Afbeelding
dinsdag 17 december 2019

Wat kunt u in 2020 verwachten?

Iris van Gelder

Eind 2019 komt in zicht en daarmee zijn we nog een jaar verwijderd van de oplevering van de vernieuwde Amstelveenlijn. Kunt u het zich voorstellen? Geen bus 55 meer maar een spiksplinternieuwe tramlijn 25! Voor aftellen is het nog wat vroeg want er wordt nog volop gewerkt, ook in 2020. Dit betekent helaas ook dat u nog flink wat hinder kunt verwachten. We nemen u graag alvast mee naar 2020.

Kronenburg en Zonnestein open in voorjaar 2020

Waar VITAL nu nog aan het afbouwen is, starten ze eind januari bij Kronenburg met de ombouw van de verkeerssituatie: het aansluiten van de nieuwe wegen op de bestaande wegen. In maart 2020 gaat kruispunt Kronenburg dan helemaal open voor al het verkeer en kunnen OV-reizigers gebruikmaken van de nieuwe halte Kronenburg. Zodra Kronenburg open gaat worden de fiets- en voetgangersoversteek bij Biesbosch en de tijdelijke halte Biesbosch opgeheven. Kruispunt/halte Zonnestein gaat vervolgens in mei 2020 open in plaats van in maart.

Om de gevolgen voor het verkeer beheersbaar te houden is het niet mogelijk om de verkeerssituaties bij Kronenburg en Zonnestein tegelijkertijd om te bouwen. Het ombouwen gaat gepaard met veel wisselende verkeerssituaties en helaas veel hinder voor het verkeer. We communiceren hier nog aanvullend over. Alvast voor in uw agenda: op donderdag 23 januari is er een inloopavond in Amstelveen InZicht.

Op donderdag 23 januari van 18.30 tot 21.00 uur is er een inloopavond in bezoekerscentrum Amstelveen InZicht over de werkzaamheden en hinder bij Kronenburg en Zonnestein in het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Foto: Gé Dubbelman

Werkzaamheden zuidelijke haltes t/m april 2020

De ruwbouw van de haltes Meent, Brink, Poortwachter, Sacharovlaan en Westwijk is gereed. Zo zijn de nieuwe perrons zichtbaar en staan er op diverse haltes ook al nieuwe abri’s. De afbouw van de haltes, zoals het plaatsen van kaartverkoopautomaten, camera’s, SOS-zuilen en dergelijke, hebben we echter verschoven naar voorjaar 2020 vanwege het risico op vandalisme. De planning is nu dat deze haltes in april 2020 gereed zijn. Dit is ruim op tijd voor de start van de test- en oefenperiode later in 2020. Ook halte Ouderkerkerlaan is naar verwachting in april 2020 gereed. De planning van deze halte is naar achteren verschoven vanwege de start van het project Aanpassing Knooppunt Ouderkerkerlaan (in verband met verbreding A9).

Zomer 2020 is het opstelterrein klaar

De werkzaamheden die op de locatie van het opstelterrein nog op stapel staan zijn onder andere de definitieve inrichting van het terrein met 26 opstelplekken voor de trams en een dienstgebouw voor het GVB-personeel, het doortrekken van het spoor vanaf halte Westwijk en het aanleggen van een overweg op de J.C. van Hattumweg. Naar verwachting is het opstelterrein in de zomer van 2020 gereed.

Kruispunt Sportlaan halverwege 2020 open

Bij de Sportlaan is de verdiepte bak inmiddels goed zichtbaar en zijn de eerste werkzaamheden voor de betonfundering gestart. Het duurde helaas langer voordat VITAL met het afgraven van de bak kon beginnen. Dit kwam omdat het erg lastig was om voldoende retourbemalingsbronnen ingericht te krijgen. En zelfs nu er voldoende retourbemalingsbronnen waren voor de graafwerkzaamheden bleek het in de praktijk niet genoeg om de waterkelder, die nog bijna 5 meter dieper ligt, droog te krijgen. De waterkelder wordt nu met behulp van damwanden en onderwaterbeton aangelegd. Ook moeten er nog extra funderingsankers in de bak worden aangebracht. Al met al zorgt dit ervoor dat het ongelijkvloerse kruispunt van de Sportlaan in juli 2020 open gaat voor het verkeer.

