Afbeelding
maandag 3 mei 2021

Ringdijk Haarlemmermeer krijgt reeks fietsstraten

Hilde Postma

De gemeente Haarlemmermeer is gestart met het verbeteren van de verkeersveiligheid langs de Ringdijk. Ook zullen de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker en leefbaarder gemaakt.

Vincent van Laar, projectbegeleider van de Vervoerregio – die adviseert en meedenkt over de aanleg van fietsstraten – legt uit: ‘Op de dijk is er veel lintbebouwing. Het Rondje Haarlemmermeer is erg geliefd onder wielrenners dus vaak rijdt er een groot aantal fietsers. Op de hele dijk wordt hard gereden en het is moeilijk om er snelheid remmende maatregelen te nemen. In principe mocht je er in de dorpen tot nu toe 30 km/uur maar auto’s rijden er vaak veel te hard. In het verleden zijn er wel chicanes geplaatst: betonblokken waardoor auto’s zigzaggend moesten rijden. Maar daardoor ontstonden andere problemen.’

Fietsstraat Weteringbrug-Noord

Straatbeeld

De gemeente Haarlemmermeer maakt de 30km/uur-gebieden in de dorpen nu korter, maar de Vervoerregio en de gemeente willen dan ook wel echt dat de snelheid daar gegarandeerd is. Vincent: ‘Maar dat lukt niet als het straatbeeld hetzelfde blijft. De ervaring leert dan dat mensen toch hetzelfde blijven doen wat ze altijd al deden: hard rijden. Daarom is het plan om bij de lintdorpen fietsstraten aan te leggen: dat geeft wél een 30km/uur uitstraling. Het is ook comfortabel voor fietsers en de  verkeersveiligheid verbetert.’

Tevreden

Bij een project aan de Nieuwe Meerdijk werd de eerste fietsstraat aangelegd – waarbij de Vervoerregio mee-investeerde – en daar waren bewoners tevreden over, zegt Vincent. ‘Met dat als voorbeeld gaan nu ook andere dorpen langs de Ringvaart rondom de Haarlemmermeer – zoals Vijfhuizen, Zwanenburg en Rijssenhout – de dijk zo inrichten: er wordt een heel aantal fietsstraten aangelegd. Dus veel lintdorpen krijgen nu fietsstraten met een duidelijke 30km/uur uitstraling.’

Verblijfsklimaat

Rik Froma, verkeerskundige van de gemeente Haarlemmermeer, vult aan: ‘De fietsstraten leggen we aan op plekken waar een zogenaamd ‘verblijfsklimaat’ is. Dat wil dat er bebouwing is en voorzieningen zijn en de verkeersintensiteit onder de 2500 voertuigen per dag ligt. Daar zal de auto voortaan ‘te gast’ zijn en mag hij hooguit 30 km/uur rijden.’

Fietsstraat Burgerveen

Onderhoud

In de overige delen binnen de dorpen wordt de maximumsnelheid juist opgetrokken naar 50km/uur. Waar dat het geval is worden brede fietsstroken aangelegd. ‘Dat gaan we doen als we groot onderhoud gaan uitvoeren; dat kan soms een tijdje duren.’

Knip

Buiten de dorpen blijft de Ringdijk 60km/uur-gebied. ‘Op sommige strategische punten sluiten we de dijk af voor autoverkeer. Zo’n knip maken alleen op plekken waar er een goede alternatieve route voorhanden is die niet al te ver om is. Op die gedeeltes krijgen alleen fietsers toegang tot de dijk.’

Een overzicht van de plannen op de ringdijk. Het plaatje is hier en daar aan verandering onderhevig: zo komt er vooralsnog geen fietsstraat in Lijnden en wordt in Nieuwebrug/Vijfhuizen de mogelijkheid tot een knip onderzocht.

Ophogen dijk

De werkzaamheden vinden niet tegelijkertijd plaats, maar na elkaar om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Daarnaast sluiten de maatregelen aan op eerder geplande werkzaamheden, zoals het ophogen van de dijk. Wil je meer informatie over de gekozen maatregelen? Bekijk de meest gestelde vragen of bekijk de werkzaamheden per dorp.

Planning

Over de uitvoering en locaties van de ‘knippen’ volgen informatiebijeenkomsten. Zie planning.