Afbeelding
vrijdag 6 augustus 2021

Weer stuk van de Binnenring voltooid: hele Sarphatistraat is klaar

Hilde Postma

Stadsfietsers is het vast al opgevallen: de vernieuwde Sarphatistraat is helemaal klaar! Afgelopen jaar is er tussen het Frederiksplein en de Weesperstraat hard gewerkt om de fietsers en voetgangers meer ruimte te geven op dit stukje Binnenring. Ook is er gewerkt aan betrouwbaarder openbaar vervoer: het spoor is vervangen waar nodig en de tramhaltes voldoen nu aan de toegankelijkheidseisen. ‘En daarmee wordt de Binnenring steeds zichtbaarder in de straat. Vanaf het Alexanderplein tot en met het Weteringcircuit kun je nu heerlijk aaneengesloten op de fietsstraat fietsen’, zegt Désirée Barendregt, projectmanager Binnenring: ‘Ongehinderd en zonder obstakels.’

Kleur

Met de oplevering van de Sarphatistraat Zuid krijgt de Binnenring steeds meer kleur. De Binnenring is de halve ring van wegen die om het centrum van de stad ligt. In grote lijnen volgt de Binnenring de loop van de Singelgracht: via de Czaar Peterstraat, Sarphatistraat, Weteringschans, Marnixstraat. Ruim 7 kilometer lang. Sinds 2016 wordt er gewerkt om de Binnenring verkeersveiliger te maken.

Rode asfalt

De Binnenring wordt heringericht als fietsstraat met vrijliggende trambanen. De Binnenring is te herkennen aan het rode asfalt van een fietsstraat en de groene beplanting langs de route. Je kunt er ongekend lekker over fietsen om naar de andere kant van de stad te komen. Of, zoals Desirée Barendregt zegt ‘naar andere punten binnen of buiten de stad. Want vaak komen fietsers dan voor een deel óók over deze route.’

Verkeersveilig en duurzaam

De Binnenring loopt ook parallel aan de centrumring S100. Deze is bedoeld voor en afgestemd op autoverkeer. Op de Binnenring zijn auto’s ook toegestaan, maar dan vooral als bestemmingsverkeer. Vandaar dat de auto hier te gast zijn en de maximumsnelheid is teruggebracht tot 30 kilometer per uur. De Binnenring past in het plaatjes van een autoluwe stad met meer ruimte voor fietsers, openbaar vervoer en voetgangers. Dit is nodig omdat het steeds drukker in de stad wordt. Met maatregelen als de Binnenring blijft Amsterdam een leefbare, gezonde en veilige stad.

Trams en kruispunten

Sinds de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn zijn de oost-west-verbindingen van de trams in de stad geïntensiveerd. Een groot aantal van die trams rijdt over de Binnenring. Meer openbaar vervoer en meer fietsverkeer vraagt om veilige kruispunten. Daarom is een aantal drukke kruispunten inmiddels aangepakt, zowel aan de oostkant (Weesperstraat, Frederiksplein, Weteringcircuit), als aan de westkant (Elandsgracht en Marnixplein). Waar mogelijk worden de werkzaamheden met andere werkzaamheden gecombineerd die ook op de planning staan, zoals het vervangen van kabels en leidingen.

In de toekomst ook door Noord: een gesloten cirkel

In de toekomst wordt de Binnenring doorgetrokken naar Noord, via nieuwe bruggen over het IJ aan de oostzijde en aan de westzijde. Dan zal de Binnenring via het Johan van Hasseltkanaal en de Johan van Hasseltweg een rond cirkel gaan vormen en kun je over de bruggen naar Noord fietsen – maar waarschijnlijk ook met de tram reizen. Een project van ongekende internationale allure!

Uitgangspunten vernieuwde Binnenring

– Auto’s zijn te gast en de maximumsnelheid is 30 kilometer per uur.

– De ov-haltes zijn toegankelijk voor alle gebruikers (gelijkvloerse in- en uitstap).

– Er zijn prettige en veilige looproutes van en naar de haltes.

– De trambanen liggen zo veel mogelijk vrij.

De Binnenring is één van de voorbeelden van het netwerk van metropolitane fietsroutes in de Metropoolregio Amsterdam waarin de Vervoerregio investeert. In 2025 is er een netwerk van deze routes, waarlangs fietsers vlot tussen de dorpen en vanuit de stad de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering en veiligheid.