Afbeelding
woensdag 21 juli 2021

Project Guisweg kan doorgaan – na stikstofonderzoek

Hilde Postma

Het project Guisweg is na enige vertraging fase 2 ingegaan. Chris Engelsman, projectleider Guisweg, vertelt: ‘We zijn eindelijk met de tweede fase gestart. We hebben uitgezocht hoe het zit met stikstof en in hoeverre het project daardoor geraakt wordt. Het blijkt dat het project best veel impact heeft op de stikstofdepositie, maar dat als we daar op de juiste manier mee omgaan, het wel beheersbaar is. We kunnen dus verder en dat is goed nieuws!’

Wat bedoel je met beheersbaar?

Het betekent in ieder geval dat we aan strenge regels moeten voldoen. We moesten in eerste instantie bekijken of we de extra stikstof die door dit project ontstaat, kunnen vermijden of verzachten. We hebben een behoorlijke tijd daarop zitten puzzelen, want je wilt wel zeker weten dat je aan een kansrijk project werkt. We moeten daarvoor aan een aantal stappen en regels voldoen. Die gaan we netjes opvolgen. Het lijkt nu logisch dat we de schade door de stikstof moeten compenseren – en extra natuur moeten aanleggen. Maar daarmee is het stikstofprobleem wel beheersbaar en kunnen we dan wel verder.

Wat is het gevolg?

We zijn dus iets later aan fase 2 begonnen dan voorzien. 1 juni zijn we daar officieel mee gestart. In deze fase moeten we een keuze gaan maken uit de twee basisalternatieven. Daaruit gaan we een voorkeursalternatief kiezen. Het kán overigens nog zijn dat er nog een alternatief bijkomt*. Want  in verband met de stikstofwetgeving is het heel belangrijk om zeker te weten dat er geen schonere alternatieven zijn, die minder impact op stikstof hebben. Daar kijken we dus ook nog naar. Het wil niet zeggen dat dat dan ook meteen het voorkeursalternatief wordt, maar we moeten het wel meenemen. Dus met die check zijn we nog bezig.

*Toevoeging op 17/11/2021: inmiddels is duidelijk dat er geen derde alternatief bijkomt

 

Wat gebeurt er nog meer in fase 2?

We gaan de alternatieven nog wat aanscherpen, nog een paar laatste puntjes uitzoeken. Daarna kunnen we de vergelijking tussen de alternatieven maken; daarvoor maken we een milieueffectrapportage. Die is in deze fase eigenlijk nog niet verplicht en we doen die nu op planniveau. Daarmee willen we 1 november starten.

Kijk onderstaande video om een indruk te krijgen van het eerste basisalternatief:

Waarom doe je een milieueffectrapportage als hij niet verplicht is?

Het is wel belangrijk om alle effecten mee te nemen in de afweging. Je wilt zo precies mogelijk weten wat de effecten zijn op het milieu, de natuur en de omgeving. We willen ook weten wat de impact is op de mensen in de omgeving: op de ruimte en kwaliteit. Daar hebben we bij de plannen natuurlijk ook al rekening mee gehouden maar we gaan in deze rapportage echt kijken: wat doet het – en wat levert het op aan positieve effecten? Die zijn ook belangrijk en liggen op het gebied van veiligheid, doorstroming, ruimte en kwaliteit. Maar je wilt natuurlijk ook de mogelijk negatieve effecten in beeld brengen. En maatregelen nemen om die te verzachten als dat nodig is.

Kijk de video hieronder voor het tweede basisalternatief:

Wanneer is het voorkeursalternatief bekend?

In het voorjaar – voor de zomervakantie van 2022 – zal de effectenanalyse klaar zijn. Daarna komen we rond de zomervakantie 2022 op basis daarvan met een voorlopig voorkeursalternatief. Vervolgens starten we nog een consultatieprocedure: dan kunnen mensen inspreken. Dat wordt niet een formele juridisch inspraakprocedure, maar omwonenden en belanghebbenden kunnen een reactie geven en input leveren. Dat helpt de bestuurders van de verschillende partners een juiste en goed onderbouwde keuze voor een definitief voorkeursalternatief te maken.