruimte in de stad krijgen en daadwerkelijk bijdragen aan het bereikbaarder maken van onze regio. En organisaties, die zich bijvoorbeeld toeleggen op autodelen of taxibedrijven, willen ook rechtstreeks kunnen schakelen met hun klanten, zonder tussenkomst van een app.

Al met al, met deze nieuwe technologie, zijn we nieuwsgierig naar wat het MaaS-concept doet, voor zowel gebruikers en hun manier van reizen, als ook voor de betrokken organisaties. Ook de doorvertaling van geleerde lessen naar de praktijk in de regio is belangrijk. We hopen dat dit project ons kan helpen deze vragen nog beter te beantwoorden.”

Is deze dienst alleen voor de Metropoolregio? Of groeit dit uit naar een landelijke dienst?

“De dienst begint in deze regio in Zuidas omdat daar een goede infrastructuur ligt om alle verschillende mogelijkheden te onderzoeken én er is een hoge concentratie reizigers die via de werkgevers kunnen worden benaderd. Een goed uitgangspunt voor deze pilot dus. Zoals eerder beschreven, maakt dit project deel uit van een nationaal programma van pilotprojecten rond MaaS in zeven verschillende regio’s in Nederland. En het idee is inderdaad dat de verschillende services in de toekomst voor iedereen in heel Nederland beschikbaar komen.”

Hoe werkt het concept eigenlijk?

“Overheden subsidiëren deels de ontwikkeling van de dienst, werkgevers betalen voor het gebruik door hun medewerkers. Een consortium van Over Morgen, Amber, Radiuz en Transdev ontwikkelen samen met stakeholders in de Metropoolregio Amsterdam, startend in Zuidas, de komende drie jaar AMAZE.
Een mooi startmoment vierden we 5 november 2019. De samenwerking tussen de gemeente, werkgevers en AMAZE is toen officieel gestart.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

26 november 2019 | 18:08

Luciën

Het nadeel van Citymapper is dat er gewerkt wordt met Google Maps. Het is niet fijn om voortdurend afhankelijk te moeten worden gemaakt van hun commerciële diensten (wetende dat zij veel geld verdienen aan ons datagebruik).

Als Amaze gebruik maakt van een alternatieve kaartdienst als Openstreetmap lijkt me dat formidabel. Niet alleen geeft dat Amaze de mogelijkheid om de kaartgegevens vrij te gebruiken, het is ook nog eens een actuelere en gedetailleerdere kaart. Die bovendien door de ontwikkelaars zelf mede bijgewerkt kan worden (want gevoed door de bijdragen van vele vrijwilligers, wereldwijd).

Dus de hamvraag: is dit het geval? En zo nee, is dit overwogen?

14 november 2019 | 09:17

Alain

Intussen naderen we een (twijfelachtig) record: het is een hele week geleden dat er nog een update op deze site is geplaatst. November is sowieso heel schraal tot nu toe, met slechts twee artikelen.

Nu is het op mijn blog de laatste tijd ook bepaald geen feest. Hoewel dat meerdere oorzaken heeft, speelt de de schaarste aan noemenswaardig nieuws op Amsterdams OV-gebied de laatste tijd daar ook een belangrijke rol in.

Bevinden we ons gewoon in een nieuws-luwe periode? Is het na de Noord/Zuidlijn gewoon even stil? Hoe zit het met al die mooie ambities, plannen en vergezichten? Ik noem even een metro naar Schiphol en een Airportsprinter, de plannen voor verbouwing van Amsterdam Centraal en – Zuid, de toekomst van het bestaande metronet (to ontvlecht or not to ontvlecht), de voortgang rond de 15G en M7, uitbreidingen van het tramnet in oostelijke richting (IJburg) en langetermijnvisies op het metronet van de metropoolregio.

12 november 2019 | 15:16

Menno

@Leo, met Citymapper kan je voornamelijk plannen. In deze nieuwe dienst kan je plannen, boeken, reizen, betalen en worden er veel meer (commerciële) deeldiensten in-app aangeboden. Ook het toevoegen van persoonlijke voorkeuren en vervoermiddelen en koppeling met bijvoorbeeld je agenda zijn uiteindelijk mogelijk. Daarnaast is dit een dienst die een werkgever gemak biedt en makkelijk overzicht in uitstoot, kosten etc van de medewerkers. Het biedt dus een stuk meer service voor de reiziger/werkgever tov bestaande apps. Maar uiteindelijk staat het iedereen natuurlijk vrij te kiezen wat hij prettig vindt.

11 november 2019 | 21:22

Ruben

@Leo

inderdaad! maar waarom makkelijk doen als je ook zelf het wiel opnieuw kunt uitvinden ?!

8 november 2019 | 13:26

Leo

Een flink deel van deze zaken zit ook al in de Citymapper app (https://citymapper.com/randstad) en die werkt al voor de hele Randstad.

7 november 2019 | 20:53

toemie

Wordt wel wennen!
Maar op den duur vast een goed teken voor mensen die met de NS rezien en meerdere lokale vervoerders in één reis.

Wil je dit bericht delen?