Afbeelding
donderdag 23 september 2021

URBACT RiConnect: omgeving Lelylaan als verbeterpunt

Hilde Postma

URBACT RiConnect heet het Europese programma waarin acht Europese steden zijn verbonden die kort gezegd ‘steden willen verbeteren’. Amsterdam maakt daar ook deel van uit. Beleidsadviseur bij de Vervoerregio voor URBACT RiConnect Roos Versantvoort: ‘Samen met de inwoners van de steden bekijken we: hoe maak je de steden leefbaarder? Dan gaat het niet alleen over harde infrastructuur in deze pilot, maar juist ook over groen, culturele activiteiten en samenwerking door buurtbewoners.’

Omgeving Lelylaan: een fijnere plek voor bewoners

Naast Amsterdam maken ook de steden Barcelona, Porto, Manchester, Gdansk, Krakau, Parijs, en Thessaloniki en hun metropolitane gebieden deel uit van URBACT RiConnect. Roos: ‘We proberen kort gezegd de infrastructuur beter te integreren in de buurten. We wisselen kennis uit, kijken wat de verbeterpunten zijn en wat we van elkaar kunnen leren. In Nederland is dit een project van de Vervoerregio Amsterdam waarbij we wel overleggen met de gemeente Amsterdam. De Vervoerregio heeft de omgeving  van station Lelylaan voor RiConnect aangewezen als verbeterpunt. Dat station wordt door reizigers als het onveiligste station van Amsterdam ervaren – en daarbij is het ook verre van mooi. Lelylaan gaat wel verbouwd worden om het een goed infrastructuurpunt te maken maar met RiConnect kijken we er ook naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat het station echt een onderdeel van de buurt kan worden – een fijnere plek voor de bewoners om te gebruiken en te verblijven. Daarvoor is vanuit het project 10.000 euro beschikbaar gesteld voor een pilot. De bedoeling is dat de buurt daar ook zelf over meedenkt en beslist.’

 

Peanuts

Tien mille lijkt ‘peanuts’ als je het afzet tegen de 70 miljoen euro  die er beschikbaar is gesteld voor de verbouwing. Maar daar staat dit initiatief ook echt los van, benadrukt Roos. ‘Het gaat om een initiatief vanuit de bewoners. Inmiddels hebben we workshops gehouden met enthousiaste buurtbewoners en zijn er al ideeën ingebracht wat er met het geld kan gebeuren. Dat zou bijvoorbeeld naar een fototentoonstelling, een filmfestival of tijdelijke bankjes kunnen gaan; dat soort ideeën liggen er nu.’

‘Meer mensen bereiken’

Sumadi BanBang Oetomo is een actieve buurtbewoner, samen met andere bewoners richtte hij het platform Sierpleinbuurt op. ´Daarmee hebben we een omgevingsvisie geschreven. We willen graag dat de ervingen van de mensen uit de buurt meer wordt meegenomen in het beleid van de overheid. We willen meer zeggenschap over onze eigen leefomgeving. Dat er nu een project is als RiConnect is mooi. Ik denk dat je dat geld beter kunt inzetten om meer mensen te bereiken die hun ideeën kunnen geven over de ruimtelijke ordening in de buurt. Het is toch altijd lastig om mensen te bereiken, is ook de ervaring van het Platform. Gezinnen met kinderen zijn te druk – en mensen die arm zijn, zijn vaak alleen bezig met overleven. Maar het gaat voor veel mensen wel om veiligheid, duidelijkheid en of het schoon is in de buurt. Ik denk dat je de ervaringen van bewoners permanenter mee moet nemen bij de plannen. Dus we praten graag mee, het is ook de bedoeling dat we zelf gaan beslissen wat er met het geld gebeurt.’

Enthousiaste groep

Er kunnen zich nog steeds mensen melden die mee willen denken, zegt Roos. ‘Er is in nu ieder geval al een enthousiaste groep hiervoor. In het najaar gaan we echt beslissen wat het project gaat worden. Het is niet de bedoeling dat het alleen bij deze pilot blijft. Daarna willen we een plan schrijven hoe we ervoor kunnen zorgen dat de buurt de komende jaren een leuke buurt blijft.’

Interesse? Meld je aan via: r.versantvoort@vervoerregio.nl

Lees hier meer over Riconnect: https://urbact.eu/riconnect