Afbeelding
maandag 1 februari 2021

Tramhaltes op Nieuwezijds Voorburgwal verplaatst en toegankelijk gemaakt

Hilde Postma

De tramhalte op het Koningsplein waar tram 2 en 12 halteren, wordt verplaatst naar het Singel tegenover de Universiteitsbibliotheek en toegankelijk gemaakt.

De nieuwe halte op het Singel wordt 62 meter lang en er zullen twee trams tegelijkertijd kunnen stoppen, vertelt projectbegeleider Boni Goedhart van de Vervoerregio. ‘De halte op het Koningsplein voldeed niet aan de toegankelijkheidseisen. De nieuwe halte op het Singel zal goed toegankelijk zijn voor iedereen. Op het Koningsplein ontstaat er meer voetgangersruimte, ruimte voor groen en komen er fietsparkeervoorzieningen.’

Het verplaatsen naar de locatie Singel is onderdeel van de herverdeling van de haltes binnen het project herprofilering Nieuwezijds Voorburgwal. De huidige haltes Koningsplein, Spui, Dam en Nieuwezijds Kolk maken plaats voor: Singel, Paleisstraat, Dam (Molsteeg) en de verplaatste halte Nieuwezijds Kolk. Die keuze maakt het mogelijk om de doorstroming van de trams te verbeteren en meteen ook alle haltes toegankelijk te maken. De Vervoerregio draagt financieel bij aan deze verbeteringen.

Voor de herinrichting is de Nieuwezijds opgeknipt in 2 delen: Zuid: vanaf Paleisstraat via Singel tot aan Koningsplein en Noord: tussen Paleisstraat en de Martelaarsgracht. De ‘Nieuwezijds’ verandert hiermee in een aangenaam groen stadsgebied met meer ruimte voor voetgangers en fietsers met eenrichtingsverkeer. Er komt ook een parkje op het tracé van de tram  op de Postzegelmarkt, nabij de Wijde Steeg. De stoepen worden breder en er komt een fietspad in 2 richtingen, waardoor er een doorlopende fietsverbinding ontstaat tussen het station en de Munt. Daarmee zal er dus ook tussen de Rosmarijnsteeg en het Spui, waar het fietspad nu aan één kant ontbreekt, straks doorgefietst kunnen worden.

Met de vernieuwing van het zuidelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal is al een begin gemaakt. Tijdens de werkzaamheden vindt tevens onderhoud van de trambaan plaatst. Bij de nieuwe halte Singel wordt een spoorconstructie toegepast die beter bestand is tegen slijtage en minder trillingen en geluidsoverlast veroorzaakt.

Volgens planning zal het zuidelijk deel in het tweede kwartaal van 2022 klaar zijn. Klik hier voor meer informatie: