Afbeelding
donderdag 4 november 2021

Peter Silvis: ‘Onze filosofie: meteen bij het begin van een project samen om tafel zitten’

Hilde Postma

De Vervoerregio Amsterdam is voor sommigen een vertrouwd begrip. Anderen kennen de naam maar weten niet precies wat de organisatie doet, weer anderen hebben daar helemaal geen idee over. We stellen de vraag aan Peter Silvis, senior projectbegeleider bij de Vervoerregio. Wat doet de Vervoerregio precies en wat is haar rol bij infra-projecten en vervoerbeleid?

Peter Silvis: ‘Wij als Vervoerregio zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het regionaal verkeer- en vervoerbeleid voor vijftien gemeenten. We verlenen de concessies voor het openbaar vervoer (de vergunning) in verschillende gebieden: Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Amstelland-Meerlanden. Verder zijn we ook verantwoordelijk voor het beheer en ontwikkelen van de metro- en traminfrastructuur. En daarnaast dragen we financieel bij aan projecten. Dat kunnen projecten zijn waar we zelf het initiatief voor nemen – zoals de Amstelveenlijn en de Uithoornlijn of het zijn projecten van derden waar we een financiële bijdrage aan verlenen. Ieder jaar komen er 100 a 150 nieuwe projecten bij; we hebben in totaal meestal 300 a 400 projecten in portefeuille binnen ons team. Die zitten in ons uitvoeringsprogramma Mobiliteit.´

Amstelveenlijn en Uithoornlijn

‘We hebben natuurlijk de grote projectopgaven die in onze opdracht worden uitgevoerd – zoals de Amstelveenlijn en de Uithoornlijn. Maar bij projecten die door bijvoorbeeld gemeenten of provincie worden uitgevoerd, opereren wij door onze belangen te behartigen. Als projectbegeleiders sturen we dan zodanig dat het project maximaal bijdraagt aan onze beleidsopgaven voor we een financiële bijdrage verstrekken.’

Vanaf het begin: samen aan tafel

‘Onze filosofie is: vanaf het begin samen aan tafel zitten. Niet dat een gemeente een project al klaar heeft en dan zegt: we hebben iets moois voor jullie, doe maar mee. Nee, als een gemeente een idee heeft of een initiatief, dan zitten we het liefst meteen aan tafel omdat we dan ook maximaal invloed kunnen hebben op het eindresultaat. Wij nemen onze expertise mee en kunnen regionale en lokale zaken met elkaar verbinden. En soms zijn er zaken waar een gemeente even niet aan denkt. Dan is het handig als wij al in een vroeg stadium zijn aangehaakt.’

Entree, Westtangent en HOVASZ

‘Waar dit jaar het meeste geld naar toe gaat, zijn een paar grote projecten zoals De Entree, de Westtangent en HOVASZ. De Entree omvat de herinrichting van het Stationsplein voor Amsterdam Centraal met ook de grote (onderwater) fietsenstalling. De Westtangent is de nieuwe HOV-busverbinding (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tussen Sloterdijk en Schiphol. Die is nu zo’n beetje klaar. De Westtangent heeft waar nodig vrij liggende busbanen, toegankelijke haltes en nieuwe elektrische bussen; alles in R-net stijl. We willen ons onderscheiden met Hoogwaardig Openbaar Vervoer: snelle en hoogfrequente verbindingen. Dat doen we in de hele regio. Zodat reizigers veilig, prettig en vlot van A naar B kunnen reizen.´

Project De Entree voor Amsterdam Centraal ...

... met onder meer de Cuyperstrap waardoor reizigers sneller en binnendoor van de metro op de trein kunnen overstappen.

