Afbeelding
dinsdag 6 oktober 2020

Tevreden over samenwerking Thorbeckeweg

Hilde Postma

Na 14 klankbordgroepen, 10 begeleidingsgroepen, 14 inloopspreekuren en 2 inloopbijeenkomsten ontvingen we veel met name positieve reacties over de samenwerking van het projectteam Thorbeckeweg met buurtbewoners en organisaties. Grootste zorgen waren veiligheid voor de fietser, bomen en groen en geluidsoverlast.

In de onderstaande filmpjes komen verschillende vertegenwoordigers aan het woord, die de afgelopen jaren goed bekend zijn geraakt met plan Aanpak Thorbeckeweg. Nu de planuitwerkingsfase op zijn eind loopt, maken zij de balans op.

Zo was Jan Heitlager van de Fietsersbond blij met de fietsersbrug bij De Ambacht en de fietsonderdoorgang bij Skoon. Bij de overgang bij de Wibautstraat ziet hij nog verbeterpunten. Hij spreekt wel van ‘een voorbeeldproject’.

Wim van Geffen, woont in de flat naast het kruispunt bij de Wibautstraat, waar ook de onderdoorgang gaat komen voor doorgaand verkeer. Hij zag dat het project door het projectteam ´met de kruiwagen voor de deur werd gebracht.´

Willem van der Werff, omwonende van het project, vond de samenwerking open en transparant.

De verwachting is dat in december het plan – nadat het door de betrokken raden is bevestigd – wordt vastgesteld in een Uitvoeringsovereenkomst.