Afbeelding
dinsdag 7 september 2021

Voorbereidingen Uithoornlijn in volle gang

Hilde Postma

De voorbereidingen voor de nieuwe Uithoornlijn zijn in volle gang. Het projectteam richt momenteel de kruising van de spoordijk met de Randweg/Op de Klucht opnieuw in, zodat de tram daar in de toekomst kan rijden.

De oude loopbrug over de Hoofdtocht wordt verwijderd. Dat is de watergang die parallel loopt aan de Randweg/Op de Klucht. Daarnaast plaatst de aannemer damwanden als fundering voor de toekomstige trambrug over de Hoofdtocht. De trambrug wordt in het najaar van 2022 geplaatst. Op dezelfde locatie komt nu een tijdelijke brug voor bouwverkeer tijdens de bouwperiode.

Randweg

De werkzaamheden rond de Randweg starten maandag 1 november. Ze worden gefaseerd uitgevoerd op werkdagen en soms op zaterdag tussen 7 en 19 uur. Deze werkzaamheden worden de zaterdag van tevoren bekend gemaakt in de BouwApp, project Uithoornlijn). Bouwverkeer maakt gebruik van de tijdelijke bouwwegen die zijn aangelegd en rijdt zo min mogelijk over de reguliere wegen. Omwonenden kunnen tussen 1 november en eind december 2021 hinder ondervinden van de werkzaamheden – in de vorm van geluid en in mindere mate van trillingen. De wandelroute over de spoordijk is vanaf de Randweg afgesloten vanaf maandag 1 november 2021. Tussen Aan de Zoom en Bieslook is de spoordijk vanaf 8 december ook niet meer toegankelijk.

Omgeving Buitendijks

Van maandag 20 september tot en met maandag 11 oktober wordt voorbelasting aangebracht op de plek waar de spoordijk aansluit op de huidige busbaan. Voorbelasten is het aanbrengen van extra grond om de ondergrond in te laten klinken. Hierbij wordt de hoeveelheid lucht in de grond verminderd om de ondergrond te verstevigen. Deze voorbelasting blijft ongeveer een jaar liggen, tot eind 2022. Om de overlast te beperken zijn deze werkzaamheden na de zomer gepland.

Oversteek Bieslook dicht

De tramlijn wordt aangelegd op de spoordijk. Dit betekent dat er veel bouwverkeer over de spoordijk rijdt tussen de Randweg en Aan de Zoom. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige ligging van de Bieslookbruggen aan te passen. Ook brengt de aannemer eind december 2021 voorbelasting aan ter hoogte van de Bieslookbruggen. Die blijft liggen tot najaar 2022. De bruggen worden tijdelijk weggehaald en op het bouwterrein opgeslagen. Dit is een veelgebruikte route door fietsers en voetgangers. Om te voorkomen dat bouwverkeer en fietsers en voetgangers elkaar kruisen op de spoordijk – wat onveilige situaties met zich meebrengt – is er gedurende zestien maanden een omleiding.

Werkzaamheden Aan De Zoom: vanaf januari 2022

Bij de toekomstige halte Aan de Zoom dempt de aannemer van maandag 3 tot en met vrijdag 7 januari 2022 een deel van de bestaande watergang en brengt aansluitend voorbelasting aan. Deze voorbelasting blijft ongeveer een jaar liggen, tot begin 2023.

Voor meer informatie, klik hier