Vrije busbanen

´HOVASZ (Hoogwaardige OV Verbinding tussen Aalsmeer en Schiphol Zuid) wordt volgens hetzelfde principe aangelegd: samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn realiseren we vrije busbanen om de snelheid en betrouwbaarheid van het ov omhoog te krijgen. Op die manier willen we het ov aantrekkelijker maken en reizigers verleiden gebruik te maken van het openbaar vervoer. En we gaan daarbij integraal te werk; er wordt bijvoorbeeld ook meteen geïnvesteerd in fietspaden en stallingen. Zodat alle modaliteiten goed op elkaar aansluiten.’

'We willen ons onderscheiden met Hoogwaardig Openbaar Vervoer: snelle en hoogfrequente verbindingen. Dat doen we in de hele regio. Zodat reizigers veilig, prettig en vlot van A naar B kunnen reizen.'

Binnenring

De Binnenring van de gemeente Amsterdam is voor ons ook een belangrijk project: dat is opgeknipt in deelprojecten. De Binnenring is ruim 7 kilometer lang en loopt via de Czaar Peterstraat, Sarphatistraat, Weteringschans en de Marnixstraat. Op de Binnenring komt meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer en een verkeersveiliger inrichting. Dat bereiken we onder meer door middel van vrij liggende trambanen en een doorgaande fietsstraat. De Binnenring haakt ook in op de netwerkvisie die we hebben vastgesteld voor de opening van de Noord/Zuidlijn drie jaar geleden. In die visie hebben we gezegd dat de Noord/Zuidlijn de hoofdader van Noord naar Zuid in de stad is en dat we ervoor moeten zorgen dat andere ov-lijnen die van Oost naar West (en andersom) lopen daar goed op aan moeten sluiten.’

De verbetering van de Weteringschans is één van de deelprojecten van de Binnenring. Links een fietspad, rechts een fietsstraat waar de auto te gast is.

Met het project HOVASZ rijdt de bus over een vrij liggende busbaan. De bus krijgt – heel innovatief – voorrang op vijf van de zes rotondes

Fietspaden

‘We hebben ook een categorie kleinere projecten. Dat zijn er heel veel; het gaat vaak om de aanleg van fietspaden en het nemen van verkeersveiligheidsmaatregelen in de hele regio. Of het gaat om veiligheidscampagnes, vanuit ons team Verkeer en Meer, bijvoorbeeld verkeersveiligheid in programma’s bij scholen of programma’s die gericht zijn op ouderen, zoals Doortrappen.’

Nieuwe initiatieven

‘Ons beleidskader Mobiliteit geeft richting en de collega’s van ons team Gebieden & Programma’s ontplooien  nieuwe initiatieven. In sommige gevallen bewegen wij onze partners zelf tot het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen. In andere gevallen zegt een gemeente bijvoorbeeld: ‘We willen een fietspad aanleggen, past dat in het beleid van de Vervoerregio?’ Dan kijken we of we daar een belang bij hebben. Als dat zo is, kunnen we daar een bijdrage aanleveren. Dat gaat meestal vrij snel, het doorloopt een kort besluitvormingsproces. Recente voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld: de fietspaden bij het Twiske, het fietspad tussen Assendelft en Zaanstad, de herinrichting Surinamestraat, de fietsoversteek Praal en de verlichting op de fietsroute IJburg/Weesp.’

Rood asfalt

‘Als je inderdaad regionale mobiliteit met de fiets wilt stimuleren, moet je ook zorgen voor kwaliteit. Dat betekent voor ons: het aanleggen van brede fietspaden, uitgevoerd in rood asfalt – met verlichting. Als het alleen om onderhoud gaat, dan kunnen wij niet bijdragen. We doen pas mee als er sprake is van kwaliteitsverbetering en meerkosten als gevolg daarvan. Maar gepland onderhoud biedt vaak wel kansen. Zo hebben we snel kunnen inspelen op de vernieuwing van het fietspad Zwarte Gouw in Amsterdam Noord om tegelijkertijd deze route te bewerkstelligen. Dat zijn veelal kleine projectjes die niet echt opvallen, maar daar gaat uiteindelijk heel wat in om. In een volgend interview lees je meer hierover!’