Afbeelding
woensdag 28 april 2021

Steeds meer metropolitane fietsroutes

Hilde Postma

Een fietsbrug in Halfweg, een vernieuwd fietspad in Almere en een opgeknapt fietspad in Amstelveen. Het zijn allemaal recente voorbeelden die onderdeel uitmaken van het netwerk van metropolitane fietsroutes in en rond de Vervoerregio Amsterdam dat steeds aantrekkelijker wordt. Rond 2025 zal dat netwerk nog verder zijn uitgebreid met routes waarlangs fietsers vlot tussen de dorpen en vanuit de stad de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering en veiligheid.

Er is het laatste jaar een hoop bereikt, zo laat de voortgangsrapportage Metropolitane fietsroutes zien. Als een van de paradepaardjes mag de Amsterdamse Binnenring gelden, waar dit jaar de Weteringschans Oost en de Sarphatistraat Zuid als fietsstraten zijn ingericht. Uiteindelijk zullen Amsterdammers steeds makkelijker van oost naar west – en andersom – kunnen fietsen – en straks zelfs ook naar Noord. Ook bij het Amsterdamse Centraal Station is de Westerdokskade heringericht met een breed fietspad in twee richtingen.

Fietsonderdoorgang

In Amstelveen is op de Sportasroute het verzakte deel tussen de Zetterij en de Noorddammerlaan eind 2020 aangepakt. Bij de Aalsmeerderbrug is (als deelproject van het grote project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol-Aalsmeer) een fraaie fietsonderdoorgang opgeleverd en ook een fietsvoorziening op de rotonde Zwarteweg.

Het inhijsen van de fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug...

... en het resultaat!

Mooie staaltjes

Andere mooie staaltjes zijn de fietsbrug bij de oude Suikerfabriek die samen met  twee fietsstraten is opgeleverd, het deels vernieuwde Spoorbaanpad in Almere (1,3 kilometer in totaal langs Literatuurwijk en Hogekant), het Brettenpad tussen Amsterdam Sloterdijk en het Westerpark waar het fietspad over een lengte van een kilometer is verbreed en van nieuw asfalt is voorzien en de fietsroute langs de Amsterdamse Zuidas waar het laatste stuk bij de Parnassusweg met de kruising van de Fred Roeskestraat klaar is.

Thermometer

‘Successen vieren is goed’, vindt Frans Hasselaar, coördinator Metropolitane Fietsroutes die zich buigt zich over de samenhang in het metropolitane netwerk aan fietsroutes. ‘Maar met zo’n voortgangsrapportage kun je méér dan alleen maar inzoomen op de losse projecten. Je kunt ook een goed totaaloverzicht krijgen. En dan kun je bekijken wat er nog in de pijplijn zit aan projecten waar minder voortgang in zit. De rapportage fungeert als een soort thermometer, waarna je mensen/partijen ook weer kunt activeren om projecten weer op te pakken die om één of andere reden gestagneerd zijn.’

Van het papier af

Met veel projecten zijn vaak veel verschillende spelers bezig, legt Frans uit: ‘Gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat, recreatieschappen die verantwoordelijk zijn voor recreatiegebieden. Wij proberen daar waar nodig te bemiddelen en te zorgen dat de deel projecten op elkaar aansluiten. Met fietsroutes die door meerdere gemeenten lopen is het soms zo dat er praktisch wordt samengewerkt, maar soms blijven de plannen in een la liggen of wordt er te weinig voortgang geboekt. Ik probeer partijen zover te krijgen dat de plannen echt van het papier afkomen. Dat fietsers er echt voordeel van hebben!’

Soms moeten er keuzes worden gemaakt. Zoals bij de Marnixstraat-Noord: het verschil tussen een fietsstraat of een fietspad.

Schop in de grond

Als voorbeeld noemt Frans de fietsroute tussen Haarlem, Halfweg en Amsterdam. ‘Daar ligt nog een ontbrekend stukje dat gerealiseerd moet worden: tussen station Halfweg en (iets voorbij) Rottepolderplein. Dat project lag er allang en een deel van de financiële middelen was er al. Toch was nog niet met de uitvoering begonnen. Van de Voortgangsrapportage, waar dit punt werd gesignaleerd, ging een stimulans uit voor de gemeente Haarlemmermeer om de laatste financiële bijdrage te leveren. Daarmee stonden alle signalen op ‘groen’ voor dit project. Er is nu serieus met de voorbereidingen begonnen en nog dit jaar zal de schop in de grond gaan.’

