Afbeelding
donderdag 25 maart 2021

Thematafel inrichting omgeving halte Aan de Zoom Uithoornlijn

Hilde Postma

In februari hield het projectteam Uithoornlijn twee online bijeenkomsten over de inrichting van de omgeving rond de toekomstige halte Aan de Zoom. Samen met Dura Vermeer lichtte het projectteam enkele onderwerpen toe, waaronder de inrichting van de halte en de herinrichting van de straat Aan de Zoom.

door Katja Torbijn

Toekomstige halte Aan de Zoom

De toekomstige haltes van de Uithoornlijn worden ingericht in de R-netstijl – met de standaard elementen, vergelijkbaar met de haltes van de Amstelveenlijn. Aan beide kanten van het tramspoor komen fietsenstallingen. Langs de halte en een deel van het tramspoor komen geluidschermen, uitgevoerd in kokos. Om te zorgen dat de halte, de fietsenstalling en de geluidschermen minder opvallen, komen aan de buitenkant van de geluidschermen klimplanten. Nabij de Zonnedauw dempt het projectteam een deel van het water, dit wordt elders gecompenseerd. Het voetpad loopt straks direct achter het geluidscherm langs.

Herinrichting straat Aan de Zoom

De straat Aan de Zoom krijgt een nieuwe inrichting, volgens het voorlopige ontwerp dat in 2019 in samenspraak met de omgeving is opgesteld. Er komt een fietspad richting de halte Aan de Zoom. De parkeerplaatsen worden dwars op de straat aangelegd. De bomen in de straat Aan de Zoom probeert het projectteam zoveel mogelijk te laten staan. Ook bij de nieuwe parkeerplaatsen wordt bekeken welke bomen kunnen blijven staan en welke er helaas toch weggehaald worden. We compenseren de bomen die wegens de nieuwe weginrichting moeten worden weggehaald.

Verplaatsen tewaterlaatplaats onderhoudsboten

Het waterschap onderhoudt ook in de toekomst de sloten in de woonwijk. Voor het onderhoud maakt het waterschap gebruik van een onderhoudsboot. Omdat de oorspronkelijk bedachte tewaterlaatplaats onvoldoende ruimte biedt, verplaatsen we deze van Aan de Zoom naar de Wederik. Hier is voldoende ruimte voor de onderhoudsboot om te draaien. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat er bij Aan de Zoom meer ruimte is voor een groene inpassing rondom de aan te passen parkeerplaatsen.

Faunalaan en ontsluiting Buitendijks

De ontsluiting van Buitendijks verandert met de komst van de tramlijn. Nu rijdt het verkeer van en naar Buitendijks nog via de Aan de Zoom. In de nieuwe situatie rijdt verkeer vanuit Buitendijks linksaf via de Faunalaan de wijk uit.

Verkeer woonwijk Legmeer-West
Op de kruising van de Faunalaan met Buitendijks/Aan de Zoom komt een verkeersplateau om de veiligheid van de gebruikers te vergroten. Het verkeersplateau zorgt ervoor dat de snelheid van gemotoriseerd verkeer afneemt, zodat fietsers en voetgangers veilig over kunnen steken vanaf of richting de woonwijk.

Parkeerplaatsen

Tijdens bewonersbijeenkomsten in 2017 en 2019 spraken bewoners van Buitendijks de wens uit om inschijnende koplampen vanaf de parkeerplaats aan de Faunalaan te voorkomen. Er is toen gesproken over een grondwal rondom de parkeerplaatsen als mogelijke oplossing. Nu het ontwerp verder is uitgewerkt, blijkt daar te weinig ruimte voor te zijn. De helling van het talud dient in een verhouding 1 op 3 te zijn (1 meter hoog is een helling van 3 meter lang), vanwege het onderhoud van de grondwal of oever. De grondwal gaat dan ten koste van vijf meter van de breedte van de watergang. Dat zou betekenen dat de ecologische zone en het wandelpad niet te herstellen zijn. Dat willen we niet en daarom komt er een haag, die niet transparant is, ook niet in de winter. Direct aanwonenden zijn hier via een brief eerder over geïnformeerd. Sociale veiligheid speelt op deze locatie ook een rol. Daarom wordt de haag circa anderhalve meter hoog. Het besluit erover wordt in overleg met de gemeente Uithoorn genomen.

Verplaatsen bushalte Kootlaan naar Faunalaan

Om een soepele doorstroming van zowel de tram als de bus in de toekomst mogelijk te maken, wordt de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan richting de kruising met de Faunalaan verplaatst.