Twee weekenden dat trams 5 en 6 niet rijden

Oorspronkelijk stond er in 2020 één weekend in de planning waarop trams 5 en 6 niet zouden rijden en dat is het weekend van 25 en 26 juli. In dit weekend staan de laatste sloopwerkzaamheden gepland bij de haltes De Boelelaan/VU en de A.J. Ernststraat. De nieuwe halte A.J. Ernststraat gaat in de maand juli dan ook open. Vanwege de nieuw aangelegde dubbele boog bij Stadshart is er nog één extra tramvrij-weekend nodig en dat is het weekend van 14 en 15 maart. In dit weekend wordt onder meer de bovenleiding aangepast op de nieuwe situatie en ook elders langs de lijn gewerkt. Tijdens deze twee weekenden rijdt bus 45 weer ter vervanging van trams 5 en 6.

Overige werkzaamheden

Naast alle bovengenoemde werkzaamheden vinden er in 2020 nog tal van andere werkzaamheden langs de lijn plaats, onder meer:

-Verwijderen van de retourbemalingsinstallaties bij Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan.
-Afwerking van de tunneltjes van Onderuit, Amstelveen Centrum, Marne en Meent.
-Bij de overwegen Touwslagerij en Bovenkerkerweg komen nieuwe slagbomen.
-De fietspaden langs de Beneluxbaan moeten in ere worden hersteld.
-De tijdelijke Beneluxbaan ter hoogte van Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan wordt verwijderd.
-De diverse werk- en opslagterreinen worden opgeruimd en het maaiveld wordt waar nodig in oude staat hersteld.
-De gemeente Amstelveen gaat aan de slag met het groenplan voor die locaties waar groen verwijderd is om de vernieuwing van de Amstelveenlijn te kunnen realiseren. Het groen wordt aangelegd naar Amstelveense maatstaven.

Testen en oefenen als laatste stap voor de start

Voordat de trams van lijn 25 eind 2020 met reizigers kunnen rijden, is er eerst een test- en oefenperiode. Al het nieuwe wordt getest en het personeel van GVB gaat aan de slag met opleiden, trainen en oefenen. Zo worden de trambestuurders vertrouwd gemaakt met de nieuwe lijn 25. Deze test- en oefenfase duurt circa vier maanden en staat gepland in het 3e en 4e kwartaal 2020. Er rijden dan veel lege trams rond. Buslijn 55 en 551 en tram 6 blijven rijden totdat lijn 25 van start gaat.

VITAL is al bezig met het aanbrengen van de extra funderingsankers in de bak van de Sportlaan.

Foto: Gé Dubbelman

Heeft u vragen? Stel ze hier.

9 januari 2020 | 18:30

Jan.Meeuwenberg

Het kan ook negatief zijn om te zoeken naar onbenullige kleinigheden.
Ik vraag me af hoe er in Rotterdam (waar toch een groter netwerk is) omgegaan wordt (werd)met minpunten.
daar zal het een en ander toch allang opgelost zijn, dus laten we daar eens rondkijken.
Mijn verhaal is beslist niet negatief bedoeld, ik ben nogal opbouwend van nature. Nooit een negatief woord gehad over de N/Z-lijn, dat was bij sommige andere oud volgers wel eens anders.
Het wordt tijd voor een nieuw (groot) project waar we ons op kunnen uitleven (mee denken)

9 januari 2020 | 17:42

Storck75

@trolly
Ik ben het niet met je eens omdat de tijdsaanduiding “2 minuten” alleen op de eerstvolgende metro betrekking heeft en niet op een eventueel willekeurig daarop volgende metro.

Vergelijk de zinnen: “Het vliegtuig van Air XYZ richting Amsterdam vertrekt over een uur.” en “Het eerstvolgende vliegtuig van Air XYZ richting Amsterdam vertrekt over een uur”. Je kunt onmogelijk beweren dat beide zinnen dezelfde boodschap uitdragen.

Ik proef evenwel, deels ook bij gebrek aan tegengas, dat er meer onder ons zijn die zich in de kern kunnen vinden in de suggestie van Rudie. En dat is mooi. Vind ik.

@Jan M.
Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden maar de band moet wel worden geplakt. Niet altijd meteen zo negatief hoor ?

9 januari 2020 | 13:55

Jan.Meeuwenberg

@Storck75: Ja voor een slechtziende reiziger kan ik me voorstellen dat het omroep-verhaal duidelijk moet zijn, maar voor de gemiddelde andere reizigers zal het echt niet zo’n probleem zijn hoor, ik vraag me altijd af hoe zit het bij andere stations, moet het wiel weer uitgevonden worden?