Van Dam tot Dom

Een andere aanbeveling die er nu ligt, is om in de regio Gooi en Vechtstreek de ontbrekende verbindingen naar zowel Amsterdam als Utrecht aan te pakken. ‘Zo kan er van Dam tot Dom een fietsverbinding ontstaan die heel centraal door Gooi en Vecht loopt.’ Dat is een hele opgave, waar de Provincie Noord-Holland en de gemeentes wel ‘een ambitie’ voor hebben uitgesproken. Frans: ‘Nu hebben we in de voortgangsrapportage de provincie en de gemeentes in de Gooi en Vechtstreek echt zover gekregen dat ze de energie samenvoegen – en de handen ineenslaan om tot realisatie over te gaan. Ze gaan er samen mee aan de slag.´ Niet deze hele route valt binnen de grenzen van de Vervoerregio. Frans: ‘Maar wel binnen de Metropoolregio Amsterdam. En door de fusie van Amsterdam en Weesp zal Weesp ook tot de Vervoerregio gaan behoren en daarmee hoort de verbinding tussen Weesp en Hilversum ook tot onze taken.’

De Melkwegbrug in Purmerend.

Fietsen langs de nieuwe fietsenstalling in Zaandam.

Totaalbeeld

Het heeft veel zin om het totaalbeeld te schetsen, zegt Frans: ‘In kaart brengen waar de stagnaties zitten. Wat ik vooral doe, is verbindingen leggen, kijken waar de problemen liggen en mensen enthousiast maken om er samen de schouders onder te zetten. Als je zit te wachten, gebeurt er niets. Als je alle overheden bij elkaar zet, dan kom je echt verder.’

1 plus 1 is 3

Wat hij doet om gestagneerde processen weer leven in te blazen? ‘Ik bespreek met betrokken gemeentes en de provincies: wat zou jij kunnen doen? En wat zou de ander kunnen doen? Dan zie je dat de uitkomst van 1 plus 1 drie kan zijn. Dat je samen meer tot stand kunt brengen.’

Schakels

Zo ontstaat een aaneengesloten route. ‘De moeilijke punten zitten vaak bij de aaneensluiting van verschillende schakels. Bijvoorbeeld de punten waar de fietspaden de snelwegen kruisen: die zijn altijd moeilijk en kostbaar. Daar moet je goede manieren of goede alternatieven voor vinden. Samen kunnen we bekijken: wat is de meest kosteneffectieve maatregel om de aaneengesloten route te realiseren? Want je kunt niet altijd voor de beste oplossing gaan; je moet de kosten in het oog houden.’

Het sterk verbeterde ..

.. fietsnetwerk van de Zuidas.

Tempo maken

Stap 1 in het proces is altijd commitment vragen, zegt Frans. ‘Stap 2 is de routes doornemen en de beste oplossingen bedenken. Stap 3 is het in gefaseerde trajecten concreet gaan realiseren. Bij beide genoemde projecten gaat al snel de schop in de grond: ‘Dat is een goed beeld om voor ogen te hebben. We gaan tempo maken om de onderdelen die snel kunnen worden opgepakt de komende jaren te realiseren.’

Ambitie

In 2018 ondertekenden de Vervoerregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Rijkswaterstaat een intentieverklaring om deze routes te realiseren. De ambitie is dat er in 2025 een netwerk van routes ligt, waarlangs fietsers vlot tussen de dorpen en vanuit de steden de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering en veiligheid. De uitvoering van de Metropolitane Fietsroutes Amsterdam behoort tot één van de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda 2020-2024. De Vervoerregio Amsterdam is coördinator van deze lijn.

‘Alles voor de fietser’

‘Met deze projecten krijgen we nog meer fietsroutes en een betere kwaliteit. Alles voor de fietser!’, zegt Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer, portefeuillehouder van de Vervoerregio en vicevoorzitter van het MRA-platform Mobiliteit. Samen met Bram Diepstraten, wethouder in Velsen, is zij bestuurlijk trekker namens het MRA-platform Mobiliteit. Bram voegt toe: ‘Het is belangrijk dat er een goed regionaal fietsnetwerk is. Vergeet daarbij niet de fietsverbindingen over het water en de belangrijke rol van veerverbindingen voor fietsers in onze waterrijke regio.’

Heeft u vragen? Stel ze hier.

18 mei 2021 | 14:27

W. Lous

Wanneer wordt er eens iets gedaan aan de fietsroutes ten noorden van Amsterdam?

30 april 2021 | 12:23

Gerard

Binnen het profiel van vrije ruimte voor fietspaden mogen geen obstakels zijn. De laatste foto(rechts hier boven) laat echter zien dat de lantaarnpalen veel te dicht bij het fietspad staan. Foei.

Wil je dit bericht delen?