Afbeelding
woensdag 6 oktober 2021

Verder met de vernieuwing van station Amsterdam Zuid

Hilde Postma

Voor de nieuwe reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid liggen nu drie delen van het dak op hun plek, onder de sporen. De bouwplaatsen zien er opgeruimd uit, maar schijn bedriegt. Een vooruitblik op de komende werkzaamheden.

door Saskia Blaas

De reiziger merkt er nog niet veel van, maar er zijn al flinke stappen gezet naar de bouw van de tweede passage van station Amsterdam Zuid: de Brittenpassage. Na een reusachtig deel van het dak dat we in november 2019 op zijn plek schoven, volgden in augustus 2021 nog twee delen. Hoe nu verder? Kort samengevat: eerst maken we ruimte, dan gaan we bouwen met vele kilometers betonijzer en honderden kubieke meters beton. En vervolgens schuiven we dakdelen naar hun plek. We geven een overzicht van de werkzaamheden tot en met 2023. Let op: dit doen we met de kennis van nu. Op dit moment lichten we samen met de aanneemcombinatie Nieuw-Zuid het uitvoeringsplan door. Nieuw-Zuid kreeg eind augustus 2021 de opdracht voor vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Er kunnen dus nog wijzigingen komen in de planning.

November 2021

Tussen de metrosporen hebben we een veel groter werkterrein nodig dan nu beschikbaar is. Om die extra ruimte mogelijk te maken beginnen we al in november 2021. In vier weekenden plaatsen we wissels tussen de metrosporen: 13-14 november, 27-28 november, 4-5 december en 18-19 december. Met deze wissels maken we het mogelijk dat metro’s flexibeler van het ene naar het andere spoor rijden en kan er een verbindingsspoor vervallen. Dit verbindingsspoor loopt precies over het werkterrein. Tijdens de werkzaamheden is beperkt metroverkeer mogelijk. In het weekend van 27-28 november zet GVB vervangende bussen en trams in.

Voorjaar en zomer 2022: verplaatsen metroperrons

We maken dus werkruimte door het weghalen van een verbindingsspoor. Daarnaast verplaatsen we de metroperrons en de sporen van de Noord/Zuidlijn (lijn 52) circa 20 meter richting de Beethovenstraat – en zelfs gedeeltelijk over de Beethovenstraat heen. Zo spelen we ruimte vrij om de huidige passage van het station, de Minervapassage, te kunnen vernieuwen. We verplaatsen de metroperrons niet alleen, we verhogen ze ook. De sporen moeten omhoog, omdat de nieuwe Minervapassage hoger wordt dan nu. Als we de metrosporen verhogen, moeten we de metroperrons ook hoger maken. De treinsporen die boven de Minervapassage lopen, liggen wel al hoog genoeg, maar de metrosporen niet (kijk eens goed als u door de Minervapassage loopt). Deze werkzaamheden voeren we uit in het weekend van 21-22 mei 2022 en tussen 16-22 juli 2022.

Juli 2022: funderingswerk

Het werkterrein tussen de metrosporen ter hoogte van de Brittenpassage is dan groot genoeg gemaakt. Direct daarna volgt een grote klapper: van 23 juli t/m 2 augustus 2022 werken we 11 dagen achtereen aan funderingen voor de dakdelen van de Brittenpassage. Dit werk heeft grote gevolgen voor reizigers. In deze periode zijn de treinsporen 1 en 2 uit dienst en is de zuidelijke rijbaan van de A10 afgesloten (dus richting knooppunt Amstel). In het najaar van 2022 volgen nog meer weekenden waarin treinen en metro’s niet of beperkt rijden.

Najaar 2022: start bouw 4 dakdelen bouwen

Vanaf september 2022 begint op verschillende locaties de bouw van maar liefst vier dakdelen: drie voor de Brittenpassage en een voor de Minervapassage. We beginnen aan de zuidkant van de A10, langs de Arnold Schönberglaan. Op deze locatie bouwden we in 2019 al het eerste dakdeel voor de Brittenpassage. Dat ligt nu onder de treinsporen 2 en 3 (zie het kaartje hieronder: T2/T3). Nu gaan we hier twee dakdelen bouwen: voor onder treinspoor 1 (T1) en alvast voor de twee extra treinsporen die station Amsterdam Zuid in de toekomst krijgt (T6/T5). Niet alleen aan de zuidkant van de A10 bouwen we dakdelen. Vanaf oktober 2022 doen we dat ook tussen de metrosporen: twee dakdelen voor onder de metrosporen 3 en 4 (M3/M4). Het ene dakdeel is bedoeld voor de Brittenpassage, het andere voor de Minervapassage.

Maart 2023: bouw- en sloopwerk Minervapassage

Vanaf maart 2023 bouwen we tussen de metrosporen nog een vijfde dakdeel voor de nieuwe Minervapassage. Dit deel moet onder metrospoor 1 (M1) komen. Het wordt een flinke uitdaging. Want om op deze plek een nieuw dakdeel te plaatsen, moeten we het bestaande dakdeel afbreken. Voor het eerst werken we dan op een plek waar trein- en metroreizigers komen. Die gaan er flinke hinder van ondervinden.

Voorjaar/zomer 2023: het grote schuiven

Als al dit werk is gedaan, kunnen we de dakdelen die klaarliggen naar hun plek schuiven. In maart 2023 schuiven we een dakdeel onder de metrosporen 3 en 4 boven de Minervapassage. In juli 2023 is het dakdeel voor metrospoor 1 aan de beurt. Het dakdeel onder de metrosporen 3 en 4 dat boven de Brittenpassage komt, hoeven we niet te verplaatsen. Dankzij de ruimte die we hebben gemaakt, kunnen we dit deel bouwen op zijn definitieve plek. Op de andere bouwlocatie, langs de Arnold Schönberglaan, liggen in 2023 de dakdelen te wachten voor treinspoor 1 en de twee extra treinsporen. Die schuiven we tijdens het Hemelvaartweekend 2023 naar hun plek. Daarvoor moet niet alleen het treinverkeer worden stilgelegd, ook de zuidelijke rijbaan van de A10 moet dicht en worden afgegraven.

En daarna

Daarmee zijn we er nog lang niet. De nieuwe Brittenpassage moet uiterlijk in 2027 klaar zijn. De vernieuwde Minervapassage uiterlijk in 2031.