9 januari 2020 | 13:03

trolly

@Storck75: Helaas kijk je net als Rudie alleen of de mededeling al dan niet correct is. Daardoor zie je the elephant in the room over het hoofd. Het bericht is namelijk verwarrend door het onnodige gebruik van het woord eerstvolgend. De kans dat er binnen de twee minuten een metro vertrekt in de tegenrichting is behoorlijk, wat nogal verwarrend is voor de doelgroep.

Als er wat veranderd wordt mag de mededeling dus iets worden als “De metro van lijn 52 richting Noord vertrekt over twee minuten.” Als meteen daarna voor de andere zijde van het perron wordt omgeroepen “De eerstvolgende metro is lijn 52 richting Zuid” hoeft niemand van de leg te raken.

9 januari 2020 | 10:34

Storck75

@Storck75

verwoordt

9 januari 2020 | 10:33

Storck75

@Rudie
Grappig dat je hiermee komt aanzetten. De door jou gewraakte zin heeft, om een taalkundige reden, begin 2019 het maandblad “Onze Taal” gehaald en op de website Neerlandistiek.nl tot een discussie geleid. Conclusie: de zin wringt en kan (dus) beter!

Dat de zin ook als verwarrend kan worden ervaren, was me nog niet opgevallen. Wat mij betreft heb je helemaal gelijk. Je suggestie voor een nieuwe omroeptekst vind ik een heel goede omdat deze altijd correct de zaken verwoord. Maar: omdat een “metro(trein)” geen “lijn” is, zou “De eerstvolgende metro van lijn 52 richting Noord vertrekt over twee minuten” beter zijn dan “De eerstvolgende metro richting Noord is lijn 52 en vertrekt over twee minuten”. Hiermee is ook het “wringende” karakter van de huidige omroeptekst verholpen. Dubbele score dus!

Dat jouw suggestie voor de nieuwe omroeptekst niks zou uithalen, zoals Alain en Jan M. beweren, bestrijd ik, net als jij. Iemand die bijvoorbeeld blind/slechtziend is, zou zeker geholpen zijn met een correcte omroeptekst. Daarnaast: als je iets goed kunt doen, waarom zou je het dan fout doen?

8 januari 2020 | 20:36

Jan.Meeuwenberg

@Rudie:Vandaag een paar ritjes meegemaakt met de N/Z-lijn, ik heb niets verwarrends ontdekt.
Het was lekker druk in de metro, volgens mij een groot succes die N/Z-lijn. Nou ben ik zelf geen type om te gaan zoeken naar minpunten, maar misschien zijn er nog wel minpunten te vinden hoor!

8 januari 2020 | 19:46

Alain

@Rudie
Ik zie niet hoe dat de verwarring wegneemt.

8 januari 2020 | 17:57

Rudie

Gisteren zat ik op het station Rokin te wachten, toen me de omroepberichten opvielen.
“De eerstvolgende metro is lijn 52 richting Noord en vertrekt over twee minuten”
Eén minuut later:
“De eerstvolgende metro is lijn 52 richting Zuid en vertrekt over twee minuten”
Voor de mensen die die mededeling echt nodig hebben, is dat verwarrend. Wat komt er nu aan?
Beter en waarheidsgetrouw zou zijn:
“De eerstvolgende metro richting Noord is lijn 52 en vertrekt over twee minuten” en
“De eerstvolgende metro richting Zuid is lijn 52 en vertrekt over twee minuten”
Dan is geen verwarring mogelijk (als de vervolgmededelingen ook zo geformuleerd worden)

19 december 2019 | 08:58

johan siemons

@Jan.Meeuwenberg…..

even terugkomend op jouw opmerking over het zicht op de afgraving(en) vóór het cs ; ik bedacht dat er toch wel grondafvoer zou komen via het water . ik zag al AL die vrachtauto’s de hele dag op-en afrijden te midden van al die fietsers . nee dus .

18 december 2019 | 13:20

n-evo

@Amsterdam Dankzij de onderstaande reactie van Iris is het in ieder geval duidelijk wat de toekomst van deze website is. ?

18 december 2019 | 12:38

johan siemons

@Jan.Meeuwenberg….

eens !

18 december 2019 | 12:10

Amsterdammer

@Iris van Gelder, Vervoerregio Amsterdam
Er bestaan ook meerdere kranten die hetzelfde nieuws brengen … Volkskrant: “Boerenprotest breidt zich uit als een olievlek” voor meer informatie verwijs ik u door naar de Telegraaf!
Is wijnemenjemee.nl dan niet voor informatie over Mobiliteit/OV in de regio Amsterdam?
Waar het mij om gaat is dat het OV meerdere dagen in zomer 2020 gestremd is wat een nogal grote impact heeft voor de reizigers … of interesseert u dat niet?

