Afbeelding
dinsdag 18 februari 2020

‘Werken op de rand van een postzegel’

Hilde Postma

In de Amsterdamse Vijzelstraat wordt momenteel het sluitstuk van de Rode Loper voltooid. Het project Rode Loper omvat de herinrichting van de openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn, van het Damrak tot aan de Ferdinand Bolstraat. Met de herinrichting van de Vijzelstraat ontstaat meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Onderdeel van het project is ook de renovatie van drie historische bruggen in de Vijzelstraat. Hiermee wordt ook de aftrap gegeven voor die andere grote opgave waar de gemeente Amsterdam voor staat: de vernieuwing van historische bruggen in de stad. We spreken met Caroline Wagner, contractmanager bij Max Bögl voor de herinrichting van de Vijzelstraat.

Bij de brug over de Herengracht wordt een grondkerende constructie aangebracht. Dit zorgt ervoor dat tijdens de sloop van de brug de omliggende grond op zijn plek blijft.

Wat gaan jullie allemaal doen binnen dit project in de Vijzelstraat?

Het project bestaat uit drie hoofdonderdelen. We verbreden de voet- en fietspaden en geven de rijbaan een nieuw profiel. Daarnaast vernieuwen de trambaan en sporen. Het grootste onderdeel is de renovatie van de drie bruggen. Twee van de drie bruggen zijn rijksmonumenten. Belangrijk is dat het leuningwerk in oude luister wordt hersteld. Dit wordt door een smeedbedrijf speciaal behandeld en geconserveerd voor het wordt teruggeplaatst, zodat de historische aanblik behouden blijft. In de zomer van 2019 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Sinds januari rijdt tram 24 niet meer door de Vijzelstraat en hebben we de straat voor lange tijd in de hekken gezet.

´We werken straks aan alle drie de bruggen tegelijk; als in een treintje´.

 

Wat is de grote uitdaging?

De renovatie van de bruggen is technisch niet heel erg complex; het is tenslotte niet de eerste keer dat dit gebeurt. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de straat. Het is vooral de locatie in hartje centrum die het project complex maakt: die is chaotisch en krap. Ik zeg vaak: we werken op een postzegel, maar hier werken we echt op het rándje van de postzegel. De Vijzelstraat is een belangrijke route voor allerlei verkeersstromen. Fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer moeten allemaal dóór kunnen terwijl we aan het werk zijn. Met duidelijke borden proberen we verkeersdeelnemers de juiste kant op te leiden. Het lastige is dat we niet alleen met Amsterdammers te maken hebben – die zo hun eigen verkeersregels hebben (lacht) – maar ook met heel veel toeristen. Een doelgroep die lastig te managen is.

Ook voor de buurt moet het leefbaar blijven. We proberen de impact van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, onder meer door een deel van het materieel via het water aan te voeren zodat er minder bouwverkeer door de straat rijdt. We zijn ook veel in gesprek met omwonenden en proberen hen zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden.

´Verkeersdeelnemers leiden we met duidelijke borden de juiste kant op´.

 

Wat hebben jullie tot nu toe gedaan? 

We zijn vooral druk geweest met het verleggen van kabels en leidingen. Deze komen tijdelijk te liggen op speciale bruggen die we langs de bestaande bruggen hebben geplaatst. Het is ingewikkeld werk: er zitten hier veel kabels in de grond: veel glasvezelkabels, maar ook een hogedrukgasleiding en een waterleiding. Alle kabeleigenaren moet je één voor één benaderen voor de verplaatsing. Pas wanneer de laatste kabel is omgelegd, kan worden gestart met de renovatie van de bruggen. Maar soms liggen er kabels van wie je niet weet wie de eigenaar is, dat zorgt voor flink wat uitzoekwerk. Er is wel een kaart die informatie geeft over de ligging van kabels en leidingen in de ondergrond. De praktijk komt alleen niet altijd hiermee overeen (lacht).

´Kabels en leidingen komen op speciale bruggen te liggen die we langs de bestaande bruggen hebben geplaatst´.

Wat gebeurt er als alle kabels en leidingen omgelegd zijn?

Dan wordt het brugdek doorgezaagd en in delen afgevoerd. Daarna wordt de nieuwe brug opgebouwd. Dat gebeurt ter plekke. We werken straks aan alle drie de bruggen tegelijk; als een treintje. We starten met de fundering van de eerste brug. Als die klaar is dan gaan we met de heistelling door naar de volgende brug. Tegelijkertijd starten we bij de eerste brug met de vervolgwerkzaamheden. We werken niet van noord naar zuid door de Vijzelstraat maar op verschillende locaties tegelijkertijd. Dit doen we met de gedachte om alle werkzaamheden op die locatie in één keer uit te voeren, waarna het werkvak wordt opengesteld. We komen op dat stuk dan niet meer terug. Op die manier heeft de omgeving maar één keer overlast in plaats van herhaaldelijk.

De monumentale brugleuning wordt verwijderd voor restauratie

Foto: Marcel Steinbach

Waarom wilde Max Bögl dit project graag doen?

Max Bögl heeft specifiek op dit project ingeschreven, omdat we veel binding hebben met het gebied. We zijn betrokken geweest bij de bouw van de drie diepe stations van de Noord/Zuidlijn: Rokin, Vijzelgracht en De Pijp. Bij deze stations hebben we de betonnen bak (ruwbouw) gemaakt. Deze buurt is dus bekend terrein. Ook bouwen we de Vijzelgrachtgarage, die om de hoek ligt.

´Het is heel gaaf om hier in het hart van Amsterdam te mogen werken´.

Wat doe jij precies?

Ik zorg ervoor dat alle eisen die in het contract staan, worden nageleefd.  In het contract staan twee soorten eisen: technische en proces-eisen. De technische eisen geven bijvoorbeeld aan hoe sterk een brug moet zijn, hoe belastbaar en hoe duurzaam. Deze eisen geven wij weer mee aan de ontwerpers en constructeurs. De proceseisen gaan bijvoorbeeld over hoe lang een stremming mag duren en hoe de verkeersstromen doorgang moeten vinden tijden de werkzaamheden: regels waaraan we ons moeten houden tijdens het bouwen. Mocht de gemeente Amsterdam als opdrachtgever aanvullende werkzaamheden aan het contract toevoegen, dan zorg ik ervoor dat dit op een duidelijke manier wordt vastgelegd.

Hoe leuk is werken aan dit project?

Het is heel gaaf om hier in het hart van Amsterdam te mogen werken. Ik heb – zoals heel veel andere mensen in de bouw een persoonlijke binding met de Noord/Zuidlijn. Tijdens mijn studie verzorgde ik rondleidingen voor het informatiecentrum van de Noord/Zuidlijn. Daar heb ik vaak verteld over de Rode Loper. Dat ik nu mee mag werken aan het sluitstuk hiervan, maakt voor mij de cirkel rond.

 

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?