Bouwwerkzaamheden Zuidas
vrijdag 23 september 2022

Verder bouwen aan twee stationspassages Amsterdam Zuid

Quin Biervliet | Vervoerregio Amsterdam

Na het ingrijpende werk in juli en augustus 2022 gaat de vernieuwing van station Amsterdam Zuid door. Er wordt verder gewerkt aan de nieuwe Brittenpassage, maar ook aan de bestaande Minervapassage. Dat gaan reizigers en omwonenden merken.

Door Saskia Blaas

De zomer is nog maar nauwelijks voorbij of de bouwcombinatie Nieuw Zuid en de projectteam Zuidas gaan alweer aan de slag. Het gaat hierom de bouw van een extra reizigerstunnel – de Brittenpassage – en de vernieuwing van de bestaande Minervapassage. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de complete vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Die is nodig om de huidige en toekomstige reizigersaantallen aan te kunnen. En om reizigers meer comfort te bieden. Zo komen in beide passages winkels en een fietsenstalling. Wat staat er op planning tot en met de zomer van 2023?

Het begint bij het dak

Het meeste werk gaat zitten in het bouwen en op hun plaats brengen van de resterende delen van het dak voor de nieuwe Brittenpassage, de 15 meter brede extra reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid. We werken ook verder aan de Minervapassage, de bestaande reizigerstunnel. Deze passage wordt uiteindelijk 40 meter breed, tegen zo’n 12 meter nu. Dat kan alleen als we ook het dak van deze tunnel veel breder maken. In 2023 leggen we de eerste delen van dit nieuwe dak op hun plek.

Werkterrein vergroot

Je ziet er weinig van, maar er is de afgelopen maanden heel veel voorwerk gedaan. Om ruimte te maken voor de bouw van dakdelen, hebben we de bestaande metroperrons en -sporen van lijn 52 richting het oosten (de Beethovenstraat) verlengd. Tegelijkertijd hebben we deze metrosporen verhoogd. Dat is gebeurd omdat we het dak van de Minervapassage, op het deel dat onder de metrosporen ligt, gaan verhogen. Dat deel ligt nu lager dan het dak onder de treinsporen. De nieuwe Minervapassage krijgt een fraaie ruimtelijke uitstraling, niet alleen door de breedte maar ook door de hoogte.

Het vergrote werkterrein tussen de metrosporen

Het vergrote werkterrein tussen de metrosporen

Foto: Marcel Steinbach

Moeilijke schuifoperatie

Het eerste dakdeel dat voor de Minervapassage wordt gebouwd, is bedoeld voor onder de metrosporen van lijn 52 (zie kaartje, M3 en M4). Dat wordt in het voorjaar van 2023 vanaf het werkterrein naar het oosten, over de Minervapassage heen geschoven. Dit werk zal zeker niet ongemerkt voorbijgaan. De stationspassage wordt immers dagelijks door duizenden mensen gebruikt. Als dit deel van het dak klaar is, wordt er op dezelfde plek nog een dakdeel gebouwd(voor onder M1). Het op zijn plek brengen daarvan is een complexe operatie, want er moet eerst van west naar oost worden geschoven en dan nog een stukje van noord naar zuid. Dit gebeurt in een tijdsbestek van drie weken, in de zomer van 2023. Onder drie van de vier metrosporen ligt het dak van de nieuwe Minervapassage dan op zijn plek.

plattegrond bouwwerkzaamheden Zuidas

Brittenpassage

Op hetzelfde werkterrein, maar dan een stukje westelijker (richting Parnassusweg) wordt er ook verder aan de nieuwe Brittenpassage gebouwd, de extra reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid. Eerder werden hier al twee dakdelen voor de Brittenpassage gebouwd, die in augustus 2021 op hun plek zijn geschoven (onder T4 en M1). Nu wordt er aan de Brittenpassage één groot dakdeel gebouwd (voor onder de M3 en M4). Omdat deze metrosporen tijdelijk hebben  zijn weggehaald, hoeft dit dakdeel niet te verschoven te worden.

Alle werkterreinen volop in gebruik

Het terrein tussen de metrosporen is niet het enige werkterrein waarover we beschikken. Het andere ligt aan de Arnold Schönberglaan, net ten zuiden van de A10. Hier bouwden we in 2019 het eerste deel van het dak voor de Brittenpassage. Het was een joekel van een dakdeel, voor onder twee treinsporen tegelijk (T2 en T3). Op deze zelfde plek gaan we de komende tijd nog twee dakdelen bouwen. De fundering daarvoor brachten we afgelopen zomer aan, onder de A10 en het spoor. De dakdelen die we nu gaan bouwen, komen te liggen onder een treinspoor en onder de twee extra treinsporen die station Amsterdam Zuid in de toekomst krijgt (onder (T1/T6 en T5). Deze treinsporen bouwen we niet zelf, maar we bereiden hun komst dus wel voor. In mei 2023 schuiven we deze twee delen vanaf het werkterrein naar hun definitieve plek.

Vivalditunnel

Er komt een fiets- en voetgangerstunnel tussen de Antonio Vivaldistraat, aan de zuidkant van de A10, en het Beatrixpark aan de noordkant. Vier jaar geleden werd deze tunnel aangekondigd. De toenmalige bouwcombinatie ZuidPlus heeft in 2019 al de eerste werkzaamheden verricht voor deze tunnel. Daar krijgt een vervolg. De damwanden worden gemaakt en er worden funderingspalen aangebracht. Met Hemelvaart 2023 worden de steunpunten gebouwd(landhoofden). Het eerste dakdeel voor deze tunnel werd in het voorjaar van 2019 al gemaakt. Alleen lukte het toen niet om dit op het geplande moment op zijn plek te schuiven. Dit gebeurt met Pinksteren 2023.

Op het werkterrein langs de Schönberglaan wordt alweer gewerkt

Op het werkterrein langs de Schönberglaan wordt alweer gewerkt

Foto: Marcel Steinbach

Tot het einde van 2022

De komende maanden staan in het teken van funderingswerk. Op verschillende locaties op het werkterrein worden de damwanden verwijderd en worden nieuwe aangebracht. Damwanden zijn noodzakelijk om een bouwkuip te kunnen maken. Ze houden water en grond tegen. En nog voor het einde van het jaar wordt een dakdeel tegen de A10 aangeschoven (T1/T6), om plaats te maken voor de bouw van een tweede (dat onder T5 moet komen).