Afbeelding
donderdag 18 augustus 2022

The Pulse: een kans om te verduurzamen

Jasmijn van Engelen

In de afgelopen weken hebben we laten zien dat Vervoerregio zich bezighoudt met duurzaamheid via allerlei verschillende onderwerpen zoals waterstof, deelmobiliteit en natuur inclusief bouwen. Dit zijn onderwerpen die gaan over de regio, maar de Vervoerregio let ook intern op duurzaamheid. Vervoerregio Amsterdam wil namelijk het goede voorbeeld geven en als organisatie een zo’n klein mogelijke CO2-voetafdruk hebben. De verhuizing naar een ander pand is daarom een mooie gelegenheid om kritisch te kijken naar de uitstoot van de organisatie. Kelly, beleidsadviseur bij de Vervoerregio: ‘Ik ben al een tijd bezig met de CO2-prestatieladder, waarop we momenteel trede drie hebben behaald. De ambitie is om door te groeien naar een hoger niveau en onze verhuizing biedt de mogelijkheid om zaken zelf duurzaam in te richten.’

Beoordelingscommissie

De Vervoerregio is nog niet verhuisd, maar gaat dat wel doen. Belangrijk is de keuze naar welk pand we toe gaan. Is er genoeg ruimte, licht en is het goed bereikbaar; allemaal onderdelen om over na te denken. Daarom is er een interne beoordelingscommissie opgesteld waar Gabriëla, projectleider bij de Vervoerregio, en Kelly onderdeel van waren. Hun missie? Letten op duurzaamheid. Gabriëla: ‘Er waren meerdere opties om naar toe te verhuizen. Dus we hebben heel veel vragen gesteld aan de eigenaren van de panden, zoals: zitten jullie op stadswarmte of op gas? Alle antwoorden op die vragen hebben we meegenomen in onze beoordeling.’

Nieuwe pand

Dat heeft goed uitgepakt, want het nieuwe pand (The Pulse in Amsterdam Noord) is duurzaam en heeft energielabel A. Gabriëla: ‘Op het dak liggen zonnepanelen die energie leveren voor de gemeenschappelijke ruimtes zoals de fietsenstalling en de liften. Het pand is  aangesloten op het stadsverwarmingsnet en is daarmee aardgasvrij. Kelly: ‘Voor de elektriciteit sluiten we een groen energiecontract af, waarbij we erop letten of de stroom in Nederland is opgewekt uit zon of wind.’

The Pulse, het pand waar de Vervoerregio Amsterdam naar toe gaat verhuizen, ligt aan busstation Noord.

Inrichting

De Vervoerregio Amsterdam is de eerste bewoner van het nieuwe pand. Ook dat geeft een kans om een duurzame organisatie te zijn. Gabriëla: ‘Het pand wordt helemaal leeg opgeleverd. Dus al het meubilair moeten we zelf inkopen. Dat willen we natuurlijk zo duurzaam mogelijk doen. Dus hebben we in de aanbesteding gezet dat degene die ons meubilair levert moet laten zien welke stappen op de R-ladder worden gezet.’ De R-ladder zegt wat over hoe circulair je bezig bent bij de aanschaf van producten. Hoe hoger op de ladder, hoe meer circulair. Kelly: ‘Degene die het meubilair levert moest dus goed nadenken over het materiaalgebruik. Krijgen bestaande meubels een tweede leven gegeven of wordt er nieuw meubilair gemaakt? En als het nieuw wordt gemaakt, op welke manier gebeurt dat dan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken door te benutten wat er al is? En als je niet onder het gebruik van vervuilende materialen -zoals staal-  uitkomt, kun je dan ook kiezen voor een gerecyclede optie? De partij die we hebben gevonden heeft daar een heel goed beeld bij. Dus dat is fijn.’

Modulair bouwen

Naast duurzaam omgaan met materialen is het ook belangrijk om duurzaam om te gaan met de ruimte. Als onze manier van werken in de toekomst om een andere indeling vraagt, dan is dat mogelijk. Gabriëla: ‘Bij het ontwerp van ruimtes is rekening gehouden met het makkelijk kunnen inzetten van de ruimte voor een andere functie, zonder dat hiervoor (grote) ingrepen nodig zijn. Dat maakt het bouwen modulair. De inrichting lijkt dan een beetje op bouwen met lego. Niet qua uiterlijk, maar qua techniek. Je kunt er iets bij voegen of iets weghalen en zo meebewegen met wat de organisatie nodig heeft, zonder dat er materiaal weggegooid of nieuw gekocht hoeft te worden. Dat is duurzaam.’

Koffie

Niets zo belangrijk voor mensen met een kantoorbaan als koffie. Ook daar is over nagedacht. Gabriëla: ‘Er is geen horeca in ons pand. Maar wel koffieautomaten. We hebben een enquête onder collega’s uitgezet en een kwart van de collega’s zou graag een vorm van plantaardige melk in de koffie willen. Dus dat hebben we meegenomen in ons plan.’

CO2-prestatieladder

Al deze stappen maken uit van het plan van de Vervoerregio Amsterdam om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. De CO2-prestatieladder helpt ons hierbij. Dit is een ladder voor bedrijven en organisaties waarmee je kunt zien hoe goed een organisatie bezig is met de voetafdruk verkleinen. Hoe hoger een organisatie op de ladder zit, hoe duurzamer een organisatie is. Op dit moment heeft de Vervoerregio het certificaat behaald voor niveau drie. Dat betekent dat de organisatie naar binnen en naar buiten laat zien dat duurzaamheid een belangrijk thema is en er zijn doelen opgesteld om de uitstoot van de eigen organisatie te verminderen. De verhuizing naar een duurzaam pand en het nadenken over een duurzame inrichting past hierbij. Kelly: ‘We zetten mooie stappen.’

Doel

Uiteindelijk wil de Vervoerregio Amsterdam een organisatie zijn waarbij duurzaamheid ‘de normaalste zaak van de wereld is’, aldus Gabriëla. Kelly: ‘We zijn hier al heel bewust mee bezig. Op dit moment is bijna de helft van de bussen die in de Vervoerregio rondrijdt zero emissie. In 2025 willen we dat naar 100% hebben gebracht. Ook in onze projecten hebben we steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Daarmee stralen we duurzaamheid ook naar buiten toe uit. Dan is het belangrijk dat je ook naar binnen diezelfde boodschap hebt: practice what you preach.’ We vragen niet alleen andere organisaties om te verduurzamen, maar geven zelf ook het goede voorbeeld.

Dit artikel is onderdeel van de zomerreeks ‘Opzoek Naar Groen’ van de Vervoerregio Amsterdam. Hoe zou jij het kantoorwerk duurzamer maken?