Afbeelding
vrijdag 8 januari 2021

Start aanleg bouwterrein Uithoornlijn half januari

Hilde Postma

Half januari worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de bouw van de Uithoornlijn: aannemer Dura Vermeer gaat het bouwterrein aanleggen. Dat gebeurt net buiten de bebouwde kom van Uithoorn om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Het bouwterrein zal dienen als opslagterrein van machines en bouwmateriaal en als werklocatie voor het bouwend personeel. Door deze bouwhub zijn er in Uithoorn zelf minder (grote) bouwterreinen nodig voor de aanleg van de Uithoornlijn.

Locatie

Dura Vermeer legt de bouwhub aan tegen de oude spoordijk, tussen Op de Klucht en de N201. De aanleg start medio januari 2021 en duurt tot begin april 2021. Dit bouwterrein blijft in gebruik tot einde van het project. De verwachting is dat omwonenden weinig tot geen hinder ervaren van de activiteiten op het bouwterrein.

De bouwhub is rood op de plattegrond, de bouwweg ernaar toe groen.

De bouwhub ligt tegen de Oude Spoordijk aan.

Bereikbaarheid

Het bouwterrein is bereikbaar via de N521 (Zijdelweg). Vanaf het bedrijventerrein legt Dura Vermeer een bouwweg (groen op de plattegrond) aan naar de bouwhub (rood op de plattegrond). Op het bouwterrein komt een bouwkeet van twee verdiepingen te staan. Aan de zijde van Op de Klucht komt een grondwal. Dit onttrekt het bouwterrein voor omwonenden aan het zicht en dempt het geluid dat vanaf het werkterrein komt.

Werktijden

Dura Vermeer werkt tussen 07.00 en 19.00 uur aan de aanleg van de bouwhub. Mogelijk ondervinden direct omwonenden lichte geluidshinder van de werkzaamheden. Er rijdt geen bouwverkeer over Op de Klucht voor de aanleg van de bouwhub.