18 december 2019 | 10:00

Jan.Meeuwenberg

@johan siemons: Ja er gebeurt wel erg veel nu in Amsterdam, het is natuurlijk mooi dat we onze vragen en opmerkingen hier kwijt kunnen, als een vraag een keer erbij inschiet dan is dat jammer, we hebben geen recht dat een vraag zo wie zo beantwoord moet worden natuurlijk!!!.
Het is al mooi dat deze website al zoveel jaar bestaat.

17 december 2019 | 19:15

johan siemons

@johan siemons….

was er iemand die het over de overbodigheid van deze voorlichters-website had ?

17 december 2019 | 19:13

johan siemons

@Jan.Meeuwenberg………

de voorlichters van vervoerregio amsterdam ( vra ) worden overspoeld met vragen . ben benieuwd hoe zij daar orde op zaken zullen stellen .

17 december 2019 | 19:05

Jan.Meeuwenberg

Hoe staat het met de plannen van Station Sixhaven, wanneer zal men daar aan kunnen beginnen? dat zal niet 2020 zijn. En er zijn toch ook nog plannen voor nog een fietsenstalling bij het IJ? Over een Oost/West-lijn zullen we het nog maar niet hebben.

17 december 2019 | 18:26

Gerard

Nog een niet genoemd project. Elektrificatie van enkele buslijnen die via Station Sloterdijk lopen. Hoe is daar de stand van zaken van?

17 december 2019 | 14:36

n-evo

@Maarten De situatie zal voorlopig hetzelfde zijn als nu het geval is met tram 5, 6 en alle bussen. Al lijkt het besef eindelijk te komen dat het projectbureau Amsteltram/Amstelveenlijn/Uithoornlijn iets moet wanneer dat nieuwe tramstation niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden dankzij de problemen rondom het Zuidasdok.

17 december 2019 | 13:06

Siewert

@Maarten Dekker

Op de Strawinskylaan is het tijdelijke spoor al aangelegd.

17 december 2019 | 12:52

Maarten Dekker

Hoe is het gesteld met de situatie rondom Station Zuid als lijn 25 gaat rijden?

17 december 2019 | 15:12

Iris van Gelder

Door de vertraging bij Zuidas-dok verschuift ook het nieuwe tramstation aan de Schönberglaan. We zijn daarom een project gestart om te onderzoeken hoe we de aanlanding van tram 25 bij Station Zuid zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen. Zodra we daar meer inzicht in hebben komen we hier op terug in de vorm van een artikel.

17 december 2019 | 12:34

Amsterdammer

@Alain, zal ik hen dan ook maar eens helpen ?

Het schijnt dat komende zomer 16 dagen geen metro rijdt bij Spaklerweg, zie …

https://www.amsterdam.nl/projecten/overamstel/deelgebieden/onderdoorgang-amstelstroomlaan/

Is het mogelijk dat de redactie van deze site hier meer informatie over kan achterhalen?

Zou wel zo prettig zijn voor de mensen die dagelijks gebruik maken van de Oostlijn en/of trein op die route … (wijnemenjemee.nl is toch niet alleen voor de Amstelveenlijn?)

18 december 2019 | 11:15

Iris van Gelder

Beste Amsterdammer,
Op de webpagina die u deelt vindt u de komende periode verdere informatie over de voortgang en gevolgen van dit project. Specifieke vragen kunt u stellen via de contactgegevens die daar vermeld staan.

17 december 2019 | 10:58

Alain

Een nieuw artikel op wijnemenjemee met de titel “Wat kunt u in 2020 verwachten?”.

Ah, interessant, dacht ik. Ik ben erg benieuwd welke zaken de Vervoerregio ons allemaal in het vooruitzicht stelt voor het komende jaar!

Al snel viel het me op dat het vooral/alleen om de Amstelveenlijn ging. Hmm…

Dus ik naar Amstelveenlijn.nl. Wat blijkt: daar staat hetzelfde artikel. Woordelijk. Van 26 november. Geschreven door Wendy van der Meulen (naar mijn beste gok een andere persoon dan Iris van Gelder, die als auteur boven dit artikel wordt vermeld).

?

Het is triest gesteld met wijnemenjemee.

17 december 2019 | 10:38

johan siemons

een mens realiseert zich vaak onvoldoende wat er allemaal komt kijken bij zo’n nieuwe tramlijn . ik werd al moe van het lezen van die opsomming .

also….

Wil je dit bericht delen?